Özellikli Merkezlerimiz

GETAT UYGULAMA MERKEZİ    

Merkezimizde; 

  • Ozon tedavisi
  • Mezoterapi
  • Kupa tedavisi(Hacamat)
  • Sülük tedavisi
  • Larva tedavisi
  • Akupunktur
  • Proloterapi
  • Nöralterapi
  • Fitoterapi uygulamaları yapılmaktadır
  • Hipnoterapi (Hipnoz)

 

IMG 20200127 WA0001

 

                                   

KEMOTERAPİ MERKEZİ 

Onkoloji sıkı takip gerektiren bir bölüm olması nedeniyle hasta dosyaları ve takip konusu kliniğimizce ayrıca önemsenmektedir. Bu nedenle hastane arşivinden ayrı yaklaşık 20.000 dosya kapasiteli ülkemizde parmakla gösterilen arşivimizle hastalarımıza daha iyi ve güvenilir hizmet vermeyi hedeflemekteyiz.


Onkoloji hastalarının büyük çoğunluğu hayatlarının bir döneminde kemoterapi almak durumundadırlar. Hastanemizde, büyük hasta potansiyeline sahip olan bölgemize layık 40 koltuk kapasiteli toplam 7 hemşire, 2 Sağlık memuru ve 3 personel ile hastalarımıza hizmet verilmektedir. Kemoterapi hazırlama ünitemiz ülke koşullarındaki en modern ünitelerden birisi olup hasta ve sağlık personelinin ilaç istenmeyen etkilerine maruziyetini minimize eden özelliktedir. Kemoterapi ünitemizde 270 m2’ lik oldukça ferah bir ortamda hizmet verilmektedir. Açılır kapanır konforlu baba koltuklarında ve 2 adet dev ekran televizyonlarla hastalarımızın burada daha rahat vakit geçirmeleri hedeflenmiştir.

Kliniklerimiz 20 ve 21 yatak kapasiteli olmak üzere 2 kattan ve toplam 41 yataktan oluşmaktadır. 3 adet VİP odasının yanı sıra geriye kalan odalarımızın tamamı 2 hasta kapasitelidir. Odalarımızın tamamında plazma ekran televizyonlar, her odada tuvaleti ve duş alma imkânlarıyla hastaların kliniğimizde yattığı sürece daha konforlu zaman geçirmeleri hedeflenmiştir. Kliniklerimizde toplam 4 asistan doktor, 2 intern doktor ve 1 yardımcı doçent, 16 hemşire ve 10 Personel ile hastalarımıza hizmet verilmektedir.

Yoğun Bakım Ünitemiz 19.11.2012 Tarihinde açılmıştır. 9 yataklı hasta kapasitesine sahip olup toplam 8 hemşire 6 personel hizmet vermektedir.

 

 

 

 

 

RADYOTERAPİ MERKEZİ 

Baş Boyun, Santral Sinir Sistemi, Akciğer, Meme, Gastrointestinal, Genitoüriner, Lenfoma ve hematolojik, Cilt, Kemik ve Yumuşak doku,Pediatrik tümörlerin Işın(Şua) ile palyatif/ küratifekternalolarak TOMOTERAPİ TOMO HD ile üç boyutlu konformal , IG-IMRT (Görüntü eşliğinde - Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi) yöntemi ile tedavi edilebilmektedir.

1.Kanser hastalarına modern yoğunluk ayarlı radyoterapi cihazı olan TOMOTERAPİ ile radyoterapi uygulanmaktadır.
2.Kanser hastalarının tedavi sırasında ve sonrasında kontrolleri yapılmaktadır. 

 

PALYATİF BAKIM MERKEZİ 

Yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarla karşılaşan hastalarda ağrı ve diğer semptomları erken tanımlamak ve değerlendirmek, bu kişilere ve aile bireylerine tıbbi, psikolojik, sosyal ve manevi destek vererek acılarını hafifletmek veya önlemek, yaşam kalitesini geliştirmek ve hasta yakınlarına evde bakım sürecini öğretmektir.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi, Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge doğrultusunda (fiziki şartlar, asgari donanım şartları ve personel görevlendirmeleri) tescil edilmiş 13 yataklı bir merkezdir.

Merkez, hasta ve aile bireylerine verilen palyatif bakım hizmetini bir bütün olarak değerlendirir ve hizmetten en iyi şekilde yararlanmaları için ekip anlayışı içerisinde her türlü önlemi alır.

Merkezde idame tedavisi sağlanan hastaların, farmakolojik ve diğer tedavilerine düzenli devam edip etmediği, analjeziklerin ve diğer ilaçların doğru zamanda ve dozda kullanıp kullanmadığı, yan etkilerinin olup olmadığı gibi süreçlerin takip edilmesi esastır.

Muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetleri verilir. Psikososyal destek, psikososyal değerlendirme (sıkıntı, anksiyete, depresyon, umut, kayıp, yas, keder ve kendine bakmak), ağrı yönetimi (analjezik kullanımı), beslenme desteği gibi hizmetler sunulur. İlaç, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin sağlık raporlarının çıkarılması sağlanır.

Merkez, tedavisi düzenlenmiş hastanın tıbbi, psikolojik ve sosyal durumunun gerektirdiği seviyede hizmet almasını temin etmek amacıyla, aile hekimi ve evde sağlık hizmetleri birimleriyle gerekli koordinasyonu sağlar. Hizmetler klinik ortamda verilir.

 

 

 

ORGAN NAKLİ MERKEZİ    

Güncelleme Aşamasındadır.

 

IMG 20200127 WA0001

 

 

 

TÜP BEBEK MERKEZİ ( ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZİ )

Güncelleme Aşamasındadır.

 

tupbebek