Ercan GÜNDÜZ

erkekicon

(Doç.Dr.) Acil Tıp AD.

{tab Kişisel Bilgiler}

Akademik Personel Bilgileri

Adı

ERCAN

Soyadı

GÜNDÜZ

Ünvanı

 

Doğum Yeri/Tarihi

KAHTA

Üyesi Olduğu Dernekler

 

Birimi

İÇ HASTALIKLARI 

Bölümü

ACİL TIP

E-posta

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Yabancı Dil

İNGİLİZCE

Eğitim

LİSANS:ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

İHTİSAS: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI

Uzmanlık

 

İletişim

0-412-2410880-İÇ HAT:5212

Görevleri

 

{tab Özgeçmiş}

ÖZGEÇMİŞ

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Doktor

Kahta 2 No'lu Sağlık Ocağı

2001-2004

Dr.Arş.Gör.  

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD

2004-2009

Uzm. Doktor

Malatya Hekimhan Devlet Hastanesi

2009-2011

Uzm. Doktor

Malatya Devlet Hastanesi

2011

Yrd.Doç.Dr.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

2012-2018

Doç.Dr.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

2018-

{tab Yayınlar}

YAYINLAR

YAYINLAR VE ESERLER

Eserler

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A.1GÜNDÜZ ERCAN,ESKIN FATIH,GÜNDÜZ MEHMET,BENTLI RECEP,SELÇUK ENGIN BURAK,ZENGINYILMAZ,IÇER MUSTAFA,DURSUN RECEP,DURGUN HASAN MANSUR,GÜLLÜ MEHMET NEZIR,GÜRBÜZ HÜSEYIN,YESIL YUSUF,GÜLOGLU CAHFER (2015). EFFECTS OF SLEEP QUALITY, INCOME

LEVEL AND COMORBID CONDITIONS ON QUALITY OF LIFE IN A TURKISH ELDERLY POPULATION:A MULTICENTRE STUDY. TurkishJournal of Geriatrics, 18(2), 136-142., (Kontrol No: 1581853)

A.2GÜNDÜZ ERCAN,ÜLGER BURAK VELI,IBILOGLU IBRAHIM,EKINCI AYSUN,DURSUN RECEP,ZENGINYILMAZ,IÇER MUSTAFA,USLUKAYA ÖMER,EKINCI CENAP,GÜLOGLU CAHFER (2015). GlutamineProvidesEffectiveProtectionAgainstDeltamethrin-InducedAcuteHepatotoxicity in Rats But NotAgainstNephrotoxicity. MedicalScienceMonitor, 21, 1107-1114.,Doi: 10.12659/MSM.893180,(Kontrol No: 1582402)

A.3GÜNDÜZ ERCAN,ZENGIN YILMAZ,ÜLGER BURAK VELI,IÇER MUSTAFA,DURSUN RECEP,GÜLLÜMEHMET NEZIR (2014). DEMOGRAPHIC PROPERTIES AND CLINICAL OUTCOMES OF ACUTEPANCREATITIS IN PREGNANCY: OUR EXPERIENCE OF 33 PATIENTS. ActaMedicaMediterranea,30, 1285-1290., (Kontrol No: 1582449)

A.4GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,IÇER MUSTAFA,ZENGIN YILMAZ,GÜLLÜ MEHMET NEZIR,DURGUNHASAN MANSUR,GÖKALP OSMAN (2015). Factorsaffectingmortality in patientswithorganophosphatepoisoning. TheJournal of the Pakistan MedicalAssociation , (Kontrol No:1582545)

A.5GÜNDÜZ ERCAN,ESKIN FATIH,GÜNDÜZ MEHMET,BENTLI RECEP,ZENGIN YILMAZ,DURSUN RECEP,IÇER MUSTAFA,DURGUN HASAN MANSUR,GÜRBÜZ HÜSEYIN,EKINCI MUSTAFA,YESIL YUSUF,GÜLOGLU CAHFER (2015). Malnutrition in Community-DwellingElderly in Turkey: A Multicenter,Cross-SectionalStudy. MedicalScienceMonitor, 21, 2750-2756.,Doi: 10.12659/MSM.893894,(Kontrol No: 1582597)

A.6GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,DURGUN HASAN MANSUR,KANICI AYSE,KAPLAN IBRAHIM,ALABALIK ULAS,GÜRBÜZ HÜSEYIN,GÜLOGLU CAHFER (2015).Lyciumbarbarumextractprovideseffectiveprotectionagainstparacetamol-inducedacutehepatotoxicity in rats. International Journal of ClinicalandExperimentalMedicine , 21, 2750-2756.,Doi: 10.12659/MSM.893894, (Kontrol No: 1582633)

A.7GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,IÇER MUSTAFA,ZENGIN YILMAZ,GÜLOGLU CAHFER (2015).AcutePancreatitisandSplenicVeinThrombosisduetoHypertriglyceridemia. Case Reports inGastrointestinalMedicine, 2015, 1-3.,Doi: 10.1155/2015/729510, (Kontrol No: 1583334)

A.8GÜNDÜZ ERCAN,GÖRGEL AHMET,DURSUN RECEP,DURGUN HASAN MANSUR,ÇIL HABIB,IÇERMUSTAFA,ZENGIN YILMAZ (2014). A Case of UncorrectedTetralogy of FallotUndiagnosedUntilAdulthoodandPresentingWithPolycythemia. CardiologyResearch, 5(6), 198-200.,Doi:10.14740/cr374e, (Kontrol No: 1583407)

A.9 BENTLI RECEP,BERBER ILHAMI,ERKURT MEHMET ALI,AYDOGDU ISMET,GÜNDÜZ ERCAN,NIZAMILKNUR,KAYA EMIN,KUKU IRFAN,KÖROGLU MUSTAFA (2013). ClinicopathologicalCharacteristicsof PerniciousAnemia: A Study of 300 Patients in Turkey. British Journal of Medicine&MedicalResearch, (Kontrol No: 1584204)

