ÇOCUK HASTANESİ

cocuk hastanesi1

 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri sağlık kampüsünde hizmet veren çocuk hastanemiz 120 yatak kapasitesi ile çocuk sağlığı branşlarında hizmet vermektedir.

 

 

 

 

ONKOLOJİ HASTANESİ

Onkoloji

 

Bölgenin en büyük kanser teşhis ve tedavi hastanesi olan Onkoloji Hastanemizde Medikal Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi branşlarında, yılda 10 bin kanser hastasının tedavileri başarıyla yapılmaktadır.

KALP HASTANESİ

KALP

 

Ortadoğu’nun En Büyük Kalp Hastanesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ilk ve tek Kalp Hastanesi olarak hizmet veren Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi’nde Kardiyoloji,  Kalp Damar Cerrahisi ve Çocuk Kardiyoloji branşlarıyla birlikte, Pediatrik Kardiyovaskülar Anestezi, Kardiyovaskülar Nükleer Tıp ve Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi ile başta ilimiz olmak üzere bölgemiz ve komşu ülkelere hizmet vermektedir.

8 ayrı serviste 120, 4 adet yoğun bakım ünitesinde 60 ve acil ünitesinde de 20 yatak olmak üzere toplamda 204 yatak kapasitesi ile Ortadoğu’nun en büyük Kalp Hastanesi olan hastanemiz Dicle Üniversitesi Hastaneleri sağlık kampüsü içerisinde faaliyet göstermektedir.

Acil ve Travmatoloji Hastanesi

 

acil

Acil ve Travmatoloji Hastanemiz, 11 bin metrekare kapalı alanda 68’i Yoğun Bakım yatağı olmak üzere toplamda 110 yatak ile Türkiye’nin en büyük acil kompleksi olarak hizmet vermektedir. Bünyesinde; Radyolojik Görüntüleme Merkezleri, Laboratuvarları, Yanık Merkezi ve Yoğun Bakımları bir arada barındıran kompleksimiz 7 gün 24 saat tüm acil branşlarda akademik kadrosu ile hizmet vermektedir.

Merkez Ana Bina

Anabina

 

 

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİNE HOŞGELDİNİZ  KATALOG 2019 12 01

Hastanelerimiz Merkez Ana Bina başta olmak üzere; Acil ve Travmatoloji Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Çocuk Hastanesi ve Kalp Hastanesi ile

5 binamızda faaliyet göstermektedir. Hastanelerimiz 1226 yatak kapasitesi ile Dahili ve Cerrahi tüm branşlarda hizmet veren bölgemizin en büyük sağlık kampüsüdür. 

Avrupa Birliği Kalite Hizmet Standartlarını hedefleyen ve modern teknoloji ile donatılmış hastanelerimizde; Genel ve Acil Servis Polikliniklerimizde Günlük 4.200 hastanın teşhis ve tedavileri yapılmaktadır.

Ayrıca Ameliyathanelerimizde ise aylık 2.500 hasta ameliyat edilerek sağlıklarına kavuşmaları sağlanmaktadır.             

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri sadece bölgemize değil, komşu ülkeler başta olmak üzere tüm Ortadoğu ve Asya ülkelerine de hizmet vermektedir. Başta Irak olmak üzere İran, Suriye, Azerbaycan ve diğer ülkeler sağlık turizmi kapsamında hastanelerimizden tedavi hizmeti almıştır.

Bölgemizde yapılamayan birçok ameliyat hastanelerimizde başarıyla yapılmaktadır. Böbrek, İlik ve Kornea nakilleri başta olmak üzere; Bıçaksız Beyin Tümörü Ameliyatı, Biyonik Kulak Ameliyatı, Mide Küçültme Ameliyatı ve daha birçok önemli ameliyat hastanelerimizde başarıyla yapılmaktadır.

 

 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ - Dahili Bölümler Hizmetlerimiz

1- GÖĞÜS HASTALIKLARI
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, akciğer hastalıkları ile ilgili tüm sağlık sorunlarında uzmanlaşmış hekim kadrosu ve modern donanımı ile hizmet vermektedir.

