Mehmet Uğur ÇEVİK

U cevik1

(Prof.Dr.) Nöroloji AD.

ONLINE (GÖRÜNTÜLÜ) RANDEVU İÇİN TIKLAYINIZ!

 

Kişisel Bilgiler

Prof. Dr. Mehmet Uğur ÇEVİK

Dicle Ünversitesi. Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Adı Soyadı: Mehmet Uğur Çevik
Doğum Tarihi: 08/01/ 1978
Öğrenim Durumu:


Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Tıp Fakültesi

Dicle Üniversitesi

1997-2003

Y. Lisans

     

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Nöroloji

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

2003-2009

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:
Karpal tünel sendromunda F-yanıtının ters dönmesinin tanısal değeri
UZMANLIK TEZİ: Dr. Mehmet Uğur ÇEVİK
.
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :
Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

     

Dr.Arş.Gör.

 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

2003-2009

Uzm.Dr.

Ağrı Doğubeyazıt Devlet Hastanesi Kurumu

2009-2010

Yrd.Doç. Dr.

 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

2010-

Doç. Dr. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı  

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:
İdari Görevler:

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Türk Nöroloji derneği ve Ankara Tabip odasına üyeyim.

Yayınlar

Hazırlanıyor...

 

Pin It

Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ
Hasta, hasta yakını ve çalışan odaklı, çağdaş tıbbi etik ilkelerini benimseyen, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartlarına uygun ve katılımcı yönetim anlayışı ile bütüncül bir sağlık hizmeti sunmaktır.
VİZYONUMUZ
"Halka Hizmet, Hakka Hizmettir" anlayışıyla, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartları çerçevesinde, sürekli bilgi ve teknolojisini yenileyebilen, Ülkemizde ve komşu ülkelerde güvenle anılan bir referans hastane olmaktır.

Temel Değerlerimiz

• Hasta, Hasta Yakını ve Çalışan Önceliği,
• Çalışanların aidiyet duygusu, dayanışması ve motivasyonu,
• Eğitim ve Gelişimde Süreklilik,
• Ölçümlere Dayalı Hizmet Planlaması ve Üretimi,
• Kaynakların Etkin Kullanımı,
• Önyargısız Yaklaşım, kalıcı güven
• Bilimsel ve Etik Kurallar,
• Katılımcılık, etkinlik ve etkililik.

İletişim

  • Adres: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
    Başhekimliği, Kampüs, Sur, Diyarbakır, Türkiye 21280
  • Randevu: 0850 480 21 21
  • Santral: 0850 480 21 00
  • Faks: 0 412 248 85 23
  • E-Posta: hastane@dicle.edu.tr
Free Joomla! templates by Engine Templates