A.10 GÜNDÜZ MEHMET,GÜNDÜZ ERCAN,KIRCELLI FATIH,OKUR NAZAN,ÖZKAYA MESUT (2012). RoleofSurrogateMarkers of Atherosclerosis in ClinicalandSubclinicalThyroidism. InternationalJournal of Endocrinology, 2012, 1-6.,Doi: 10.1155/2012/109797, (Kontrol No: 1584846)

A.11 KIR MUHAMMED ZIYA,GÜNDÜZ ERCAN,GÜLLÜ MEHMET NEZIR,UYSAL CEM,KORKMAZ MUSTAFA,IÇER MUSTAFA,ZENGIN YILMAZ,GÜRBÜZ HÜSEYIN (2014). RecurrentSuicideAttemptCases inDiyarbakir, Turkey. EuropeanJournal of ForensicSciences, 41, 1, Doi: 10.5455/ejfs.165199,(Kontrol No: 1584790)

A.12 ARITÜRK ATILGAN ZUHAL,ISLAMOGLU YAHYA,GÜNDÜZ ERCAN,YAVUZ CELAL,ÇIL HABIB,TEKBAS EBRU,SOYDINÇ MEHMET SERDAR,KAYA HASAN,ELBEY MEHMET ALI (2012). Effect ofhypoglycemicdrugs on aspirin resistance in patientswithdiabetesmellitus. EuropeanReviewforTarih: MedicalandPharmacologicalSciences, (Kontrol No: 1583654)

A.13 YÜKSEL MURAT,YILDIZ ABDULKADIR,KORKMAZ AHMET,TUNCEZ ABDULLAH,ABDURRAHMANAKYÜZ,POLAT NIHAT,AYDIN MESUT,GÜNDÜZ ERCAN,TOPRAK NIZAMETTIN AtrialElectromechanicalDelayand P-waveDispersionBeforeandAfterHemodialysis in PatientswithEnd-StageRenalFailure. WEST INDIAN MEDICAL JOURNAL, (Kontrol No: 1583570)(Yayın KabulEdildi Basım Asamasında)

A.14 ARITÜRK ATILGAN ZUHAL,ÇIL HABIB,GÜNDÜZ ERCAN,YAVUZ CELAL,KAYA HASAN,ERTAS FARUK(2012). Clopidogrelresistance in patientswithtype 2 DiabetesMellitus: A comparisonbetweenoral antidiabeticagentsandinsulin. HealthMED, (Kontrol No: 1583725)

A.15 ÇIL HABIB,YAVUZ CELAL,ARITÜRK ATILGAN ZUHAL,DEMIRTAS SINAN,ÇALISKAN AHMET,GÜNDÜZ ERCAN (2012).Theeffect of isoniazide on myocardialtissue: protective role of cape. HealthMED,(Kontrol No: 1584052)

A.16 HARPUTLUOGLU MUHSIN MURAT MUHIP,DEMIREL ULVI,GÜL MEHMET,TEMEL ISMAIL,GÜRSOYSULE,SELÇUK ENGIN BURAK,ALADAG MURAT,BILGIÇ YILMAZ,GÜNDÜZ ERCAN,SEÇKIN YÜKSEL(2012). Effects of Rifaximin on BacterialTranslocation in Thioacetamide-InducedLiverInjury inRats. Inflammation, 35(4), 1512-1517.,Doi: 10.1007/s10753-012-9465-2, (Kontrol No:1585072)

A.17 TÜRKOGLU AHMET,BÖYÜK ABDULLAH,TANRIVERDI MEHMET HALIS,GÜNDÜZ ERCAN,DUSAKABDURRAHIM,KAPLAN IBRAHIM,GÜMÜS METEHAN (2014). Thepotential role of BMI, plasmaleptin, nesfatin-1 andghrelinlevels in theearlydetection of pancreaticnecrosisand severe acutepancreatitis: A prospectivecohortstudy. International Journal of Surgery, 12(12), 1310-1313.,Doi: 10.1016/j.ijsu.2014.10.040, (Kontrol No: 1583835)

A.18 ÇANKAYA CEM,GÜNDÜZ ERCAN,DOGANAY SELIM,ULUTAS ÖZKAN (2012). Cornealbiomechanicalcharacteristics, intraocularpressureandcentralcornealthickness in patientswithtype 2 diabetesmellitus. Journal of ClinicalMedicineandResearch, 4(4), Doi: 10.5897/JCMR11.063, (Kontrol No:1585249)

A.19 ÇIL HABIB,YAVUZ CELAL,ISLAMOGLU YAHYA,TEKBAS EBRU,DEMIRTAS SINAN,ARITÜRK ATILGANZUHAL,GÜNDÜZ ERCAN (2012). PlateletCountandMeanPlatelet Volume in PatientsWithIn-HospitalDeepVenousThrombosis. ClinicalandAppliedThrombosis/Hemostasis, 18(6), 650-653.,Doi: 10.1177/1076029611435838, (Kontrol No: 1584284)

A.20 DURSUN RECEP,ZENGIN YILMAZ,GÜNDÜZ ERCAN,IÇER MUSTAFA,DURGUN HASAN MANSUR,DAGGULLI MANSUR,KAPLAN IBRAHIM,ALABALIK ULAS,GÜLOGLU CAHFER (2015). Theprotectiveeffect of gojiberryextract in ischemicreperfusion in testis torsion. International Journal ofClinicalandExperimentalMedicine , (Kontrol No: 1584907)

A.21 TEKE MEMIK,GÖÇMEZ CÜNEYT,HAMIDI CIHAD,GÜNDÜZ ERCAN,GÖYA CEMIL,ÇETINÇAKMAKMEHMET GÜLI,HATTAPOGLU SALIH,DURMAZ MEHMET SEDAT (2015). Imagingfeatures ofcerebralandspinalcysticechinococcosis. NEURORADIOLOGY, (Kontrol No: 1585388)