 • Sigara bağımlılığı, sigaraya bağlı hastalıklar ve sigara bırakma yöntemleri
 • KOAH, bronşektazigibi akciğer hava yollarını tutan hastalıklar
 • Kronik öksürükler
 • Astım gibi allerjik akciğer hastalıkları
 • Akciğer kanserleri
 • Pnömoni (akciğerlerin iltihabı, zatürre)
 • Plevranın(akciğeri saran zarın) hastalıkları
 • Mezotelyoma (akciğer zarının kanseri)
 • Plörezi(akciğer zarında sıvı birikimi) gibi Akciğer damar hastalıkları
 • Pulmoneremboli (akciğer damarlarının pıhtı ile tıkanması, akciğer embolisi)
 • Pulmoner hipertansiyon gibi İnterstisyel akciğer hastalıkları
 • Sarkoidoz
 • idyopatikpulmonerfibrozis gibi akciğer dokusunda yıkımla seyreden hastalıklar
 • Tüberküloz
 • Uyku bozuklukları merkezinde;  Basit horlama,  Uyku apne sendromu (uyurkennefes duraklaması, boğulma) 
 • Obezitehipoventilasyon sendromu (aşırı kilolularda kanın oksijenlenmesinin bozulması) tanı ve tedavisi yapılmaktadır.
 • Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında yoğun bakımda takip edilmesi gereken hastalar için Yoğun bakım (hasta uyutularak, cihazlara bağlanarak takip edilir)
 • Ara yoğun bakım (hasta uyutulmadan, ağız-burundan uygulanan solunum cihazları ile takip edilir) bulunmaktadır.
 • Solunum fonksiyonları laboratuvarında akciğerler ile ilgilisolunum fonksiyon testleri;  Arter kan gazı ölçümleri,  spirometrik testler, akım volüm eğrisi, bronş provokasyon testi, reversibilite testi, akciğer hacimleri, diffüzyon kapasitesi, prick test (deri allerji testi)
 • Girişimsel pulmonolojiünitesinde;   Videobronkoskopi (hava yolları görerek incelenir) , EBUS(endobronşial ultrasonografi) ile biyopsi (ameliyata gerek kalmadan, göğüs kafesi içinden biyopsi alınmasını sağlayan cihaz)    Coil (sarmal tel) (KOAH ve amfizem hastalarını ameliyattan kurtaran yöntem), Valf (KOAH ve amfizem hastalarını ameliyattan kurtaran bir başka yöntem) uygulamaları yapılmaktadır.
 • Hastanemizin pulmoner rehabilitasyon servisinde, solunum yetmezliğine girmiş olanlar, özellikle KOAH hastaları için rehabilitasyon yapılmaktadır. İş göremez hale gelmiş, yatağa bağımlı akciğer hastaları kendi ihtiyaçlarını görecek, başkalarına bağımlılıktan kurtaracak hale getirilmektedirler.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, 22 klinik, 6 tüberküloz, 8 ara yoğun bakım, 10 yoğun bakım, 4 uyku bozuklukları merkezi, toplam 50 yatak ile hizmet vermektedir.Bunun yanında, iki genel poliklinik, sigara bıraktırma polikliniği, uykuda solunum hastalıkları polikliniği ve interstisyel akciğer hastalıkları poliklinikleri ile de ayaktan hastalarımıza hizmet vermektedir.

 

 

2- KARDİYOLOJİ

 • Koroner Anjiografi ve Kalp kataterizasyonu
 • Koroner stent
 •  Kompleks koroner girişimler (bifürkasyon- CTO)
 • Periferik girişimler (alt-üst ekstremiteler, renal arter)
 •  Karotis arter girişimleri
 • TAVI (perkütan aort kapak implantasyonu)
 • Sağ kalp kataterizasyonu ve pulmoner emboli perkütan girişim
 •  Koroner fistül kapama
 • Septal alkol ablasyonu
 •  Perkütan konjenital defekt onarımı (ASD, PDA)
 •  Elektrofizyolojik çalışma (EPS)
 •  Aritmi tedavisi ( SVT ablasyon tedavisi)
 • Kalp pili implantasyonu
 •  Mitral balon valvüloplasti

 

3-HEMATOLOJİ 


Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin tek ilik nakil merkezi Hematoloji kliniği ilik nakil merkezinde verilmektedir. Ayrıca kan hastalıklarının ve tedavisinde ülkemiz ve bölge ülkelerine hizmet sunmaktayız.

4-ENDOKRİNOLOJİ


Polikliniğimizde günlük randevu sistemi ile hasta muayenesi yapılmakta olup, yılda ortalama 20000 hastaya ayaktan ve tedavi hizmeti verilmektedir. Polikliniğimizde ve kliniğimizde; Şişmanlık (obezite), metobolizma hastalıkları, diyabet (şeker Hastalığı, gizli şeker, diyabet taraması), hipoglisemi (düşük şeker), gebelik şekeri, hormon dengesizlikleri ve tedavisi, kolesterol bozuklukları (yağ metabolizması bozuklukları ), aşırı zayıflık, kilo alamama, metabolik kemik hastalıkları (osteoporoz-kemik erimesi), hipofiz hastalıkları, tiroid hastalıkları (guatr, nodül), erken ergenlik sorunları, büyüme ve gelişme bozuklukları, hormon eksikliğine bağlı boy kısalığı, polikistik over teşhis ve tedavisi, adet düzensizlikleri, hirşutizm (kıllanma), böbrek üstü bezi hastalıkları, erkekte yumurtalık bozuklukları, gut, endokrin hipertansiyon, aşırı terleme, aşırı boy uzaması ile ilgili hastalıkların , tedavi, bakım ve takipleri yapılmaktadır. Hastalar, asistan doktorlar tarafından bir kıdemlinin gözetiminde muayene edilmekte ve gerektiği zaman o günün sorumlu öğretim üyesine sunulmaktadır. Asistanlarımızın, hastalarımız hakkında her an danışabileceği bir öğretim üyesi mevcuttur.

Tiroid ultrasonografi ve Endokrinolojik test üniteside her gün ortalama 10 tiroid ultrasonografi çekimi ve 5 tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılmaktadır. Ayrıca şeker yükleme testi, hormon uyarı ve baskılama testleri yapılmaktadır.

