Ahmet KAN

ahmetkan

Doç. Dr. (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.)

 

Asuman AKAR

kadınicon

Dr.Öğr.Üyesi (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.)

Edip ÜNAL

erkekicon

Doç. Dr. (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.)

 

Fesih AKTAR

erkekicon 

(Prof. Dr. ) Çocuk Sağlığı ve Hast.

Halil KOCAMAZ

erkekicon

Doç. Dr. (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.)

İlyas YOLBAŞ

erkekicon 

(Prof.Dr.) Çocuk Sağlığı Hastalıkları

Kamil YILMAZ

erkekicon

Doç. Dr. (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.)

Mehmet TÜRE

erkekicon

Doç.Dr. (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.)

Murat SÖKER

erkekicon

Prof.Dr. ( Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. )

Müsemma ALAGÖZ KARABEL

kadınicon

Doç. Dr. (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.)

Mustafa TAŞKESEN

erkekicon

Prof.Dr. ( Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. )

Sabahattin ERTUĞRUL

sabahattinertugrul

Prof. Dr. (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.)

Velat ŞEN

erkekicon

Prof. Dr. (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.)

Veysiye Hülya ÜZEL

kadınicon

Dr.Öğr.Üyesi (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.)

Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ
Hasta, hasta yakını ve çalışan odaklı, çağdaş tıbbi etik ilkelerini benimseyen, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartlarına uygun ve katılımcı yönetim anlayışı ile bütüncül bir sağlık hizmeti sunmaktır.
VİZYONUMUZ
"Halka Hizmet, Hakka Hizmettir" anlayışıyla, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartları çerçevesinde, sürekli bilgi ve teknolojisini yenileyebilen, Ülkemizde ve komşu ülkelerde güvenle anılan bir referans hastane olmaktır.

Temel Değerlerimiz

• Hasta, Hasta Yakını ve Çalışan Önceliği,
• Çalışanların aidiyet duygusu, dayanışması ve motivasyonu,
• Eğitim ve Gelişimde Süreklilik,
• Ölçümlere Dayalı Hizmet Planlaması ve Üretimi,
• Kaynakların Etkin Kullanımı,
• Önyargısız Yaklaşım, kalıcı güven
• Bilimsel ve Etik Kurallar,
• Katılımcılık, etkinlik ve etkililik.

İletişim

  • Adres: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
    Başhekimliği, Kampüs, Sur, Diyarbakır, Türkiye 21280
  • Randevu: 0850 480 21 21
  • Santral: 0850 480 21 00
  • Faks: 0 412 248 85 23
  • E-Posta: hastane@dicle.edu.tr
Free Joomla! templates by Engine Templates