Abdurrahman IŞIKDOĞAN

erkekicon

Prof.Dr. ( İç Hastalıkları AD. Tıbbi Onkoloji Yan Dal)

 

Alpaslan TUZCU

erkekicon

Prof.Dr.  ( İç Hastalıkları AD. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları)

Eşref ARAÇ

eşrefarac

Doç.Dr. İç Hastalıkları AD.

Feyzullah UÇMAK

erkekicon

Doç.Dr.  (İç Hastalıkları AD. Gastroenteroloji Yan Dal)

Kendal YALÇIN

erkekicon

Prof.Dr.  (İç Hastalıkları AD. Gastroenteroloji Yan Dal)

Mehmet Emin YILMAZ

erkekicon

Prof.Dr.  ( İç Hastalıkları AD.)

Mehmet KÜÇÜKÖNER

erkekicon

Prof.Dr. (İç Hastalıkları AD. Tıbbi Onkoloji Yan Dal)

Muhammet Ali KAPLAN

erkekicon

Prof.Dr. (İç Hastalıkları AD. Tıbbi Onkoloji Yan Dal)

Muhsin KAYA

erkekicon

Prof.Dr. (İç Hastalıkları AD. Gastroenteroloji Yan Dal)

Nazım EKİN

erkekicon

Doç. Dr. (İç Hastalıkları AD.)

Zülfükar YILMAZ

erkekicon

Prof.Dr. (İç Hastalıkları AD. Nefroloji Yan Dal)

Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ
Hasta, hasta yakını ve çalışan odaklı, çağdaş tıbbi etik ilkelerini benimseyen, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartlarına uygun ve katılımcı yönetim anlayışı ile bütüncül bir sağlık hizmeti sunmaktır.
VİZYONUMUZ
"Halka Hizmet, Hakka Hizmettir" anlayışıyla, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartları çerçevesinde, sürekli bilgi ve teknolojisini yenileyebilen, Ülkemizde ve komşu ülkelerde güvenle anılan bir referans hastane olmaktır.

Temel Değerlerimiz

• Hasta, Hasta Yakını ve Çalışan Önceliği,
• Çalışanların aidiyet duygusu, dayanışması ve motivasyonu,
• Eğitim ve Gelişimde Süreklilik,
• Ölçümlere Dayalı Hizmet Planlaması ve Üretimi,
• Kaynakların Etkin Kullanımı,
• Önyargısız Yaklaşım, kalıcı güven
• Bilimsel ve Etik Kurallar,
• Katılımcılık, etkinlik ve etkililik.

İletişim

  • Adres: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
    Başhekimliği, Kampüs, Sur, Diyarbakır, Türkiye 21280
  • Randevu: 0850 480 21 21
  • Santral: 0850 480 21 00
  • Faks: 0 412 248 85 23
  • E-Posta: hastane@dicle.edu.tr
Free Joomla! templates by Engine Templates