Kliniğimizde; İç hastalıkları bünyesinde her sabah saat 8-9 arası yatan hastaların tartışılması yapılmakta, bir asistan veya öğretim üyesi tarafından seminer sunumu yapılmaktadır. Perşembe günleri saat 13-14 arası ilgili kliniğin vaka sunumu yapılmaktadır. Çarşamba günleri saat 11-12 arası; Endokrinoloji, Genel cerrahi, Nükleer Tıp ve Patoloji birimlerinden öğretim üyesi, uzman ve asistanların katılımıyla tiroid hastalıkları konseyi yapılmaktadır.

Klinik içi hemşire ve diğer yardımcı sağlık personellerimize yönelik düzenli aralıklarla eğitim seminerleri verilmektedir. Diyabet hemşiremiz tarafından; hastalara şeker hastalığının tedavisi, insülin tipleri, insülin yapma teknikleri, şeker hastalığının komplikasyonlarından korunma, şeker düşüklüğünde alınacak önlemler, gebelik şekeri ile ilgili alanlarda bilgilendirme ve aktif uygulama eğitimleri verilmektedir.

5-NEFROLOJİ

 • Hipertansiyon Tanı Ve Tedavi
 •  Glomerulonefrit Tanı Ve Tedavi
 •  Sıvı - Elektrolit Hastalıkları Tanı Ve Tedavi
 •  Asit - Baz Denge Bozukluğu Tanı Ve Tedavi
 •  Akut Böbrek Hasarı Tanı Ve Tedavi
 •  Kronik Böbrek Hastalığı Tanı Ve Tedavi
 •  Nefrotik Sendrom Tanı Ve Tedavi
 •  Nefritik Sendrom Tanı Ve Tedavi
 •  Hemodiyaliz Tedavisi
 •  Periton Diyaliz Tedavisi
 •  Renal Transplantasyon
 •  Böbreğin Kistik Hastalıkları
 •  Gebelik Ve Böbrek Hastalıkları Tanı Ve Tedavi
 •  Romatolojik Hastalıklarda Böbrek Tutulumu Tanı Ve Tedavi
 •  Vaskulitler Ve Böbrek Tutulumu Tanı Ve Tedavi

6- GASTROENTEOROLOJİ

Anabilim Dalının amacı, infeksiyonu olan erişkin poliklinik ya da servis hastalarına çağdaş tıbbi bilgi ve teknolojinin yardımıyla, erken ve doğru koyarak, etkin bir tedavi sağlamak, toplumdan kazanılma riski yüksek infeksiyonların (hepatitler, HIV, cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar gibi) önlenmesi için başvuranlara gerekli eğitim ve aşı gibi koruyucu uygulamaları gerçekleştirmek, hastane ortamında yatan hastalarda gelişebilecek olan infeksiyon riskini en aza indirmektir. Bu bölümde uzmanlık eğitimi gören araştırma görevlileri ve staj gören tıp fakültesi öğrencilerine bu bilinç, bilgi ve çalışma disiplinini öğretmek bir diğer hedeftir.

7-FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

KLİNİĞİMİZDE VE POLİKLİNİĞİMİZDE UYGULANAN TEDAVİLER
• Bel ve boyun ağrılarının tedavisi.
• Bel ve boyun fıtıklarının tedavisi.
• Dejeneratif eklem hastalıklarının (Kireçlenmelerin) tedavisi.
• Osteoporoz Tedavisi.
• Eklem problemlerinin önlenmesi veya eklem kısıtlılığının açılması.
• Spor yaralanmalarının rehabilitasyonu.
• Kırık sonrası rehabilitasyon.
• Kalça, diz ve omuz protez öncesi ve sonrası rehabilitasyonu.
• Ön çapraz bağ cerrahisi öncesi ve sonrası rehabilitasyonu.
• Kas, tendon, bağ ve sinir yaralanmaları sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyonu.
• Romatolojik hastalıkların tedavisi (romatoid artrit, ankilozan spondilit..)
• İnme sonrası yarı ve tam felçli, omurilik yaralanması sonrası, kafa travması sonrası rehabilitasyonu.
• Serebral palsi rehabilitasyonu.
• Yüz felci sonrası rehabilitasyonu.
• Skolyoz (Omurga eğriliği) tedavisi.
• Menüsküs cerrahisi öncesi ve sonrası rehabilitasyonu.
• Fibramiyalji ağrı sendromu (Kulunç) gibi kas ağrılarının tedavisi.
• Epidural sinir enjeksiyonları ( Bel ve boyun fıtıkları)
• Ampute rehabilitasyonu.
• Ortez-Protez eğitimi.
• Enjeksiyon Tedavisi (Botox vs.)
• Eklem içi enjeksiyonlar, kireçlenme ve diğer eklem rahatsızlıklarında.
• Yumuşak doku enjeksiyonları, tendinit, tetik nokta, karpal tünel sendromu, tetik parmak, dequervain sendromu ...