A.22 ZENGIN YILMAZ,DURSUNRECEP,IÇER MUSTAFA,GÜNDÜZ ERCAN,DURGUN HASAN MANSUR,ERBATUR SERKAN,DAMAR ÖMER,GÜLOGLU CAHFER (2015). Fire disastercausedby LPG tankerexplosion at Lice in Diyarbakır (Turkey): July 21, 2014. Burns, 41(6), 1347-1352.,Doi: 10.1016/j.burns.2015.02.002, (Kontrol No: 1584687)

A.23 ZENGIN YILMAZ,GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,IÇER MUSTAFA,DURGUN HASAN MANSUR,TAYLAN MAHSUK,GÜLOGLU CAHFER (2015). ACIL SERVISTE PULMONER EMBOLI TANISIKONULAN YASLI HASTALARDA ERKEN MORTALITEYI ETKILEYEN FAKTÖRLER. TurkishJournal ofGeriatrics-Turk Geriatri Dergisi, 18(2), 97-103., (Kontrol No: 1583445)

A.24 YÜKSEL MURAT,YILDIZ ABDULKADIR,TEKBAS EBRU, GÜNDÜZ

ERCAN,EKINCI AYSUN,BILIKMEHMET ZIHNI,ÖZAYDOGDU NECDET (2015). ParaoxonaseandArylesteraseActivities in DipperandNon-DipperPrehypertensiveSubjects. Medicine, 94(17), 786, Doi: 10.1097/MD.0000000000000786, (Kontrol No: 1583487)

A.25 TÜRKOGLU AHMET,BOZDAG ZÜBEYIR,OGUZ ABDULLAH,ÜLGER BURAK VELI,GÜNDÜZ ERCAN,KAPAN MURAT,BAÇ BILSEL The Management of AbdominalTuberculosis; A SurgeryDepartmentExperiment. EuropeanJournal of SurgicalSciences, (Kontrol No: 1583983)

A.26 ÇIL HABIB,YAVUZ CELAL,ARITÜRK ATILGAN ZUHAL,GÜNDÜZ ERCAN,SOYDINÇ MEHMET SERDAR(2013). Complete resolution of theleftventricularpedunculatedthrombuswithtirofibaninfusionin a patientwith severe leftventriculardysfunction. Hong Kong Journal of EmergencyMedicine,(Kontrol No: 1584944)

A.27 IÇER MUSTAFA,ZENGIN YILMAZ,GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,DURGUN HASAN MANSUR,TÜRKÇÜ GÜL,YÜKSEL HATICE,ÜSTÜNDAG MEHMET,GÜLOGLU CAHFER Is Montelukast as Effectiveas N-acetylcysteine in HepaticInjuryduetoAcetaminophenIntoxication in Rats?.ExperimentalandToxicologicPathology, (Kontrol No: 1585295)

A.28 GÖRGEL AHMET,KAYA EMIN,BERBER ILHAMI,KUKU IRFAN,GÜNDÜZ ERCAN,ERKURT MEHMET ALIIs imatinibprotectiveagainsttoosteoporosis? - A comparativestudy in terms of bonedensitometry on CML patientsandhealthyvolunteers.. WEST INDIAN MEDICAL JOURNAL,(Kontrol No: 1585320)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında

(proceedings) basılan bildiriler :

B.1GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,IÇER MUSTAFA,ZENGIN YILMAZ,ARI BARAN,DURGUN HASANMANSUR (2013). Report of A Rare Case: ThromboticThrombocytopenicPurpuraPresentingToEmergencyDepartmentWithAcuteMyocardialInfarction. 1 st INTERCONTINENTAL EMERGENCYMEDICINE CONGRESS (Poster) (Kontrol No: 1589559)

B.2IPEK MUSTAFA,ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,DURSUN RECEP,GÜNDÜZ ERCAN,DURGUN HASANMANSUR,GÜRBÜZ HÜSEYIN,ÜSTÜNDAG MEHMET (2015). Heterotopicpregnancy: A casereport.2 nd INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS (Poster) (KontrolNo: 1592265)

B.3GÜNDÜZ ERCAN,ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,DURSUN RECEP,DURGUN HASAN MANSUR,ARAÇSONGÜL (2014). Case Report: NeurolepticMalignantSyndromeDuetoQuetiapine. 1 stINTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS (Poster) (Kontrol No: 1590007)

B.4GÜNDÜZALP AHMET,ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,DURSUN RECEP,GÜNDÜZ ERCAN,EKINCIMUSTAFA,YAMAN MAHMUT,ÇAGIRAN FERHAT (2015). EndotrekealEntübasyon Sonrası GelisenTrakealRüptür: Olgu Sunumu. 2 ndINTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCYMEDICINE CONGRESS (Poster) (Kontrol No: 1592321)

B.5ZENGIN YILMAZ,GÜNDÜZALP AHMET,IÇER MUSTAFA,GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,DURGUNHASAN MANSUR,IPEK MUSTAFA,ÜSTÜNDAG MEHMET (2015). AcuteMyeloidLeukemiaThatOccursWithTheComplaints Of DiarrheaAndWeakness. 2 nd INTERNATIONAL CRITICAL CAREAND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS (Poster) (Kontrol No: 1592527)

B.6ZENGIN YILMAZ,GÜNDÜZ ERCAN,IÇER MUSTAFA,DURSUN RECEP,DURGUN HASAN MANSUR,GÜNDÜZALP AHMET,EKINCI MUSTAFA (2014). A RareCause Of EpistaxisDueToLeechInfestation: A Case Report. 1 st INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS (Poster)(Kontrol No: 1591847)

