Refakatçi Politikası

T.C. DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BAŞHEKİMLİK
REFAKATCI POLİTİKASI

 

Hastalarımızın yanında bir refakatçi olması tercih edilmektedir. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi olarak bir kişiden fazla refakatçi gereksinimi olması durumu hastanın doktoru ve hemşiresi tarafından değerlendirilir. Refakatçiler aşağıdaki hastane kurallarına uymaktan sorumludur. Kuralların ihlali durumunda ilgili kişinin refakatçilik durumu tekrar değerlendirilir.

 • Hastane binası içerisinde Sigara içilmez.
 • Hastane binası içinde yüksek sesle konuşulmaz.
 • Hastane malına zarar verilmez.
 • Hasta odası ve tuvaletler temiz olarak kullanılır
 • Gereksiz elektrik ve su kullanımından kaçınılır.
 • Refakatçiler vizite saatlerinde hasta odalarını boşaltmalıdır.
 • Hastane kuralları konusunda görevlilere yardımcı olunmalıdır.
 • Refakatçi için SBYS üzerinden refakat tanımlanır ve refakatçi sayısı özel durumlar dışında bir kişiyle sınırlıdır.
 • Refakatçi için hasta kabulü sırasında refakatçi kaydı yapılır.Sadece bir refakatçi hastasının ismini belirterek yemek hizmetinden faydalanabilir.
 • Acil durumlarda hastane tahliye alanları ve “Acil Çıkış”lar her katta bulunan tabelalarda gösterilmiştir. Lütfen kontrol edin.
 • Hemşireniz tarafından hastanızın güvenliği ve bakımıyla ilgili sizlere eğitimler verilecektir. Bu eğitimlere etkin katılım sağlamanız oldukça önemlidir. Eğitim sırasında veya sonrasında not alabilir, sorularınız varsa sorabilir, hemşireniz tarafından sizlere verilen broşürleri inceleyebilirsiniz. Refakatçi değişikliğinde bu eğitimlerin tekrarlanması gerektiğinden, refakatçi değişikliklerini hemşirenize bildirin.
 • Hastalık/temas öyküsü olan (ateş, döküntü, burun akıntısı, öksürük vb.) kişilerin hastanede refakatçi olarak bulunmasına izin verilmez. Hastaya refakat ettiğiniz süre içerisinde bu belirtiler olursa, mutlaka hemşirenize bilgi verin.
 • Refakatçiler el hijyeni ve hastanın kliniğine uygun olarak alınan izolasyon önlemleri hakkında bilgilendirilir. Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde sizlere de görev düştüğünü unutmayın. El hijyeni ve enfeksiyon kontrol kurallarına uyun.
 • Hastanızla ilgili belirtmek istediğiniz özellikli durumlar varsa (ilaç ve yiyecek alerjileri vb.), doktor ve hemşirenize mutlaka bildirin.
 • Refakatçilerin doktor ve hemşirenin bilgisi dışında hastaya herhangi bir uygulama yapmasına izin verilmez.
 • Hastaya bağlı tıbbi cihaz ve ekipmanlara müdahale etmeyin. Cihazların alarm vermesi durumunda hemşirenizi bilgilendirin.
 • Oksijen kullanan hastalarının güvenliğini sağlamak için, oksijen tüpü / maskesi ve ekipmanı yanında parlayıcı veya yanıcı maddeler bulundurmayın (sigara, çakmak, kibrit, yanıcı sprey vb)
 • Hastanızın düşme riski olduğu hemşireniz tarafından size bildirildiyse, hastanızı tek başına ayağa kaldırmayın, tuvalete gitmesi gerektiğinde mutlaka hemşirenizden destek isteyin.
 • Hastanın beslenmesi tedavisinin bir parçası olduğu için, hastane dışından yiyecek, içecek getirilmemeli, hemşireye danışılmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek verilmemelidir.
 • Yemek tepsileri odanızdan alınacaktır, yönlendirmeler dışında çevrenizdeki farklı alanlara boş yemek tepsilerini bırakmayın.
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin aksamaması için hemşirenizden izinsiz hastanızı servis dışına çıkarmayın.
 • Refakatçilerin gerek görüldüğünde (hastaya girişim yapılacağı zaman vb. durumlarda) hasta odalarından çıkmaları, hastanın mahremiyetine özen göstermeleri beklenir.
 • Hastanızla ilgili endişe ettiğiniz durumları hemşirenize bildirin.
 • Sessiz ve huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşulmaması, yüksek sesle telefonda görüşülmemesi beklenir. Ayrıca, odalarda bulunan televizyonlar başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılmalıdır.
 • Şüpheli bir durum ya da şahısla karşılaştığınızda, mutlaka hemşirenizi bilgilendirin veya güvenlik görevlisinden yardım isteyin.
 • Hastane içerisinde tütün ve alkol kullanımı, yasalar ve hastane kurallarına göre yasaktır. Çocuk hastalardaki refakatçiler için de aynı kurallar geçerli olup, çocuk hastalar odada tek başına bırakılmamalıdır. Anlayışınız ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz.

ÖZELLİKLİ HASTA GRUPLARININ BULUNDUĞU BÖLÜMLERDE REFAKATÇİ KURALLARI

 • Özellikli hasta gruplarının (terminal dönem, geriatri, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, istismara uğramış hastalar) refakatçileri hasta başında hasta özelliğine uygun kişisel koruyucu ekipman (maske, bone, galoş vb.) kullanmalıdır.
 • Özellikli hasta gruplarının yanında refakatçi olarak kalacak kişiler; enfeksiyon hastalığı, ağır kronik hastalığı olan ve enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler olmamalıdır.
 • Özellikli hasta gruplarının refakatçileri hastanın güven duyduğu, alışık olduğu kişiler olmalıdır.
 • İzolasyon odasında tedavisi devam eden hastaların refakatçi ve yakınlarının hastanenin belirlediği gerekli izolasyon önlemlerine uyumlu olarak refakatlerine devam etmeleri gerekmektedir.
 • Engelli hastalarımız için refakatçi desteği dışında hastane personel desteği de verilmelidir.
Pin It

Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ
Hasta, hasta yakını ve çalışan odaklı, çağdaş tıbbi etik ilkelerini benimseyen, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartlarına uygun ve katılımcı yönetim anlayışı ile bütüncül bir sağlık hizmeti sunmaktır.
VİZYONUMUZ
"Halka Hizmet, Hakka Hizmettir" anlayışıyla, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartları çerçevesinde, sürekli bilgi ve teknolojisini yenileyebilen, Ülkemizde ve komşu ülkelerde güvenle anılan bir referans hastane olmaktır.

Temel Değerlerimiz

• Hasta, Hasta Yakını ve Çalışan Önceliği,
• Çalışanların aidiyet duygusu, dayanışması ve motivasyonu,
• Eğitim ve Gelişimde Süreklilik,
• Ölçümlere Dayalı Hizmet Planlaması ve Üretimi,
• Kaynakların Etkin Kullanımı,
• Önyargısız Yaklaşım, kalıcı güven
• Bilimsel ve Etik Kurallar,
• Katılımcılık, etkinlik ve etkililik.

İletişim

 • Adres: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
  Başhekimliği, Kampüs, Sur, Diyarbakır, Türkiye 21280
 • Randevu: 0850 480 21 21
 • Santral: 0850 480 21 00
 • Faks: 0 412 248 85 23
 • E-Posta: hastane@dicle.edu.tr
Free Joomla! templates by Engine Templates