• ESWT cihazı ile topuk dikeni kırma,plantar fasiit tedavisi …

Fizik Tedavi Cihazlarımız
Kombine ultrason ve elektroterapi cihazları, Transkütan elektriksel sinir stimülasyonu, Nöromüsküler kas stimülatörü, Yüksek voltaj galvanik stimülasyon cihazı, Parafin, Lazer,Traksiyon,ESWT (topuk dikeni tedavisi) ,Magnetoterapi, Enfraruj, Kısa Dalga (Diatermy), Whirpool, Hot-pack kazanı
Egzersiz Cihazlarımız
Egzersiz bisikleti, Stepper (Merdiven tırmanma aleti), Omuz çarkı, Parmak merdiveni, Theraband ve ağırlıklar, Egzersiz top ve metleri, Powerweb, Paralel bar, koşu bandı, el Rehabilitasyon Aletleri (Muhtelif sayı ve cinslerde), Kum torbaları (değişik ağırlıklarda), Denge Tahtası

8-NÖROLOJİ

Nöroloji, santral ve periferik sinir sistemi bilimlerinin ana branşı olması; hastalıklarının uğraştırıcı aynı zamanda hasta, hasta yakını ve devlet için maliyetlerinin yüksek olması; teknolojinin ilerlemesi ve tabana ulaşması sonucu imkanlarının artmasıyla toplumun bu grup hastalıkları daha çok ması, duyarlılığın artması, branşın önemini giderek arttırmıştır.

Nöroloji, merkezi sinir sistemi hastalıklarının ve medikal (ameliyatsız) tedavisinin yapıldığı tıp dalıdır. Migren, epilepsi (sara), Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozuklukları, multiple skleroz, beyin damar hastalıkları (felçler), periferik (kol-bacaklarda) sinir hastalıkları, kas hastalıkları, myastenia gravis, demanslar (Alzheimer, bunama) belli başlı hastalık grubudur. Baş ağrıları, baş dönmeleri ve bayılmalar poliklinik düzeyinde en çok karşılaşılan problemlerdir.

EEG ve EMG üniteleri haftaiçi mesai saatlerinde hizmet vermektedir. Uyku EEG monitörizasyonu ve Transkraniyal doppler usg yakın bir gelecekte hizmete girecektir. İhtiyaç duyulduğunda VEP, LP (belden sıvı alma) ve plazmaferez serviste yapılmaktadır. Eğitim kurumu olmanın verdiği ayrıcalıkla 7 öğretim üyesi, 12 araştırma görevlisiyle, tıptaki son gelişmeler ışığında 2 poliklinik ve yatan hasta servisiyle hizmet verilmektedir.

-2 EEG ünitesi
-1 Video monitörizasyon EEG ünitesi
-2 EMG ünitesi

9-ENFEKSİYON HASTALIKLARI


• Enfeksiyon kontrolleri enfeksiyon kontrol komitesinin çalışmalarına uygun olarak yapılır.
• Klinik temizliği, risk düzeyine göre temizlik planına uygun olarak yapılır.
• Hastaya müdahale etmeden önce eldiven giyilir, iki hasta arası temasta eldiven değiştirilir. Eldiven çıkarıldıktan sonra eller yıkanır.
• Enfeksiyon açısından önemli bir bulgu olan ateş takibi sık yapılır. 37.5*c ve üzeri ateşi olan hastaların enfeksiyon kontrol komitesinin önermesi durumunda kan kültürü alınır.
• İdrar sondası olan hastalardan enfeksiyon kontrol komitesinin uygun gördüğü tarih aralıklarında idrar kültürü gönderilir. Üreme olup olmadığı takip edilir.
• Sistemdeki tüm nemlendiricilerde distile su kullanır bu sular günlük olarak değiştirilir.
• Ziyaret saatleri 13.00-14.00 arası günlük ziyaretçi görüşü yapılır.
• Kültüründe üreme tespit edilen hastalar için enfeksiyon hastalıkları uzmanı ile görüşülerek uygun tedavi planlanır.
• İzolasyon gerektiren hastalar için izolasyon kurallarına göre gereken önlemler alınır.
• İzolasyon odasının giriş kapısında uygulanan izolasyon yöntemini gösteren bir tanımlayıcı bulundurulur.
• Solunum izolasyonunda sarı yaprak
• Damlacık izolasyonunda mavi çiçek
• Temas ve sıkı temas izolasyonunda kırmızı yıldız figürleri bulundurmak

10- DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalımızda sunulan hizmetler; Kriyoterapi, Fototerapi ve koter gibi tedaviler uygulanmaktadır.

11- ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Çocuk Kardiyoloji Hizmetlerimiz
1. Transtorasik ekokardiyografi
2. Transözofageal ekokardiyografi
3. Fetal Ekokardiyografi
4. Elektrokardiyografi
5. 24 saaat Holter rirtim monitorizasyonu
6. Efor testi
7. Tilt table testi
8. Kateter anjiyografi:
Tanısal anjiyografi, Vazoreaktivite testi, Aort ve pulmoner valvuloplasti, Aort koarktasyon anjiyoplasti, transkateter ASD ve PDA kapatılması balon atriyal septostomi, geçici pacemaker takılması, perikardiyosentez

Çocuk Hematoloji

 

 

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ - Cerrahi Bölümler Hizmetlerimiz

1- BEYİN VE SİNİR CERRAHİ

Hizmetlerimiz
1-Anevrizma Cerrahisi
2-Kafa tabanı Cerrahisi
3-Bel ve Boyun fıtık operasyonları
4-Kraniyosinostoz operasyonları
5-Şant operasyonları
6-Sspinal stabilizayon
7-Epidural, subdural, intraserebral, çökme kırığı operasyonları
8-Kraniyal kitle operasyonları
9-Nöral tüp defekti operasyonları

