Kalite Yolculuğumuz

2008 2008 öncesi ISO 9001 kapsamında çalışmalar yapılmış. Ancak Süreklilik sağlanamadığı için ISO Belgesi askıya alınmıştı.
2009 Yılında ISO9001:2008 KYS ile çalışmalara başlanmıştı.
2011 TS EN ISO ISO9001:2008 ile belgesi alınmıştı.
2012 Sağlık Bakanlığı Sağlık Kalite Standartları çalışmalarına başlanmıştı.
2012-2016 Çalışmalar Rutin seyirde devam etmişti.
2016 Eylül 2016 sonrası Yeni Rektörlük Yönetimi desteği ile Kalite süreci masaya yatırıldı
2017 Nisan 2017 sonrası Kalite Bilinciyle süreç taçlandırılarak devam edildi.
2017 Hastane Kalite Direktörü Başhekim Yardımcısı olarak görevlendirildi.
2017 Kalite Birimi güçlendirilerek ve yeniden yapılandırılarak; Kalite Yönetim Süreci, Klinik Kalite Süreci, Akreditasyon Süreci, Verimlilik Süreci, HKS/BKT/Komiteler Destek Süreci, Strateji Geliştirme İç ve Dış Tetkikler Süreci,  Dekanlık Kalite ve Akreditasyon Süreci oluşturuldu.
2017 Birim Kalite Temsilcileri güncellendi. Her AD/BD’ında Öğretim Üyesi, Asistan Dr. Ve Sorumlu hemşireler ile İdari Birimlerde Birim Sorumluları BKT olarak görevlendirildi.
2017 Başta Kalite Konseyi olmak üzere; Eğitim, Tesis Güvenliği, Hasta ve Çalışan Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Klinik Kalite, Bilgi Güvenliği Yönetimi vb Komisyonları dahil, toplam 33 Adet Konsey/Komite/Komisyon/Kurul ile çalışmalar sürekli takip edilerek iyileştirici faaliyetler başlatıldı.
2017 Hastane Geneli;
q  Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları(SKS),
q  Sağlıkta Akreditasyon Standartları(SAS),
q  ISO 9001:2015 KYS standartları,
q  Avrupa Kalite Vakfı Mükemmellik Modeli(EFQM) Standartları
q  Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal (MOTE) Standartları 
q  Verimlilik Standartları
Standartlarının gereği yapılması için süreç başlatıldı.
2017 Her ay Hastane Yönetim Kurulu yapıldı ve bu toplantılarda Kalite Sürekli Gündem maddesi olarak ele alındı.
2017 Yılda 2 kez Rektör Başkanlığında Hastane Genel Kurulu yapılarak Kalite çalışmaları Rektörlük düzeydi paylaşıldı.
2017 Her yıl iki defa Hastane geneli yaklaşık 130 birimde Özdeğerlendirme/İç Tetkikler yapıldı. Tetkiklerde 90 ve üstü puan alan birimlerimiz ek % performans puanı ile ödüllendirildi.
2017 Her yıl iki defa Hastane geneli BKT ve Yöneticilerimiz katıldığı Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları yapılarak; tüm kalite süreçlerimiz değerlendirildi. Ve İyileştirmeye yönelik kararlar alındı.
2017 Eğitim Komitesi Öncülüğünde; Yıllık Eğitim Planı çerçevesinde; Yıllık Planlı Eğitimler (SKS Hastane, İSG, Bebek Dostu Hastane, vb.), Genel ve Bölüm Uyum İle Hasta/Hasta Yakını Eğitimleri, Hizmetiçi Eğitimler, Talepli/Talepsiz Eğitimler, Stajyerlik Hizmetleri, Sertifikalı Eğitimler ve Dış Eğitimlerle çalışanlarda kalite bilinci artırıldı.
2017 21 Bölüm ve 11 Sağlık olgusu çerçevesinde; 68 Bölüm bazlı ve 82 Klinik bazlı göstergeler izlenmeye başlandı. Ve Çalıştaylar/İyileştirme Toplantılarıyla sürekli sağlıklı veri alınması için çalışmalar yapıldı.
2017 SAS Akreditasyon süreci gerekleri yapılmaya başlandı.
2017 Dekanlık koordinasyonunda MOTE standartları gerekleri yapılmaya başlandı.
2017 TS EN ISO9001:2015 KYS Belgesi alındı.
2017 Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Mükemmellik Modeli(EFQM) Sürecine girilerek 2* Mükemmellikte Kararlılık Belgesi alındı.
2017 Her Yıl Memnuniyet Anketleriyle; Aylık olarak, Poliklinik/Klinik/Acil Servislerimizde Memnuniyet anketleri yapıldı. Yılda 2 Kez Çalışan Memnuniyet anketleri uygulandı
2017 Hastanenin Misyon, Vizyon, Temel Değerleri ile Politika ve Stratejileri çerçevesinde Her Yıl Kalite Hedefleri belirlendi ve takibi yapıldı.
2018 Sağlık Bakanlığı SKSV5-Hastane Dış tetkiki geçirildi ve 89,60 Puan alındı.
2018 TS EN ISO9001:2015 KYS Belgesinin kapsamı genişletilerek Tıp Fakültesi Eğitimi ve Araştırma Süreçleriyle Belge güncellendi.
2018 SAS Akreditasyonu için TÜSKA Akreditasyon Özdeğerlendirme sürecinden geçildi. Saha Ziyareti için hazırlıklar devam ediyor.
2018 Tıp Eğitimi Akreditasyonu için TEPDAD’a başvuru yapıldı.
2019 Tıp Fakültesi Eğitimi TEPDAD tarafından Akredite edildi.
2019 Hastane Stratejik Plan(2020-2024)’ı Hazırlandı. Rektörlük SP onayından sonra güncellenip yayınlanacak.
2019 Kalite Kongresine Bildirili Katılım sağlandı.
2019 21 Bölüm ve 11 Sağlık olgusu çerçevesinde; 68 Bölüm bazlı ve 82 Klinik bazlı göstergeleri ile 49 Verimlilik göstergelerinde sürekli iyileştirme çalışmaları yapıldı.
2019 317 Doküman Revize Edildi, 80 Yeni Doküman Oluşturuldu.
2019 Aylık İdari Birimler Koordinasyon Toplantıları, Klinik Sorumlu Hemşireler Toplantısı, Çalışan Paylaşım Toplantılarıyla; Kurumda Kalite Kültürü oluşturma çalışmaları sürdürülmektedir.
SONUÇ Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartlar V5-Hastane Kapsamında 5 Boyutta ve 36 Bölümde; 557 Standart, 1100 Değerlendirme Ölçütü, 68 Bölüm Bazlı gösterge ve 82 Klinik bazlı Göstergeyle Güvenli Hastane olma yolunda çalışmalarımız devam edecektir.
SONUÇ Güvenli hastane olma yolunda ilerleyen Hastanelerimizde, Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliğini 23-25 Ekim 2019 tarihlerinde Sağlık Bakanlığının siz değerli Değerlendiricilerle Yapacağı Dış Tetkikin  tüm çalışanlarımız için uygulamalı bir SKS V5-Hastane Standartları eğitimi olacağı düşüncesiyle….
Pin It