B.7GÜRBÜZ HÜSEYIN,GÜNDÜZ ERCAN,IÇER MUSTAFA,DURSUN RECEP,ZENGIN YILMAZ,DURGUNHASAN MANSUR,ÖZHASENEKLER AYHAN (2014). Koroner Bypass Operasyonu SonrasıMediastinit: Olgu Sunumu. 1 st INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS (Poster)(Kontrol No: 1592223)

B.8ZENGIN YILMAZ,GÜNDÜZ ERCAN,IÇER MUSTAFA,DURSUN RECEP,DURGUN HASAN MANSUR,ORAKMURAT,GÜLOGLU CAHFER (2014). AorticDissectionPresentingWithPlegia. 1 stINTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS (Poster) (Kontrol No: 1589892)

B.9GÜNDÜZALP AHMET,ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,DURSUN RECEP,GÜNDÜZ ERCAN,DURGUNHASAN MANSUR,EKINCI MUSTAFA,SEN ABDULLAH (2015). Total Abdominal Aort Oklüzyonu OlanIki Farklı Klinik Prezentasyon: 2 Olgu Sonumu. 2 st INTERNATIONAL CRITICAL CARE ANDEMERGENCY MEDICINE CONGRESS (Poster) (Kontrol No: 1589733)

B.10IÇER MUSTAFA,ZENGIN YILMAZ,GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,GÜRBÜZ HÜSEYIN (2014). ARare Case of Headache: SUNCT Syndrome. 1 stINTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINECONGRESS (Poster) (Kontrol No: 1589979)

B.11DURSUN RECEP,ARAÇ SONGÜL,GÜNDÜZ ERCAN,ZENGIN YILMAZ,DURGUN HASAN MANSUR,IÇERMUSTAFA (2014). Pres SyndromeInTheEmergencyDepartment. 1 st INTERCONTINENTALEMERGENCY MEDICINE CONGRESS (Poster) (Kontrol No: 1591978)

B.12IPEK MUSTAFA,ZENGIN YILMAZ,GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,DURGUN HASAN MANSUR,GÜNDÜZALP AHMET,ORAK MURAT,KARA ERTUGRUL (2013). Lipoidpnemuniaafterdieselfuelaspiration: A casereport. 1 st INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINECONGRESS (Poster) (Kontrol No: 1591788)

B.13IÇER MUSTAFA,GÜNDÜZ ERCAN,ZENGIN YILMAZ,DURSUN RECEP (2014). A RareCause Of FlankPain: RenalInfarct. 1 st INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS (Poster)(Kontrol No: 1591880)

B.14ZENGIN YILMAZ,GÜNDÜZ ERCAN,IÇER MUSTAFA,DURSUN RECEP,DURGUN HASAN MANSUR,GÜRBÜZ HÜSEYIN,GÜLOGLU CAHFER (2014). BradicardiaDueTo Mad HoneyPoisoning: A CaseReport. 1 st INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS (Poster) (Kontrol No:1592004)

 

B.15ÇAGIRAN FERHAT,ZENGIN YILMAZ,GÜNDÜZ ERCAN,IÇER MUSTAFA,DURSUN RECEP,DURGUNHASAN MANSUR,ÜSTÜNDAG MEHMET (2014). Sadece Yutma Güçlügü ile Basvuran Bir Beyin SapıEnfarktı: Olgu Sunumu. 1 st INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS (Poster)(Kontrol No: 1592033)

B.16ZENGIN YILMAZ,GÜNDÜZALP AHMET,GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,IÇER MUSTAFA,DURGUNHASAN MANSUR,IPEK MUSTAFA (2015). HELLP SyndromeApplyingTheComplaint Of LombarPain: A Case Report. 2 ndINTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINECONGRESS (Poster) (Kontrol No: 1592454)

B.17ZENGIN YILMAZ,GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,IÇER MUSTAFA,DURGUN HASAN MANSUR,KARAERTUGRUL,GÜNDÜZALP AHMET,GÜLOGLU CAHFER (2015). A comparison of pregnantpatientswithsuicideattemptthatadmittedtotheemergencydepartmentaccordingtosuicideattemptmethod. 2 nd INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS (Poster)(Kontrol No: 1592364)

B.18ARAÇ SONGÜL,ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,DURGUN HASANMANSUR,ÇAGIRAN FERHAT (2015). PostpartumHipoglisemi: Sheehan Sendromu: Bir OlguSunumu. 2 nd INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS (Poster)(Kontrol No: 1592286)

B.19ZENGIN YILMAZ,GÜNDÜZ ERCAN,IÇER MUSTAFA,DURSUN RECEP,DURGUN HASAN MANSUR,GÜRBÜZ HÜSEYIN,DEMIR SÜLEYMAN,KUYUMCU MAHIR (2015). Socio-demographicandclinicalfactorsrelatedtomortalityamongthegeriatricsuicideattemptersadmittedtoemergencydepartment. 2 nd INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS

(Poster) (Kontrol No: 1592396)

B.20GÜNDÜZ ERCAN,IÇER MUSTAFA,ZENGIN YILMAZ,DURSUN RECEP,GÜNDÜZALP AHMET,DURGUNHASAN MANSUR AnaphylacticReactionduetoCefuroximAxetil: A Case Report. 1 stINTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS (Poster) (Kontrol No: 1589528)

B.21DURSUN RECEP,GÜNDÜZALP AHMET,GÜNDÜZ ERCAN,DURGUN HASAN MANSUR,ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA (2014). OvarianHyperstimulationSyndromeInTheEmergencyDepartment: AReport Of Three Cases. 1 stINTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS (Poster)(Kontrol No: 1589902)

B.22DURSUN RECEP,KARAKOÇ YENAL,GÜNDÜZ ERCAN,ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,DURGUNHASAN MANSUR (2013). CyanideIntoxication: A Case Report. 1 st INTERNATIONAL CRITICALCARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS (Poster) (Kontrol No: 1589690)

