S. Burhanedtin ZİNCİRCİOĞLU

erkekicon 

(Prof.Dr.) Radyasyon Okolojisi

{tab Kişisel Bilgiler}

Akademik Personel Bilgileri

Adı

S. Burhanedtin

Soyadı

ZİNCİRCİOĞLU

Ünvanı

 Prof. Dr.

Doğum Yeri/Tarihi

Melikgazi/KAYSERİ              

Üyesi Olduğu Dernekler

 

Birimi

Dahili Tıp

Bölümü

Radyasyon Onkolojisi

E-posta

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Yabancı Dil

İngilizce

Eğitim

LİSANS: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

İHTİSAS: Dicle Üniversite Tıp Fakültesi/İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

Uzmanlık

 

İletişim

90(412)2488001-16/5604

Görevleri

 

{tab Özgeçmiş}

ÖZGEÇMİŞ

MESLEKİ DENEYİM

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr. Ar. Gör.  

 Tıp Fakültesi, Dicle Üniversitesi

1989-1994

Dr. Ar. Gör.  

 İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi (görevlendirme)

1989-1992

Uzman Dr.

 Tıp Fakültesi, Dicle Üniversitesi

1994

Yrd.Doç. Dr.

 Tıp Fakültesi, Dicle Üniversitesi   

1994-2014

 

Ziyaretçi Öğretim Üyesi

1. TheUniversity of Texas, M. D. AndersonCancer Center,                                                                                                                                                                         Department of RadiationOncology, Houston, Texas 77030

USA, (10 Şubat-09 Mayıs 1997).

2. TheBaylorCollege of Medicine, TheMethodistHospital,  Department of Radiology/RadiationOncology, Houston, Texas 77030 USA, (11 Mayıs-30 Kasım 1997).

1997

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi, Dicle Üniversitesi   

2014-Halen

 

 

 

ULUSLARARASI KURSLAR

 

1.European School of Oncology, “MedicalOncology” kursu, 4-9  Şubat, İstanbul, Turkey, 1990.

2. ESO (European School of Oncology) Teaching Course on RecentAdvances in ColorectalCarcinoma,  November 3-5, Ankara, Turkey, 2000.  

3. “2D to 3D: ImagingandRadiotherapy Planning”, 27-29 May, İzmir, Turkey, 2005.

4. ESMO Course on PalliativeCare in Oncology, November 17-18,  Ankara, Turkey, 2006.

 

 

 

ULUSAL KURSLAR

1. “1. Modern Brakiterapi ve Teknikleri & Ulusal Çalışmalar” Kuramsal ve Uygulamalı Eğitim Kursu-1, 11-13 Ocak, İstanbul, 2001.

2. “1. Modern Brakiterapi ve Teknikleri & Ulusal Çalışmalar” Kuramsal ve Uygulamalı Eğitim Kursu-2, 11-13 Ekim, İstanbul, 2001.

3. Tıbbi Onkoloji Derneği, “Kolorektal Kanser Tedavisi” Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu,2002

4. Vll. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, “Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu” 15-16 Ekim, Kemer, Antalya, 2003.

5. Vlll. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi “Meme Radyasyon Onkolojisi” kursu, 21-24 Eylül, İstanbul, 2005.

6. 3 Boyutlu Radyoterapi Planlama Kursu, 19 Nisan, Antalya, 2008.

7. Prostat Kanseri: Multidisipliner Tedavi Yaklaşımları ve Radyoterapide Yenilikler Kursu, 10-11 Ekim, İzmir, 2008.

8. XIV. Ege Onkoloji Günleri-Onkolojide Yenilikler Sempozyumu; “ Prof.Dr. Lale Atahan Radyoterapide Yeni Yöntemler’’ Kursu, 7-9 Mayıs, Kuşadası-Aydın, 2009.

9. Kanser Tedavisinin Geç yan Etkileri Kursu, 13-15 Haziran, Diyarbakır, 2008.

10. Jinekolojik Kanserlerde Güncel Yaklaşımlar Kursu, 20 Şubat, İstanbul, 2010.

11. Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Kursu, 25-26 Ocak, Diyarbakır, 2011.

12. 3. Radyobiyoloji Kursu, 18-19 Mart, İstanbul, 2011.

13. 19. Ulusal Kanser Kongresi “Radyoterapi Konturlama Kursu”, 20-24 Nisan, Antalya, 2011.

14. 19. Ulusal Kanser Kongresi “Pediatrik Radyasyon Onkolojisi Kursu”, 20-24 Nisan, Antalya, 2011.

15. Radyasyon Onkolojisi Alanına Yönelik “Kepan Güz Okulu”, 18-20 Kasım, Antalya, 2011.

16. Cerrahi Onkoloji ve Yoğun Bakım Alanına Yönelik “Kepan Kış Okulu”, 14-15 Aralık, Antalya, 2013.

17. Radyobiyoloji Kursu, 31 Mayıs-01 Haziran, İstanbul, 2014.

18.StereotaktikRadyocerrahi ve Radyobiyoloji Kursu, 20 Haziran, İstanbul, 2014.

