Eşref AKIL

erkekicon

(Prof.Dr.) Nöroloji

{tab Kişisel Bilgiler}

Doç.Dr.EŞREF AKIL

Dicle Ünversitesi. Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Adı Soyadı: EŞREF AKIL
Doğum Tarihi: 01.01.1977
Öğrenim Durumu:


Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Uludağ Üniversitesi

2003

Uzmanlık

Nöroloji

Dicle Üniversitesi

2008

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.Arş. Gör.  

Dicle Universitesi Tıp Fak. Nöroloji A.B.D

2003-2008

Dr. Uzman

Diyarbakır Devlet Hastanesi

2009-2010

Dr. Uzman

 Özel Mardin Park Hastanesi

2010- 2011

Yrd.doç. dr.

Dicle Universitesi Tıp Fak. Nöroloji A.B.D

2011-

Doç. Dr.    

 Evli ve 3 çocuk babası

B. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
B1. Dr. Behçet Al, Dr. Ata Akıl, Dr. Zuhal Arıtürk, Dr. Eşref Akıl, “Heparine bağlı trombositopeni ve serebrovasküler tromboemboli” ACİL TIP, 19(2):83-85, 2007

 

B2. Eşref Akıl, Behcet Al, Özgür Özkul, Abdullah Acar, Mustafa Aldemir. "Acil Servise Başvuran Gebelik Sırasında ya da Postpartum Dönemde Ortaya Çıkan Strok Hastalarında Etyoloji, Risk Faktörleri ve Mortalite." Türk Nöroloji Derneği 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, 12-17 Kasım 2006,Antalya
B3. Yusuf Tamam, Eşref Akıl. “İskemik inme sonrası gelişen bir guillan barre sendromu olgusu”. Türk Nöroloji Derneği 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, 12-17 Kasım 2006,Antalya
B4. Yusuf Tamam, Eşref Akıl, İsmail Apak, Ali Akçiçek. “Polisitemia Vera’ya bağlı hemorajik inme: Bir olgu sunumu”. Türk Nöroloji Derneği 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, 12-17 Kasım 2006,Antalya
B5. . Fethiye Çelik, Yusuf Tamam, Abdullah Acar, Eşref Akıl, M.Ata Akıl."Postpatum Dönemde Akut Dissemine Ensefalomyelit ve Miyokardit Birlikteliği."Türk Nöroloji Derneği 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım 2007,Antalya
B6. Fethiye Çelik, Nebahat Taş demir, Mediha Yalman, Recep Toprak Eşref Akıl. “Migren baş ağrısına eşlik eden herpes labialis” .Türk Nöroloji Derneği 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım 2007,Antalya

{tab Özgeçmiş}

Hazırlanıyor...

{tab Yayınlar}

Hazırlanıyor...

{/tabs}

Pin It

Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ
Hasta, hasta yakını ve çalışan odaklı, çağdaş tıbbi etik ilkelerini benimseyen, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartlarına uygun ve katılımcı yönetim anlayışı ile bütüncül bir sağlık hizmeti sunmaktır.
VİZYONUMUZ
"Halka Hizmet, Hakka Hizmettir" anlayışıyla, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartları çerçevesinde, sürekli bilgi ve teknolojisini yenileyebilen, Ülkemizde ve komşu ülkelerde güvenle anılan bir referans hastane olmaktır.

Temel Değerlerimiz

• Hasta, Hasta Yakını ve Çalışan Önceliği,
• Çalışanların aidiyet duygusu, dayanışması ve motivasyonu,
• Eğitim ve Gelişimde Süreklilik,
• Ölçümlere Dayalı Hizmet Planlaması ve Üretimi,
• Kaynakların Etkin Kullanımı,
• Önyargısız Yaklaşım, kalıcı güven
• Bilimsel ve Etik Kurallar,
• Katılımcılık, etkinlik ve etkililik.

İletişim

  • Adres: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
    Başhekimliği, Kampüs, Sur, Diyarbakır, Türkiye 21280
  • Randevu: 0850 480 21 21
  • Santral: 0850 480 21 00
  • Faks: 0 412 248 85 23
  • E-Posta: hastane@dicle.edu.tr
Free Joomla! templates by Engine Templates