2-GENEL CERRAHİ

Kliniğimizde Genel Cerrahi Anabilim Dalımızın bütün Ameliyatları yapılmaktadır.
1-) Kolorektal; - Laparoskopik Rektum Cerrahisi - Laparoskopik kolon cerrahisi -Hemoroid, fissür, fistül, kıl dönmesi
2-)Üst gastrointestinal sistem endoskopileri
3-)Alt gastrointestinal sistemleri
4-)Özofagus Cerrahisi; -Kanser -Tıkanıklık -Yabancı cisim vb.
5-)Mide Hastalıkları; -Mide küçültme -Reflü -Tıkanıklık -Mide Fıtığı
6-)Meme Hastalıkları; -Meme Kanseri -Onkoplastik Cerrahi -Tüm iyi huylu meme hastalıkları
7-)Endokrin Cerrahisi; -Troid (Guatr) -Kanser ve zehirli guatr -Paratroid Hastalıkları -Böbrek üstü bezi hastalıkları
8-)Karaciğer Hastalıkları; - Kistleri -Tümörleri -Kanserleri
8-)Pankreas Hastalıkları; -Pankreasın iyi, kötü huylu tüm hastalıkların cerrahisi -Dalak ve dalağın iyi ve kötü tüm hastalıkları (açık ve laparoskopik)
9-)Transplantasyon; -Böbrek Tranplantasyonu

3-GÖĞÜS CERRAHİ

 

4-GÖZ HASTALIKLARI
-Katarakt takip ve Cerrahisi

-Okuloplasti takip ve cerrahisi

-Onkoloji takip ve Cerrahisi

-Rop tanı ve tedavisi

-Glokom takip ve cerrahisi

-Medikal retina tanı ve tedavisi

-Kornea nakli cerrahisi

-Keratokonus takip ve tedavisi

-Şaşılık takip ve cerrahisi

5-KULAK BURUN BOĞAZ

1. Akademik eğitim vermek
2. Hizmet içi eğitim vermek
3. Yoğun bakım 1. basamak hizmet vermek
4. Yataklı tedavi hizmeti vermek
5. Poliklinik hizmeti vermek
6. Cerrahi hizmet vermek;

                      -Orta kulak ve mastoid cerrahileri

                      -Koklearimplant ve BAHA uygulamaları

                      -Endoskopik sinüs ve endoskopik kafatabanı cerrahisi

                      -Baş boyun tümör cerrahileri

                      -Tiroid cerrahisi

                      -Oral kavite ve tükrük bezlerine yönelik cerrahi

                      -Burun estetik ve fonksiyonel rekonstruktif cerrahiler

6-KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

1. Kadın Hastalıkları Muayenesi
2. Gebe Muayenesi
3. Gebelik takibi
4. Riskli gebelik takibi
5. Doğum Sonrası Kontrol Muayenesi
6. Ultrasonografi
7. Gebelerin Ultrasonografik İncelemeleri
8. Doğum
9. Ürodinamik testler
10. Down Sendromu Tarama Testleri
11. Şeker Yükleme Testleri
12. Amniyosentez
13. Kordosentez
14. KoryonVillus Biyopsisi
15. Pap Test (Servikal Yayma)
16. Kolposkopi ve Biyopsiler
17. Endometriyal Biyopsi
18. Laparoskopi
19. Histeroskopi
20. Rahim İçi Araç (RİA) Takılması

KLİNİĞİMİZDE VE POLİKLİNİĞİMİZDE UYGULANAN TEDAVİLER
OBSTETRİK AMELİYATLAR

Erken gebelik haftalarında yapılan müdahaleler
Düşük ile sonuçlanacak kanamalı gebeliklere küretaj
Erken doğumları ve düşükleri engellemek için servikalsütür
Sezaryen

JİNEKOLOJİK AMELİYATLAR
Vaginalhisterektomi
Abdominalhisterektomi
Laparaskopikhisterektomi
Myomektomi
Endometriozis ameliyatları
Over kistleri ve Adneksiyel kitle ameliyatları
Doğum sonrası oluşan vaginal anatomik bozuklukların giderilmesi
Perinoplasti
Labioplasti
İmperporehymen açılması operasyonu
Ürojinekolojik ameliyatlar

ENDOSKOPİK AMELİYATLAR (Laparoskopik ve Histeroskopik Ameliyatlar)
Laparaskopik rahim çıkarılması
Laparoskopikmyom çıkarılması
Laparoskopik yumurtalık kistlerinin çıkarılması
Laparaskopikendometriozis ameliyatları
Kısırlık tanı ve tedavileri için diagnostiklaparaskopi
Rahimin yapısal bozuklularının onarılması ameliyatları
Rahim içi poliplerin-myomların çıkarılması ameliyatları

ONKOLOJİK AMELİYATLAR
Rahim-rahim ağzı ve yumurtalık kanseri ameliyatları
Vulva ve vajen kanseri ameliyatları

7-KALP DAMAR CERRAHİ


Kliniğimizde her türlü erişkin kalp cerrahisi ve vasküler cerrahilere ilaveten EVAR, TEVAR, Venöz tromboaspirasyon yapılmaktadır.

