Mustafa İÇER

erkekicon 

(Doç.Dr.) Acil Tıp AD.

{tab Kişisel Bilgiler}

Akademik Personel Bilgileri

Adı

Mustafa

Soyadı

içer

Ünvanı

Dr.Öğretim Üyesi

Doğum Yeri/Tarihi

 

Üyesi Olduğu Dernekler

 

Birimi

Dahili Tıp

Bölümü

Acil Tıp  

E-posta

 

Yabancı Dil

İngilizce

Eğitim

LİSANS: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

İHTİSAS:Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp

Uzmanlık

 

İletişim

04122488001

Görevleri

 

{tab Özgeçmiş}

ÖZGEÇMİŞ

On dört yıldır Acil Tıp alanında hizmet vermektedir.

{tab Yayınlar}

YAYINLAR

YAYINLAR VE ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A.1 IÇER MUSTAFA,ZENGIN YILMAZ,GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,DURGUN HASAN

MANSUR,TürkçüGül,HaticeYuksel,ÜSTÜNDAGMEHMET,GulogluCahfer (2016). Is montelukast as effective as N acetylcysteine in hepaticinjuryduetoacetaminophenintoxication in rats.ExperimentalandToxicologicPathology, 68(1), 55-59.,Doi: 10.1016/j.etp.2015.09.008,

A.2 IÇER MUSTAFA,ZENGIN YILMAZ,DURSUN RECEP,DURGUN HASAN MANSUR,YILDIZ ISMAIL,GÖYA CEMIL,GülogluCahfer (2015). Factorsaffecting dural penetrationandprognosis in patientsadmittedtoemergencydepartmentwithcranialgunshotwound. EuropeanJournal of TraumaandEmergencySurgery, Doi: 10.1007/s00068-015-0564-2,

A.3 IÇER MUSTAFA,SEN ABDULLAH,ZENGIN YILMAZ,DURSUN RECEP,DURGUN HASAN

MANSUR,ÜSTÜNDAG MEHMET,ORAK MURAT,GÜLOGLU CAHFER (2017). FACTORS AFFECTING MORTALITY IN GERIATRICPATIENTS WITH HEAD TRAUMA. TurkishJournal of Geriatrics, 19(4),217-222,

A.4 IÇER MUSTAFA,ZENGIN YILMAZ,DURGUN HASAN MANSUR,GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,GEM MEHMET,TAYLAN MAHSUK,GÜLOGLU CAHFER (2016). Predictive Value Of NeutrophilLymphocyteRatioAndWellsScoreInPatientsWithPulmonaryEmbolismAfterTrauma. West IndianMedicalJournal, Doi: 10.7727/Wimj.2015.483,

A.5 IÇER MUSTAFA,GÜNDÜZ ERCAN,ZENGIN YILMAZ,DURSUN RECEP,DURGUN HASAN

MANSUR,ALABALIK ULAS,KAPLAN IBRAHIM,GÜLOGLU CAHFER (2016). ProtectiveEffect Of WolfBerryExtract On AceticAcidInducedColitisInRats. West IndianMedicalJournal, Doi:10.7727/Wimj.2015.444,

A.6 DURSUN RECEP,ZENGIN YILMAZ,GÜNDÜZ ERCAN,IÇER MUSTAFA,DURGUN HASAN

MANSUR,mansurdaggullı,KAPLAN IBRAHIM,ALABALIK ULAS,GÜLOGLU CAHFER (2015). Theprotectiveeffect of gojiberryextract in ischemicreperfusion in testis torsion. International Journal of ClinicalandExperimentalMedicine, 8(2), 2727-2733.

A.7 GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,IÇER MUSTAFA,ZENGIN YILMAZ,GÜLLÜ MEHMET NEZIR,DURGUN HASAN MANSUR,GÖKALP OSMAN (2015). Factorsaffectingmortality in patientswithorganophosphatepoisoning. TheJournal of the Pakistan MedicalAssociation, 65(9), 967-972.,

A.8 AYDOGDU BAHATTIN,ARSLAN SERKAN,ZEYTUN HIKMET,ARSLAN MEHMET SERIF,Basugay

Erol,IÇER MUSTAFA,GÖYA CEMIL,OKUR MEHMET HANIFI,UYGUN IBRAHIM,ÇIGDEM MURAT KEMAL,ÖNEN ABDURRAHMAN,Otçu Selçuk (2016). Predictingpseudocystformationfollowingpancreatictrauma in pediatricpatients. PEDIATRIC SURGERY INTERNATIONAL, Doi:10.1007/s00383-016-3872-7,

A.9 TAYLAN MAHSUK,DEMIR MELIKE,YILMAZ SÜREYYA,kayahalide,SELIMOGLU SEN HADICE,ORUÇ MENDUH,IÇER MUSTAFA,GÜNDÜZ ERCAN,SEZGI CENGIZHAN (2016). Effect of humandevelopmentindexparameters on tuberculosisincidence in Turkishprovinces. TheJournal of Infection in DevelopingCountries, 10(11), 1183-1190.,Doi: 10.3855/jidc.8101,