B.23ZENGIN YILMAZ,GÜNDÜZ ERCAN,IÇER MUSTAFA,DURSUN RECEP,DURGUN HASAN MANSUR,ORAKMURAT,GÜLOGLU CAHFER (2013). A Non-LethalLightning Strike: Case Report. 1 stINTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS (Poster) (Kontrol No:1589856)

B.24DURSUN RECEP,KARAKOÇ YENAL,IÇER MUSTAFA,ZENGIN YILMAZ,DURGUN HASAN MANSUR,ÖZHASENEKLER AYHAN,GÜNDÜZ ERCAN (2014). DressSyndromeInTheEmrgencyDepartment.1 st INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS (Poster) (Kontrol No: 1591953)

B.25ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,DURSUN RECEP,GÜNDÜZERCAN,DURGUN HASAN MANSUR,ORAKMURAT,ÜSTÜNDAG MEHMET,GÜLOGLU CAHFER (2013). A RareComplication of IntrauterineContraceptive Device: UterinePerforation; Case Report. 1 st INTERNATIONAL CRITICAL CAREAND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS (Poster) (Kontrol No: 1589833)

B.26ZENGIN YILMAZ,GÜNDÜZALP AHMET,IÇER MUSTAFA,GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,YAMANMAHMUT,ORAK MURAT,GÜLOGLU CAHFER (2015). SporadicHypokalemicPeriodicParalysis: ACase Report. 2 nd INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS(Poster) (Kontrol No: 1592508)

B.27ZENGIN YILMAZ,GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,IÇER MUSTAFA,DURGUN HASAN MANSUR,TAYLAN MAHSUK,GÜLOGLU CAHFER (2015). AffectingFactors on EarlyMortality in ElderlyPatientsDiagnosedwithPulmonaryEmbolism in EmergencyDepartment. 2 nd INTERNATIONALCRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS (Poster) (Kontrol No: 1592490)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D.1GÜNDÜZ ERCAN,BENTLI RECEP,ULUTAS ÖZKAN,BERBER ILHAMI,ERKURT MEHMET ALI,KARINCAOGLU MELIH (2014). EtiologicFactors of NonalcoholicHepatosteathosis in Malatya.Journal Of Turgut OzalMedical Center (Kontrol No: 1587832)

D.2GÜNDÜZ ERCAN,ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,DURGUN HASAN MANSUR,DURSUN RECEP,GÜNDÜZALP AHMET,IPEK MUSTAFA,GÜLOGLU CAHFER (2015). Assessment of adultpatientswithhypernatremia: A singlecenterexperience. Dicle MedicalJournal (Kontrol No: 1587893)

D.3GÜNDÜZ ERCAN,ZENGIN YILMAZ,DURSUN RECEP,IÇER MUSTAFA,GÜLLÜ MEHMET NEZIR,DURGUNHASAN MANSUR (2015). HypokalemicPeriodicParalysisDueToDistalRenalTubularAcidosis.EuropeanJournal of General Medicine (Kontrol No: 1587950)

D.4GÜNDÜZ ERCAN,GÜLLÜ MEHMET NEZIR,ZENGIN YILMAZ,DURSUN RECEP,IÇER MUSTAFA,ÖZHASENEKLER AYHAN,KARAKOÇ YENAL,ORAK MURAT (2014). Adult-OnsetStill’sDisease: CaseReport. Journal of AcademicEmergencyMedicine Case Reports (Kontrol No: 1588060)Tarih: 28/10/2015 5

D.5GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,ERBEY AHMET,IÇER MUSTAFA,ZENGIN YILMAZ,GÜLOGLUCAHFER (2014). A paragangliomapresentingwith a giantmediastinalmass: A casereport.Journal of ExperimentalandClinicalMedicine (Kontrol No: 1588131)

D.6 ZENGIN YILMAZ,GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,IÇER MUSTAFA,DURGUN HASAN MANSUR,KARAERTUGRUL,GÜNDÜZALP AHMET,GÜLOGLU CAHFER (2015). Evaluation of pregnantpatientsadmittedtotheemergencydepartmentwithsuicideattempt. Journal of ClinicalandExperimentalInvestigations (Kontrol No: 1588193)

D.7 ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,DURGUN HASAN MANSUR,GÜLOGLU CAHFER (2013). Assessment of centralvenouscathetersapplied in pediatricpatients atemergencydepartment. Journal of ClinicalandExperimentalInvestigations (Kontrol No:1588254)

D.8 ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,DURGUN HASAN MANSUR,GÜLLÜ MEHMET NEZIR,ORAK MURAT,GÜLOGLU CAHFER (2015). How wasFelt Van Earthquakebya NeighborUniversityHospital?.TurkishJournal of EmergencyMedicine, 15(1), 33-38.,Doi:10.5505/1304.7361.2015.03274 (Kontrol No: 1588319)

D.9 ZENGIN YILMAZ,GÜNDÜZ ERCAN,IÇER MUSTAFA,DURSUN RECEP,DURGUN HASAN MANSUR,GÜNDÜZALP AHMET,EKINCI MUSTAFA (2014). A RareCause of EpistaxisduetoLeechInfestation: A Case Report. Journal of AcademicEmergencyMedicine Case Reports, 5(7), 197-199.,Doi: 10.5152/jaemcr.2014.181 (Kontrol No: 1588382)

D.10 ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,GÜNDÜZ ERCAN,ÖZHASENEKLER AYHAN,DURSUN RECEP,ORAKMURAT,GÜLOGLU CAHFER (2014). NeurolepticMalignantSyndromeAssociatedwithQuetiapineTreatment in a PatientwithVentriculoperitonealShunt. Journal of AcademicEmergencyMedicine Case Reports, 5(5), 138-140.,Doi: 10.5152/jaemcr.2014.19971 (Kontrol No: 1588438)