- Koroner Bypass Cerrahisi - Kalp Kapak Cerrahisi - KonjenitalKalp Cerrahisi -AtriyalSeptal Defekt (ASD) -VentrikülerSeptalDefek (VSD) -Patent DuktusArteriozus (PDA) -Aort Koarktasyonu - Endovasküler Aort Anevrizma Diseksiyon Yönetimi -Vartik Aort Anevrizma Onarımı -Var Vasküler Aort Anevrizması (Endovasküler) Onarımı Kardiyak Miksoma Cerrahisi - Varis ven cerrahisi -Safen stripping -Lazerablasyon -Köpükleme -Skleroterapi - Endovasküler Derin Ven Trombozu (DVT) Tedavisi -Tromboaspirasyon - Endovasküler Pulmoner Emboli Tedavisi -Tromboaspirasyon - Periferik Arter Hastalığı Yönetimi Vaskülergreft ile Bypass ameliyatı (PTFE, Dacron vb. otojen güvenli damar veya sentetik greftler) Endovasküler Tedavi (Balon Anjiyoplasti, Stent) - Hemodiyaliz için Kronik Böbrek Yetmezliği AV (Arteriovenöz) Fistül Yönetimi Kalıcı Hemodiyaliz Kateter Uygulaması Geçici Hemodiyaliz Kateter Uygulaması - Kardiyaliz Kateter Uygulaması - Kardiyak Cerrahi

8-ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

1- Akademik eğitim vermek
2- Hizmet içi eğitim vermek
3- Yoğun bakım 1. Basamak hizmet vermek
4- Yataklı tedavi hizmeti vermek
5- Poliklinik hizmeti vermek
6- Cerrahi hizmet vermek
- Omurga cerrahisi - Kemik- yumuşak doku tümör cerrahisi - Artroplasti cerrahisi (eklem protezleri) - Spor travmatolojisi - Boy uzatma ve bacak eşitsizlikleri - Çocuk ortopedi ve travmatolojisi - Diz cerrahisi ve artroskopik cerrahi - Omuz ve dirsek cerrahisi - Ayak ve ayak bileği cerrahisi - Kemik İltihapları (Osteomyelit) tedavisi

9-PLASTİK CERRAHİ


REKONSTRÜKTİF CERRAHİ : Yanık, Maxillofasial yaralanmalar, El yaralanmaları, konjenital el ve yüz anomalileri, cilt tümörleri, kronik yaralar ESTETİK CERRAHİ : Rinoplasti,Mamoplasti,Dolgu-botox,yüz germe, Liposuction, karın germe , kepçe kulak, dermabrazyon, yağ enjeksiyonu Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi: Vücudun şekil ve fonksiyon bozukluklarının giderilmesine ve vücut imajının düzeltilmesine çalışan cerrahi bir daldır. Bu amaçla tüm vücut yüzeyinde vücudun şekil ve fonksiyonlarını bozan deri, derialtı dokular ve kemikleri etkileyen her türlü sorunlar ile ilgilenir. Bu problemler yarık dudak-damak, yapışık veya fazla parmaklar, damarsal kitleler gibi doğumsal; trafik kazalarına bağlı yüz yaralanmaları, özellikle ekstremiteleri içeren çeşitli kesiler ve organ kopmaları gibi travmaya bağlı veya çeşitli deri ve yumuşak doku tümörleri, kronik yaralar gibi sonradan kazanılmış olabilir. Bu ameliyatların uygulanmasındaki ana amaç hem fonksiyonel, hem de görsel olarak hasn iyileşmeye kavuşturulmasıdır.

Özetle; Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi tüm vücut yüzeyini ilgilendiren kanser cerrahisi, yanıklar, el cerrahisi, çene yüz kemikleri kırıkları, kraniyofasial bozukluklar, travma cerrahisi, mikrocerrahi, doğumsal bozukluklar ve estetik cerrahi ameliyatları ile ilgilenir.

Yanık Merkezi:
Yanık merkezimizde poliklinikte veya normal hastane ortamında takip ve tedavisi yapılamıyacak büyük yanığı olan hastalar; yara iyileşmesinde sorun olan hastalar; elektrik yanıklı hastalar; el, ayak, kol, yüz ve genital bölge yanıkları gibi özellik arzeden yanıklı hastalar; yüksekten düşme gibi ek yaralanmaları olan hastalar veya şeker hastalığı gibi özelliği olan hastalar takip edilmektedir.

Yanık; ısı, elektrik, kimyasal maddeler ve radyoaktif ışınların etkisi ile derinin katlarında oluşan değişik derinlik ve genişlikteki doku harabiyeti olarak tariflenir. Yanık, sebebi ne olursa olsun deri bütünlüğünün bozulduğu sistemik bir hastalıktır. Oluşturduğu sosyal, ekonomik, tıbbi sorunlar ve sık görülmesi nedeniyle her hekimin karşılaştığı önemli bir sağlık sorunudur. Yanıklı bir hasn, yanan her yüzdebirlik vücut yüzey alanı için 1-1.5 gün hastanede kalması gerekmektedir. Bununla beraber bu sadece tedavinin 1/6’lık kısmını oluşturmaktadır. Taburculuk sonrası yoğun fizik tedavi egzersizleri, gelişen sorunlara yönelik ilave cerrahi girişimler ve günlük yaşama adaptasyon süreci de tedavinin kalan kısmını oluşturmaktadır. Yanıklı hastalarda uzun dönemde dokularda bozukluk görülmesi herhangi bir yaralanmaya göre çok daha yüksektir.