19.I. Konturlama Kursu, 27-28 Eylül, Ankara, 2014.

20.II. Konturlama Kursu, 11-12 Ekim, İzmir, 2014.

21.Eğiticilerin Eğitimi Kursu, 24-28 Kasım, Diyarbakır, 2014.

22.Radyoimmünokemoterapi Kursu, 22 Ekim, İstanbul, 2016.

23.Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) Senaryo Yönlendirici Eğitimi Kursu, 26-28 Nisan, Diyarbakır, 2017.

24.Akciğer Kanserleri Multidisipliner Eğitim Kursu, 16 Aralık, İstanbul, 2017.

{tab Yayınlar}

YAYINLAR

YAYINLAR VE ESERLER

A.ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

A1. S. B.Zincircioğlu, N. Canoruç, Ş. Osmanoğlu, M. H. Başkan, I. Y. Dicle, M. Aydın. ElectronParamagneticResonance of Some γ-Irradiated Amino AcidDerivatives.            Z. Naturforsch; 61a (10-11): 577-582, 2006.

 

A2.S. Kilciksiz, O. K. Celik, Y. Pak, A. N. Demiral, M. Pehlivan, O. Orhan, F. Tokatli, F. Agaoglu, B. Zincircioglu, B. M. Atasoy, N. Ozseker, O. Yersal, U. Niang, A. Haydaroglu. ClinicalAndPrognostikFeatures of Plasmacytomas: A MulticenterStudy of TurkishOncology-SarcomaWorkingParty. AmericanJournal of Hematology; 83 (9): 702-707, 2008. DOI: 10.1002/ajh.21211

A3. M. H. Dogan, S. B. Zincircioglu, F. Zorlu. Comparison of VariousRadiationTherapyTechniques in BreastCancerWhereTarget Volume IncludesMammariaInternaRegion. MedicalDosimetry; 34 (1): 42-50, 2009. DOI: 10.1016/j.meddos.2007.11.003

A4.T. Cil, A. Isikdogan, S. Onat, B. Zincircioglu, R.Ulku, S. Ozekinci, G. Ates, A. Senyigit. Güneydogu Bölgesinde Mezotelyoma Tanılı Olgularda Tek Merkez Deneyimi. International Journal of HematologyandOncology; 19 (3): 153-158, 2009.

A5. A.Dirier, B. Zincircioglu, B. Karadayi, A. Isikdogan, R. Aksu. CharacteristicsandPrognosis of BreastCancer in YoungerWomen. Juornal of The Balkan Union of Oncology-Juornal of BUON; 14 (4): 619-623, 2009.

A6.S. B. Zincircioglu, M. A Kaplan, A. Isikdogan, T. Cil, B. Karadayi, A. Dirier, M. Kucukoner, A. Inal, I. Yildiz, F. Aggil, O. Donmez, Z. Urakci, Z. Pekkolay, U. Firat.  Contribution of Low-MolecularWeightHeparinAdditiontoConcomitantChemoradiotherapy in theTreatment of GlioblastomeMultiforme.Juornal of The Balkan Union of Oncology-Juornal of BUON; 17 (1): 124-127, 2012.

A7. M. Kucukoner, A. Isikdogan, M. A Kaplan, A. Inal, S. B. Zincircioglu, M. Cit, T. Cil, B. Karadayi, A. Dirier, I. Yildiz. Can LMWH Improve The Outcome for Patients with Inoperable Stage III Non-Small Cell Lung Cancer? WspolczesnaOnkologia/Contemporary Oncology, 16 (5): 416- 419, 2012. DOI: 10.5114/wo.2012.31771

A8. M. A Kaplan, A. Inal, M. Kucukoner, Z. Urakci, F. Ekici, U. Firat,  S. B. Zincircioglu, A. Isikdogan. CranialMagneticResonanceImaging in theStaging of HER2-positive BreastCancerPatients. TheJournalOnkologie; 36 (4):176-81, 2013. DOI: 10.1159/000349950 

A9.M. H. Dogan, S. B. Zincircioglu, M. Aydinol. Research on the Different Techniques in Breast Cancer Radiotherapy.WspolczesnaOnkologia/Contemporary Oncology; 17 (3): 291-297, 2013. DOI: 10.5114/wo.2013.35277

A10. O. D. Tutanc,A. Aydogan, S. Akkucuk, A. T. Sunbul, S. B. Zincircioglu, G. Alpagat, E. S. Erden. TheEfficacy of Oral Glutamine in Prevention of AcuteRadiotherapy-InducedEsophagitis in PatientswithLungCancer.WspolczesnaOnkologia/Contemporary Oncology; 17 (6): 520-524, 2013.DOI: 10.5114/wo.2013.38912