D.11 ZENGIN YILMAZ,GÜNDÜZ ERCAN,IÇER MUSTAFA,DURSUN RECEP,DURGUN HASAN MANSUR, GÜRBÜZ HÜSEYIN,DEMIR SÜLEYMAN,KUYUMCU MAHIR (2015). Acil servise intihar girisimi ilebasvuran yaslı hastalarda mortaliteyi etkileyen sosyodemografik ve klinik faktörler. Dicle MedicalJournal (Kontrol No: 1588503)

D.12 ÜLGER BURAK VELI,USLUKAYA ÖMER,OGUZ ABDULLAH,GÜNDÜZ ERCAN,TEKE MEMIK,BAÇ BILSEL(2015). Gallstoneobstruction in anastomoticstricture: A veryrarecase. Journal of ClinicalandExperimentalInvestigations (Kontrol No: 1588570)

D.13 ULUTAS ÖZKAN,CÖMERT MELDA,TASKAPAN HÜLYA,BAYSAL TAMER,GÜNDÜZ ERCAN,KÖZSÜLEYMAN,PISKIN TURGUT (2011). SystemicLupusErythematosusAssociatedGastrointestinalSystemVasculopathy in a PatientwithLupusNephropathy. TurkishNephrologyDialysisTransplantation, 20(03), 295-298.,Doi: 10.5262/tndt.2011.1003.15 (Kontrol No: 1588689)

D.14 GÜNDÜZ MEHMET,DOGAN EKREM,GÜNDÜZ ERCAN,SAYARLIOGLU HAYRIYE (2012). PrimaryHyperparathyroidism as a Cause of SecondaryHypertension. TurkishNephrologyDialysisTransplantation, 21(03), 293-294.,Doi: 10.5262/tndt.2012.1003.16 (Kontrol No: 1588751)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E.1GÜNDÜZ ERCAN,ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,GÜLLÜ MEHMET NEZIR,ORAK MURAT,KARAERTUGRUL (2013). TRANS ISKEMIK ATAK SONRASI GELISEN HIPOVOLEMIK HIPONATREMI:OLGU SUNUMU. IX. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, (Kontrol No: 1595162)

E.2IÇER MUSTAFA,ZENGIN YILMAZ,GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,TEKTAS ERKAN,ÜSTÜNDAGMEHMET (2013). ÖZOFAGUS ÜLSERI ZEMININDE GELISEN BOERHAAVE SENDROMU: OLGU SUNUMU. IX. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, (Kontrol No: 1595612)

E.3GÜLLÜ MEHMET NEZIR,ÖZHASENEKLER AYHAN,ZENGIN YILMAZ,GÜNDÜZ ERCAN,DURGUN HASANMANSUR,ARAÇ SONGÜL,ORAK MURAT (2013). HEREDITER ANJIOÖDEM: IKI KARDES OLGU. IX.ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, (Kontrol No: 1595189)

E.4IÇER MUSTAFA,ZENGIN YILMAZ,GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,GÜLLÜ MEHMET NEZIR (2013).HEMODIYALIZ SONRASI HIPOTANSIF SENKOP GELISEN HASTADA BILATERAL FEMUR FRAKTÜRÜ:OLGU SUNUMU. IX. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, (Kontrol No: 1598008)

E.5GÜNDÜZ ERCAN,ÖZEN MEHMET,GÜNDÜZ MEHMET,ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,DURSUNRECEP,DURGUN HASAN MANSUR,DAL SINAN,GÜRBÜZ HÜSEYIN,GÜNDÜZALP AHMET,GÜLOGLUCAHFER (2015). Anemisi Olan Hastalarda MeanPlatelet Volume ile Malignensi Öngörülebilir mi ?.17. ULUSAL IÇ HASTALIKLARI KONGRESI, (Kontrol No: 1594062)

E.6IÇER MUSTAFA,ZENGIN YILMAZ,GÜNDÜZ ERCAN,GÖYA CEMIL,DURSUN RECEP,GÜLLÜ MEHMETNEZIR (2013). KAFA TRAVMASINA BAGLI FASIAL PARALIZI: OLGU SUNUMU. IX. ULUSAL ACILTIP KONGRESI Tarih: 28/10/2015 (Kontrol No: 1595584)

E.7IÇER MUSTAFA,GÜNDÜZ ERCAN,ZENGIN YILMAZ,DURSUN RECEP,ERBEY AHMET (2013).Özefagusta Bir Yabancı Cisim: Disk Pil Yutma Olgu Sunumu. 9. TÜRKIYE ACIL TIP KONGRESI,(Kontrol No: 1598244)

E.8GÜNDÜZ ERCAN,TÜRKÇÜ FATIH MEHMET,BATMAZ IBRAHIM,YÜKSEL HATICE (2015). BehçetHastalıgındaEndotelDisfonksiyonunda Yeni Bir Markır : YKL-40. 17. ULUSAL IÇ HASTALIKLARIKONGRESI, (Kontrol No: 1594178)

E.9GÜLLÜ MEHMET NEZIR,ÖZHASENEKLER AYHAN,IÇER MUSTAFA,GÜNDÜZ ERCAN,DURGUN HASANMANSUR,KARA ERTUGRUL,GÜLOGLU CAHFER (2013). MULTISISTEMIK EMBOLI NEDENI:ENFEKTIF ENDOKARDIT. IX. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, (Kontrol No: 1595213)

E.10IÇER MUSTAFA,GÜNDÜZ ERCAN,ZENGIN YILMAZ,DURSUN RECEP,ORAK MURAT,GÜLLÜ MEHMETNEZIR (2013). MARIJUANA KULLANIMINA BAGLI GELISEN ARITMI: OLGU SUNUMU. IX. ULUSALACIL TIP KONGRESI, (Kontrol No: 1598019)

E.11ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,GÖRMELI KURT NAZLI,ARAÇSONGÜL (2013). EPILEPTIK NÖBET SONRASI TANISI KONAN PRIMERI BELLI OLMAYAN BEYINMETASTAZLI BIR KANSER OLGUSU. IX. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, (Kontrol No: 1595262)