Related Articles

Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ
Hasta, hasta yakını ve çalışan odaklı, çağdaş tıbbi etik ilkelerini benimseyen, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartlarına uygun ve katılımcı yönetim anlayışı ile bütüncül bir sağlık hizmeti sunmaktır.
VİZYONUMUZ
"Halka Hizmet, Hakka Hizmettir" anlayışıyla, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartları çerçevesinde, sürekli bilgi ve teknolojisini yenileyebilen, Ülkemizde ve komşu ülkelerde güvenle anılan bir referans hastane olmaktır.

Temel Değerlerimiz

• Hasta, Hasta Yakını ve Çalışan Önceliği,
• Çalışanların aidiyet duygusu, dayanışması ve motivasyonu,
• Eğitim ve Gelişimde Süreklilik,
• Ölçümlere Dayalı Hizmet Planlaması ve Üretimi,
• Kaynakların Etkin Kullanımı,
• Önyargısız Yaklaşım, kalıcı güven
• Bilimsel ve Etik Kurallar,
• Katılımcılık, etkinlik ve etkililik.

İletişim

  • Adres: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
    Başhekimliği, Kampüs, Sur, Diyarbakır, Türkiye 21280
  • Randevu: 0850 480 21 21
  • Santral: 0850 480 21 00
  • Faks: 0 412 248 85 23
  • E-Posta: hastane@dicle.edu.tr
Free Joomla! templates by Engine Templates