A.10 ARSLAN SERKAN,OKUR MEHMET HANIFI,ARSLAN MEHMET SERIF,AYDOGDU BAHATTIN,ZEYTUN HIKMET,BasugayErol,IÇER MUSTAFA,GÖYA CEMIL (2016). Management of gastrointestinalperforationfrombluntandpenetratingabdominaltrauma in childrenanalysis of 96 patients. PEDIATRIC SURGERY INTERNATIONAL, 32, 1067-1073.,Doi: 10.1007/s00383-016-3963-5,

A.11 AYDOGDU BAHATTIN,OKUR MEHMET HANIFI,ARSLAN SERKAN,ARSLAN MEHMET SERIF,ZEYTUN HIKMET,BASUGUY EROL,IÇER MUSTAFA,GÖYA CEMIL,UYGUN IBRAHIM,ÇIGDEM MURAT KEMAL,ÖNEN ABDURRAHMAN,OTCU SELÇUK (2016). The Adrenal Gland: An Organ Neglected in PediatricTraumaCases..Urologyjournal, 13(6), 2916-2919.,

A.12 GÜNDÜZ ERCAN,ÜLGER BURAK VELI,IBILOGLU IBRAHIM,EKINCI AYSUN,DURSUN RECEP,ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,USLUKAYA ÖMER,EKINCI CENAP,GÜLOGLU CAHFER (2015). GlutamineProvidesEffectiveProtectionAgainstDeltamethrinInducedAcuteHepatotoxicity in Rats But Not AgainstNephrotoxicity. MedicalScienceMonitor, 21, 1107-1114.,Doi: 10.12659/MSM.893180,

A.13 ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,TÜRKCÜ GÜL,YÜKSEL HATICE,ÖZHASENEKLER AYHAN,ORAK MURAT,GÜLOGLU CAHFER (2016). ProtectiveEffect of MontelukastSodium in AcuteEthylAlcohol-inducedHepaticInjury in Rats. West IndianMedicalJournal, Doi: 10.7727/wimj.2015.431,

A.14 ZENGIN YILMAZ,DURSUN RECEP,IÇER MUSTAFA,GÜNDÜZ ERCAN,DURGUN HASAN

MANSUR,ERBATURSERKAN,DamarÖmer,GÜLOGLU CAHFER (2015). Fire disastercausedby LPG tanker explosion at Lice in Diyarbakır (Turkey): July 21, 2014. Burns, 41(6), 1347-1352.,Doi: 10.1016/j.burns.2015.02.002,

A.15 IÇER MUSTAFA,GÜLOGLU CAHFER,ORAK MURAT,ÜSTÜNDAG MEHMET (2013). Factorsaffectingmortalitycausedbyfallsfromheight. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. , 19(6), 529-535.,Doi: 10.5505/tjtes.2013.77535.,

A.16 GÜNDÜZ ERCAN,ZENGINYILMAZ,ulgerburakveli,IÇER MUSTAFA,DURSUN RECEP,GÜLLÜ MEHMET NEZIR (2014). DEMOGRAPHIC PROPERTIES AND CLINICAL OUTCOMES OF ACUTE PANCREATITIS IN PREGNANCY: OUR EXPERIENCE OF 33 PATIENTS. ACTA MEDICA MEDITERRANEA, 30(6), 1285-1290.,

A.17 GÜNDÜZ ERCAN,ESKINFATIH,gündüzmehmet,BENTLI RECEP,ZENGIN YILMAZ,DURSUN RECEP,IÇER MUSTAFA,DURGUN HASAN MANSUR,GÜRBÜZ HÜSEYIN,EKINCI MUSTAFA,YESIL YUSUF,GÜLOGLU CAHFER (2015). Malnutrition in CommunityDwellingElderly in Turkey A Multicenter Cross SectionalStudy. MedicalScienceMonitor, 21, 2750-2756.,Doi:

10.12659/MSM.893894

A.18 GoyaCemil,Hamidicihat,OKUR MEHMET HANIFI,IÇER MUSTAFA,OGUZ ABDULLAH,HATTAPOGLU SALIH,çetinçakmakmg,TEKE MEMIK (2014). Theutility of acousticradiationforceimpulseimaging in diagnosingacuteappendicitisandstagingitsseverity. DiagnosticandInterventionalRadiology, 20(6), 453-458.,Doi: 10.5152/dir.2014.13439,

A.19 GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,DURGUN HASAN

MANSUR,KANICI AYSE,KAPLAN IBRAHIM,ALABALIK ULAS,GÜRBÜZ HÜSEYIN,GÜLOGLU CAHFER(2015). Lyciumbarbarumextractprovideseffectiveprotectionagainstparacetamolinducedacutehepatotoxicity in rats. International Journal of ClinicalandExperimentalMedicine , 8(5), 7898-7905.,