E.12ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,ARAÇ SONGÜL (2013). NADIRBIR AKUT BATIN NEDENI; ENDOMETRIOMA RÜPTÜRÜ: OLGU SUNUMU. IX. ULUSAL ACIL TIPKONGRESI, (Kontrol No: 1595244)

E.13GÜNDÜZ ERCAN,ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,ÖZHASENEKLER AYHAN,GÜLLÜ MEHMET NEZIR,KAÇMAZ ÖMER (2013). PULMONER EMBOLIYE PREDISPOZAN BIR FAKTÖR OLARAK KRONIKLENFOID LÖSEMI: OLGU SUNUMU. IX. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, (Kontrol No: 1595227)

E.14GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,GÜNES DENIZ (2013). AcilServise Pansitopeni Tablosuyla BasvuranMegaloblastik Anemi: OIgu Sunumu. 9. TÜRKIYE ACILTIP KONGRESI, (Kontrol No: 1598220)

E.15ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,GÜNDÜZ ERCAN,ÖZHASENEKLER AYHAN,ÖZÇETE ENVER,DAMARÖMER (2013). KITAP GIBI BIR AORT DISEKSIYONU: OLGU SUNUMU. IX. ULUSAL ACIL TIPKONGRESI, (Kontrol No: 1594219)

E.16GÜNDÜZ ERCAN,ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,GÜLLÜ MEHMET NEZIR,DURSUN RECEP,GÜRBÜZHÜSEYIN (2013). ACIL SERVISE CILTTE EKIMOZLA BASVURAN MEGALOBLASTIK ANEMI: OLGUSUNUMU. IX. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, (Kontrol No: 1594240)

E.17GÜNDÜZ ERCAN,ZENGIN YILMAZ,DURSUN RECEP,IÇER MUSTAFA,GÜRBÜZ HÜSEYIN (2013). AkutBatın Tablosunu Taklit Eden DaturaStramonium Zehirlenmesi: Olgu Sunumu. 9. TÜRKIYE ACILTIP KONGRESI, (Kontrol No: 1598043)

E.18GÜNDÜZ ERCAN,ESKIN FATIH,GÜNDÜZ MEHMET,SELÇUK ENGIN BURAK,BENTLI RECEP,ZENGINYILMAZ,DURSUN RECEP,DURGUN HASAN MANSUR,GÜRBÜZ HÜSEYIN,EKINCI MUSTAFA,YESILYUSUF,GÜLOGLU CAHFER (2015). Türk GeriatrikPopulasyondaMalnütrisyonu Etkileyen Faktörler: Çok Merkezli Çalısma. 17. ULUSAL IÇ HASTALIKLARI KONGRESI, (Kontrol No: 1594516)

E.19GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,IÇER MUSTAFA,ZENGIN YILMAZ,ÜSTÜNDAG MEHMET (2013).Acil Servise KaracigerYetmezligiBulgularylaBasvuran Bir TrikuspitYetmezligi Olgusu. 9.TÜRKIYE ACIL TIP KONGRESI, (Kontrol No: 1598163)

E.20DURSUN RECEP,GÜNDÜZ ERCAN,IÇER MUSTAFA,ZENGINYILMAZ,DURGUN HASAN MANSUR,KARADAS SEVDEGÜL (2013). OTLU PEYNIRIN OTUNA BAGLI TOKSIK HEPATIT: OLGUSUNUMU. IX. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, (Kontrol No: 1595527)

E.21DURSUN RECEP,ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,GÜNDÜZ ERCAN,DURGUN HASAN MANSUR,ÜSTÜNDAG MEHMET,GÜLOGLU CAHFER (2013). Salgına Neden Olabilecek Bir Kuduz VakasınınBasarılı Yönetimi. 1. ULUSAL AFET VE AFET EGITIMI KONGRESI, (Kontrol No: 1598268)

E.22GÜNDÜZ ERCAN,IÇER MUSTAFA,DURSUN RECEP,ZENGIN YILMAZ,DURGUN HASAN MANSUR(2013). Elektrik ÇarpmasrnaBaglıVentrikülerTasikardi: Olgu Sunumu. 9. TÜRKIYE ACIL TIPKONGRESI, (Kontrol No: 1598186)

E.23IÇER MUSTAFA,GÜNDÜZ ERCAN,ZENGIN YILMAZ,DURSUN RECEP,GÜLLÜ MEHMET NEZIR,SENABDULLAH (2013). PARASETAMOL KULLANIMINA BAGLI AKUT JENERALIZE EKZANTEMATÖZPÜSTÜLOZIS: OLGU SUNUMU. IX. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, (Kontrol No: 1595564)

E.24ZENGIN YILMAZ,DURSUN RECEP,IÇER MUSTAFA,GÜNDÜZ ERCAN,DURGUN HASAN MANSUR,ÖMERDAMAR,GÜLOGLU CAHFER (2014). Diyarbakır Lice’ de Likid Petrol Gazı (LPG) TankerininPatlamasına Baglı Yangın Afeti. 2. ULUSAL AFET VE AFET EGITIMI KONGRESI, (Kontrol No:1598074)

E.25IÇER MUSTAFA,ZENGIN YILMAZ,GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,GÜLLÜ MEHMET NEZIR,EKINCIMUSTAFA (2013). AMANITA PHALLOIDES ZEHIRLENMESI: OLGU SUNUMU. IX. ULUSAL ACIL TIPKONGRESI, (Kontrol No: 1595549)

E.26GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,ERBEY AHMET,GÜLOGLUCAHFER (2013). Mediastende Dev Kitle ile BasvuranParaganglioma: Olgu Sunumu. 9. TÜRKIYEACIL TIP KONGRESI, (Kontrol No: 1598205)