Yanık yarası üç haftadan kısa sürede iyileşen hastalara ciltte renk değişikliğinin (hipo veya hiperpigmentasyon) dışında kalıcı bir iz kalmayacağı söylenebilir. Bu iz zamanla soluklaşsa da çevreleyen sağlam dokudan cilt rengi açısından bir farklılık kalabilir. Üç haftadan uzun süren bir iyileşme süreci sonunda ise kabarık yara iyileşmesi sık görülür.

İyileşme sonrası 1-2 yıllık dönemde yanmış olan deri güneş yanıklarına karşı daha hassastır. Hastalar bu konuda uyarılmalı ve birkaç yıl güneşe maruziyetten kaçınmaları gerekliliği öğütlenmelidir. Güneşten korunma fiziksel anlamda (şapka, şemsiye, örtü gibi) veya 15 faktör ve üstü güneş koruyucu kremlerle olabilir. Yanmış deri iyileşme sonrası kaşınma eğilimi göstermekte olup, kaşıntı ciddi bir problem olabilir. Uygun bir krem kullanımı ile bu sorun büyük ölçüde hafifletilebilir. Bazı vakalarda özellikle geceleri, sistemik antihistaminikler gerekebilir.

Estetik Cerrahi
Plastik cerrahi içinde bir yan daldır. Vücut imajının daha güzel ve mükemmele ulaştırılmasını sağlamak için yapılan operasyon ve girişimlerle uğraşır. Burada tıbbi bir problemden çok estetik problemler vardır.

Tüm plastik cerrahlar uzmanlık eğitimleri sırasında aynı zamanda estetik cerrahi eğitimi görürler ve bu operasyonları yapmakta tek yetkili cerrahlardır. Estetik cerrahi uzun bir eğitim ve deneyim gerektirir. Estetik cerrahide her zaman estetik değil, bazen de tıbbi problemler çözülür. Örneğin aşırı şişman bir gövdenin veya dev boyutlarda büyümüş memelerin (gigantomasti) cerrahi olarak düzeltilmesi hem tıbbi hem de estetik problemleri birlikte çözmektedir.

Ülkemizde meme estetik cerrahisi (büyütme-küçültme-dikleştirme), burun estetik cerrahisi (rinoplasti), vücut kontur cerrahisi (liposakşın, lipektomi, abdominoplasti), yüz germe-yenileme, göz kapağı cerrahisi (blefaroplasti), kulak kepçesi düzeltilmesi (kepçe kulak) sıklıkla yapılan estetik operasyonlar arasındadır.

 

10-ÜROLOJİ


· Böbrek taşı
· Mesane taşı
· Üreter Taşı
· UP darlık
· VUR
· Üreter Cerrahisi

Merkezlerimiz

 Organ Nakli

 Kemoterapi Merkezi


Poliklinik 2 ve 3’de daha önce poliklinik 1’de değerlendirilip tedavi planlaması yapılmış olan hastaların tedavi idamesi ve kontrolleri yapılmaktadır. Poliklinik 2’de 1 yardımcı doçent doktor ve bir asistan doktor, poliklinik 3’de 1 yardımcı doçent 1 intern doktor ile hizmet verilmektedir. Bu polikliniklerde hastalıklar tanılarına göre ayrılarak değerlendirilmektedir. Buna göre: Poliklinik 2’de akciğer kanseri, mezotelyoma, meme kanseri, lenfoma, başboyun tümörleri ve beyin tümörlerinin tedavi ve takibi yapılmaktadır. Poliklinik 3’de ise, gastrointestinal sistem kanserleri, jinekolojik kanserler, genitoüriner kanserler, sarkomlar ve diğer kanserlerin takip ve tedavisi yapılmaktadır.

Yeni tanı almış, kemoterapi değişikliği yapılan hastalara birebir görüşme şeklinde, deneyimli ve konunun eğitimini almış olan hemşiremiz tarafından kemoterapi ilaçları, olası yan etkileri ve yan etkiler geliştiğinde yapılması gerekenler hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir.

Onkoloji sıkı takip gerektiren bir bölüm olması nedeniyle hasta dosyaları ve takip konusu kliniğimizce ayrıca önemsenmektedir. Bu nedenle hastane arşivinden ayrı yaklaşık 20.000 dosya kapasiteli ülkemizde parmakla gösterilen arşivimizle hastalarımıza daha iyi ve güvenilir hizmet vermeyi hedeflemekteyiz.

Onkoloji hastalarının büyük çoğunluğu hayatlarının bir döneminde kemoterapi almak durumundadırlar. Hastanemizde, büyük hasta potansiyeline sahip olan bölgemize layık 40 koltuk kapasiteli toplam 7 hemşire, 2 Sağlık memuru ve 3 personel ile hastalarımıza hizmet verilmektedir. Kemoterapi hazırlama ünitemiz ülke koşullarındaki en modern ünitelerden birisi olup hasta ve sağlık personelinin ilaç istenmeyen etkilerine maruziyetini minimize eden özelliktedir. Kemoterapi ünitemizde 270 m2’ lik oldukça ferah bir ortamda hizmet verilmektedir. Açılır kapanır konforlu baba koltuklarında ve 2 adet dev ekran televizyonlarla hastalarımızın burada daha rahat vakit geçirmeleri hedeflenmiştir.