A11. M. Taş, Ü. Cirit, O. Özkan, M. Denli, S. B. Zincircioğlu, U. Şeker, M. F. Özmen,    L. B. Eren. Protective Role of  Vitamin C on Sperm CharacteristicsandTesticulerDamage in RatsExposedtoRadiation. Kafkas UnivVet Fak Derg; 20 (1): 49-54, 2014. DOI: 10.9775/kvfd.2013.9445

A12. F. Teke, A. Yoney, M. Teke, A. Inal, Z. Urakci, B. Eren, S. B. Zincircioglu, M. Y. Buyukpolat, A. Ozer, A. Isikdogan, M. Unsal.Lack of any Impact of Histopathology Type on Prognosis in Patients with Early-Stage Adenocarcinoma and Squamous Cell Carcinoma of the Uterine Cervix.Asian Pacific Journal of Cancer Prevention; 15 (6): 2815-2819, 2014. DOI:http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2014.15.6.2815

 

A13.M. Akdağ,S. Daşdağ, U. Alabalık, B. Yılmaz, S. Atlaş, S. B. Zincircioğlu, A. Gül, i. Kaplan, F. Meriç. DoesShortTermUsage of FreshPomegranateJuice (FPJ) ProtectCochlearHairCellsafterCisplatin-BasedChemo-Irradiation? TheJournal of International Advanced Otology; 10(2): 128-33, 2014 DOI: 10.5152/iao.2014.72

A14. Z. U. Cakır, C. Demirel, P. Ugurlu, B. G. Saruhan, S. Ketani, U. Seker, S. B. Zincircioglu.Radio-protectiveEffects of Melatonin on the Skin Histology in theRat. Journal of International DentalandMedicalResearch; 7(3): 73-77, 2014

A15.TurkishMesotheliomaWorkingGroup. ClinicalGuidelineforMalignantPleuralMesothelioma. Eurasian J Pulmonol; 17(Suppl 1): S1-S21, 2015

A16. Z. Urakçı, M. A. Kaplan, M. Küçüköner, A. Doğan, Z. Ş. Oruç, S. B. Zincircioglu, E. Bodakçi, N. Akdeniz, A. Işıkdoğan. The Case of Squamous Cell CarcinomaAccompaniedLeukemoidReaction. West IndianMedicalJournal; (): -, 2015 DOI: 10.7727/wimj.2015. 137

A17. Z. Ü. Çakir, C. Demirel, S. C. Kilciksiz, S. Gürgül, S. B. Zincircioğlu, N. Erdal. Melatonin can AmeliorateRadiation-InducedOxidativeStressandInflammation-RelatedDeterioration of Bone Quality in RatFemur. Inflammation; 39(3):1134-1140, 2016 DOI:10.1007/s10753-016-0347-x

A18. F. Teke, M. Demir, P. G. E. Bucaktepe, M. A. Kaya, M. H. Doğan, M. Küçüköner,    S. B. Zincircioglu, M. Teke. Evaluation of PulmonaryFunctionAfterRadiotherapy Using HelicalTomotherapyforBreastCancerTreatment: Preliminary Results of ProspectiveStudy. Turk J Oncol; 31(3):89-96, 2016 DOI:10.5505/tjo.2016.1401

A19. E. Dogan, A. Guzel, S. B. Zincircioğlu, M. S. Arslan, F. Celik,M. B. Yildirim,  Z. B. Yildirim, M. Kuyumcu. Oral Ketamine Administration forRadiationTherapy in Children. BiomedicalResearch; 28(2):755-759, 2017

{/tabs}

Pin It

Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ
Hasta, hasta yakını ve çalışan odaklı, çağdaş tıbbi etik ilkelerini benimseyen, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartlarına uygun ve katılımcı yönetim anlayışı ile bütüncül bir sağlık hizmeti sunmaktır.
VİZYONUMUZ
"Halka Hizmet, Hakka Hizmettir" anlayışıyla, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartları çerçevesinde, sürekli bilgi ve teknolojisini yenileyebilen, Ülkemizde ve komşu ülkelerde güvenle anılan bir referans hastane olmaktır.

Temel Değerlerimiz

• Hasta, Hasta Yakını ve Çalışan Önceliği,
• Çalışanların aidiyet duygusu, dayanışması ve motivasyonu,
• Eğitim ve Gelişimde Süreklilik,
• Ölçümlere Dayalı Hizmet Planlaması ve Üretimi,
• Kaynakların Etkin Kullanımı,
• Önyargısız Yaklaşım, kalıcı güven
• Bilimsel ve Etik Kurallar,
• Katılımcılık, etkinlik ve etkililik.

İletişim

  • Adres: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
    Başhekimliği, Kampüs, Sur, Diyarbakır, Türkiye 21280
  • Randevu: 0850 480 21 21
  • Santral: 0850 480 21 00
  • Faks: 0 412 248 85 23
  • E-Posta: hastane@dicle.edu.tr
Free Joomla! templates by Engine Templates