E.27HARPUTLUOGLU MUHSIN MURAT MUHIP,DEMIREL ULVI,KARADAG NESE,TEMEL ISMAIL,BAYRAKTAR MEHMET,GÜNDÜZ ERCAN,SALIH SEZGIN,ZUHAL KARACA,ALAN HAKAN,ATES FEHMI,ALADAG MURAT,KARINCAOGLU MELIH,HILMIOGLU FATIH (2006). RATLARDA TIYOASETOAMIDILE OLUSTURULMUS FULMINAN HEPATIK YETMEZLIKTE E VITAMININ HEPATIK VE INTESTINALHASAR ÜZERINDEKI ETKILERI. 23. ULUSAL GASTROENTEROLOJI KONGRESI, (Kontrol No:1601994)

E.28GÜNDÜZ ERCAN,IÇER MUSTAFA,ZENGIN YILMAZ,GÜLLÜ MEHMET NEZIR,ORAK MURAT,GÜLOGLUCAHFER (2013). HEMORAJIK GASTROENTERIT SONRASI GELISENHEMOLITIK ÜREMIK SENDROM:OLGU SUNUMU. IX. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, (Kontrol No: 1594418)

E.29ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,GÜNDÜZ ERCAN,GÜLLÜ MEHMET NEZIR,ÖZÇETE ENVER,GÜNESDENIZ (2013). SANTRAL VENÖZ KATETER( SVK) MALPOZISYONU: OLGU SUNUMU. IX. ULUSALACIL TIP KONGRESI, (Kontrol No: 1594434)

E.30GÜNDÜZ ERCAN,ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,ÜSTÜNDAG MEHMET,DURGUN HASAN MANSUR,ARI BARAN (2013). ACIL SERVISE BASVURAN ILGINÇ BIR AKUT BATIN TABLOSU OLGUSUNUMU:. IX. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, (Kontrol No: 1594483)

E.31GÜNDÜZ ERCAN,ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,GÜLLÜ MEHMET NEZIR,ÖZÇETE ENVER,KARAKOÇ YENAL (2013). TEKRARLAYAN AKUT PANKREATIT NEDENI OLARAK HIPERLIPIDEMI:OLGU SUNUMU. IX. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, (Kontrol No: 1594326)

E.32GÜNDÜZ ERCAN,ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,GÜLLÜ MEHMET NEZIR,ÖZÇETE ENVER,GÜRBÜZHÜSEYIN (2013). ACIL SERVISE INTRAKRANIYAL KANAMA ILE BASVURAN MYELODISPLASTIK

SENDROM: OLGU SUNUMU. IX. ULUSAL ACIL TIP KONGRESI, (Kontrol No: 1595139)

E.33GÜNDÜZ ERCAN,IÇER MUSTAFA,ZENGIN YILMAZ,DURSUN RECEP,GÜLLÜ MEHMET NEZIR,GÜRBÜZHÜSEYIN (2013). SPORADIK HIPOKALEMIK PERYODIK PARALIZI:OLGUSUNUMU. IX. ULUSALACIL TIP KONGRESI, (Kontrol No: 1595148)

E.34ZENGIN YILMAZ,IÇER MUSTAFA,GÜNDÜZ ERCAN,DURSUN RECEP,DURGUN HASAN MANSUR,ÇAGIRAN FERHAT (2013). STERNUMDA PENETRAN YABANCI CISIM:OLGUSUNUMU. IX. ULUSALACIL TIP KONGRESI, (Kontrol No: 1594454)

E.35YILDIZ ABDULKADIR,TEKBAS EBRU,GÜNDÜZ ERCAN,EKINCI AYSUN,YÜKSEL HATICE,BILIKMEHMET ZIHNI,ÖZAYDOGDU NECDET,AKTAN ADEM (2015). ParaoxonaseandArylesteraseActivities in DipperandNon-dipperPrehypertensiveSubject. 11th INTERNATIONAL CONGRESS OFUPDATE IN CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY, (Kontrol No: 1589786)

E.36GÜNDÜZ ERCAN,ESKIN FATIH,GÜNDÜZ MEHMET,BENTLI RECEP,SELÇUK ENGIN BURAK,ZENGINYILMAZ,IÇER MUSTAFA,DURSUN RECEP,DURGUN HASAN MANSUR,GÜRBÜZ HÜSEYIN,YESILYUSUF,GÜLOGLU CAHFER (2015). Türk Geriatrik Popülasyonunda Uyku Kalitesi , Gelir Durumu ,Komorbiditenin Yasam Kalitesine Etkisi : Çok Merkezli Çalısma. 17. ULUSAL IÇ HASTALIKLARIKONGRESI, (Kontrol No: 1594105)

{/tabs}

Pin It

Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ
Hasta, hasta yakını ve çalışan odaklı, çağdaş tıbbi etik ilkelerini benimseyen, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartlarına uygun ve katılımcı yönetim anlayışı ile bütüncül bir sağlık hizmeti sunmaktır.
VİZYONUMUZ
"Halka Hizmet, Hakka Hizmettir" anlayışıyla, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartları çerçevesinde, sürekli bilgi ve teknolojisini yenileyebilen, Ülkemizde ve komşu ülkelerde güvenle anılan bir referans hastane olmaktır.

Temel Değerlerimiz

• Hasta, Hasta Yakını ve Çalışan Önceliği,
• Çalışanların aidiyet duygusu, dayanışması ve motivasyonu,
• Eğitim ve Gelişimde Süreklilik,
• Ölçümlere Dayalı Hizmet Planlaması ve Üretimi,
• Kaynakların Etkin Kullanımı,
• Önyargısız Yaklaşım, kalıcı güven
• Bilimsel ve Etik Kurallar,
• Katılımcılık, etkinlik ve etkililik.

İletişim

  • Adres: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
    Başhekimliği, Kampüs, Sur, Diyarbakır, Türkiye 21280
  • Randevu: 0850 480 21 21
  • Santral: 0850 480 21 00
  • Faks: 0 412 248 85 23
  • E-Posta: hastane@dicle.edu.tr
Free Joomla! templates by Engine Templates