Kliniklerimiz 20 ve 21 yatak kapasiteli olmak üzere 2 kattan ve toplam 41 yataktan oluşmaktadır. 3 adet VİP odasının yanı sıra geriye kalan odalarımızın tamamı 2 hasta kapasitelidir. Odalarımızın tamamında plazma ekran televizyonlar, her odada tuvaleti ve duş alma imkânlarıyla hastaların kliniğimizde yattığı sürece daha konforlu zaman geçirmeleri hedeflenmiştir. Kliniklerimizde toplam 4 asistan doktor, 2 intern doktor ve 1 yardımcı doçent, 16 hemşire ve 10 Personel ile hastalarımıza hizmet verilmektedir.

Yoğun Bakım Ünitemiz 19.11.2012 Tarihinde açılmıştır.9 yataklı hasta kapasitesine sahip olup toplam 8 hemşire 6 personel hizmet vermektedir.

 

Radyoterapi Merkezi


Baş Boyun, Santral Sinir Sistemi, Akciğer, Meme, Gastrointestinal, Genitoüriner, Lenfoma ve hematolojik, Cilt, Kemik ve Yumuşak doku,Pediatrik tümörlerin Işın(Şua) ile palyatif/ küratifekternalolarak TOMOTERAPİ TOMO HD ile üç boyutlu konformal , IG-IMRT (Görüntü eşliğinde - Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi) yöntemi ile tedavi edilebilmektedir.

1.Kanser hastalarına modern yoğunluk ayarlı radyoterapi cihazı olan TOMOTERAPİ ile radyoterapi uygulanmaktadır.
2.Kanser hastalarının tedavi sırasında ve sonrasında kontrolleri yapılmaktadır.

Ağrı Merkezi

Yanık Merkezi

Diyaliz Merkezi

Palyatif Bakım Merkezi


Yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarla karşılaşan hastalarda ağrı ve diğer semptomları erken tanımlamak ve değerlendirmek, bu kişilere ve aile bireylerine tıbbi, psikolojik, sosyal ve manevi destek vererek acılarını hafifletmek veya önlemek, yaşam kalitesini geliştirmek ve hasta yakınlarına evde bakım sürecini öğretmektir.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi, Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge doğrultusunda (fiziki şartlar, asgari donanım şartları ve personel görevlendirmeleri) tescil edilmiş 13 yataklı bir merkezdir.

Merkez, hasta ve aile bireylerine verilen palyatif bakım hizmetini bir bütün olarak değerlendirir ve hizmetten en iyi şekilde yararlanmaları için ekip anlayışı içerisinde her türlü önlemi alır.

Merkezde idame tedavisi sağlanan hastaların, farmakolojik ve diğer tedavilerine düzenli devam edip etmediği, analjeziklerin ve diğer ilaçların doğru zamanda ve dozda kullanıp kullanmadığı, yan etkilerinin olup olmadığı gibi süreçlerin takip edilmesi esastır.

Muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetleri verilir. Psikososyal destek, psikososyal değerlendirme (sıkıntı, anksiyete, depresyon, umut, kayıp, yas, keder ve kendine bakmak), ağrı yönetimi (analjezik kullanımı), beslenme desteği gibi hizmetler sunulur. İlaç, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin sağlık raporlarının çıkarılması sağlanır.

Merkez, tedavisi düzenlenmiş hastanın tıbbi, psikolojik ve sosyal durumunun gerektirdiği seviyede hizmet almasını temin etmek amacıyla, aile hekimi ve evde sağlık hizmetleri birimleriyle gerekli koordinasyonu sağlar. Hizmetler klinik ortamda verilir.

 Yeni Doğan Merkezi

 

Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ
Hasta, hasta yakını ve çalışan odaklı, çağdaş tıbbi etik ilkelerini benimseyen, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartlarına uygun ve katılımcı yönetim anlayışı ile bütüncül bir sağlık hizmeti sunmaktır.
VİZYONUMUZ
"Halka Hizmet, Hakka Hizmettir" anlayışıyla, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartları çerçevesinde, sürekli bilgi ve teknolojisini yenileyebilen, Ülkemizde ve komşu ülkelerde güvenle anılan bir referans hastane olmaktır.

Temel Değerlerimiz

• Hasta, Hasta Yakını ve Çalışan Önceliği,
• Çalışanların aidiyet duygusu, dayanışması ve motivasyonu,
• Eğitim ve Gelişimde Süreklilik,
• Ölçümlere Dayalı Hizmet Planlaması ve Üretimi,
• Kaynakların Etkin Kullanımı,
• Önyargısız Yaklaşım, kalıcı güven
• Bilimsel ve Etik Kurallar,
• Katılımcılık, etkinlik ve etkililik.

İletişim

 • Adres: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
  Başhekimliği, Kampüs, Sur, Diyarbakır, Türkiye 21280
 • Randevu: 0850 480 21 21
 • Santral: 0850 480 21 00
 • Faks: 0 412 248 85 23
 • E-Posta: hastane@dicle.edu.tr
Free Joomla! templates by Engine Templates