A.20 ZENGIN YILMAZ,GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,IÇER MUSTAFA,DURGUN HASAN

MANSUR,MasukTaylan,Güloglucahfer (2015). AcılServıstePulmonerEmbolı Tanısı Konulan Yaslı Hastalarda Erken MortalıteyıEtkıleyen Faktörler. TurkishJournal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi, 18(2), 97-103.,

A.21 GÜNDÜZ ERCAN,ESKINFATIH,GündüzMehmet,BENTLIRECEP,Burak Selçuk Ergin,ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,DURSUN RECEP,DURGUN HASAN MANSUR,GÜLLÜ MEHMET NEZIR,GÜRBÜZ HÜSEYIN,YESIL YUSUF,GÜLOGLU CAHFER (2015). Effects Of SleepQualıtyIncome Level AndComorbıdCondıtıons On Qualıty Of LıfeIn A TurkıshElderlyPopulatıon A MultıcentreStudy. TurkishJournal of Geriatrics, 18(2), 136-142.,

A.22 OKUR MEHMET HANIFI,UYGUN IBRAHIM,ARSLAN MEHMET SERIF,AYDOGDU BAHATTIN,TÜRKOGLU AHMET,GÖYA CEMIL,IÇER MUSTAFA,ÇIGDEM MURAT KEMAL,ÖNEN ABDURRAHMAN,OTCU SELÇUK (2014). Traumaticdiaphragmaticrupture in children. Journal of PediatricSurgery, 49(3), 420-423.,Doi: 10.1016/j.jpedsurg.2013.11.056,

A.23 GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,IÇER MUSTAFA,ZENGIN YILMAZ,GÜLOGLU CAHFER (2015). AcutePancreatitisandSplenicVeinThrombosisduetoHypertriglyceridemia. Case Reports in GastrointestinalMedicine, 2015, 1-3.,Doi: 10.1155/2015/729510,

A.24 GÜNDÜZ ERCAN,GorgelAhmet,DURSUN RECEP,DURGUN HASAN MANSUR,ÇIL HABIB,IÇER MUSTAFA,ZENGIN YILMAZ (2014). A Case of UncorrectedTetralogy of FallotUndiagnosedUntilAdulthoodandPresentingWithPolycythemia. CardiologyResearch, 5(6), 198-200.,Doi: 10.14740/cr374e,

A.25 GÜNDÜZ ERCAN,ZENGIN YILMAZ,DURSUN RECEP,IÇER MUSTAFA,GÜLLÜ MEHMET NEZIR,DURGUNHASAN MANSUR (2015). HypokalemicPeriodicParalysisDuetoDistalRenalTubularAcidosis.EuropeanJournal of General Medicine, 12(1), 164-166.,Doi: 10.15197/sabad.1.12.33,

A.26 KIR Muhammed Ziya,GÜNDÜZ ERCAN,GÜLLÜ MEHMET NEZIR,UYSAL CEM,korkmazmustafa,IÇER MUSTAFA,ZENGIN YILMAZ,GÜRBÜZ HÜSEYIN (2014). RecurrentSuicideAttemptCases in Diyarbakir, Turkey. EuropeanJournal of ForensicSciences, 1(1), 9, Doi: 10.5455/ejfs.165199,

{/tabs}

Pin It

Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ
Hasta, hasta yakını ve çalışan odaklı, çağdaş tıbbi etik ilkelerini benimseyen, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartlarına uygun ve katılımcı yönetim anlayışı ile bütüncül bir sağlık hizmeti sunmaktır.
VİZYONUMUZ
"Halka Hizmet, Hakka Hizmettir" anlayışıyla, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartları çerçevesinde, sürekli bilgi ve teknolojisini yenileyebilen, Ülkemizde ve komşu ülkelerde güvenle anılan bir referans hastane olmaktır.

Temel Değerlerimiz

• Hasta, Hasta Yakını ve Çalışan Önceliği,
• Çalışanların aidiyet duygusu, dayanışması ve motivasyonu,
• Eğitim ve Gelişimde Süreklilik,
• Ölçümlere Dayalı Hizmet Planlaması ve Üretimi,
• Kaynakların Etkin Kullanımı,
• Önyargısız Yaklaşım, kalıcı güven
• Bilimsel ve Etik Kurallar,
• Katılımcılık, etkinlik ve etkililik.

İletişim

  • Adres: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
    Başhekimliği, Kampüs, Sur, Diyarbakır, Türkiye 21280
  • Randevu: 0850 480 21 21
  • Santral: 0850 480 21 00
  • Faks: 0 412 248 85 23
  • E-Posta: hastane@dicle.edu.tr
Free Joomla! templates by Engine Templates