Kalite Politikamız ve Stratejilerimiz

Hastanelerimizde, “Biz bir aileyiz; Hastane Evimiz” sloganıyla, Hastane kalite sorumluları, Birim Kalite Temsilcileri, Konsey, Komite, Kurul ve Komisyonlar marifetiyle;

 Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları(SKS-Hastane),
 Sağlıkta Akreditasyon Standartları(SAS-Hastane),
 ISO 9001:2015 KYS standartları,
 Avrupa Kalite Vakfı Mükemmellik Modeli(EFQM) Standartları,
 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal (MOTE) Standartları,
 Yönetim Sistemleri Standartları(ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti–Şikâyetler Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi, ISO 15189 Tıbbı Laboratuvar Genel Standardı)
çerçevesinde; ilgili, etkili, etkin ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunmak için;
• Hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyetini sürekli arttırmak,
• Teşhis ve tedavi ile ilgili işlemler hakkında hastaları bilgilendirerek onaylarını almak,
• Katılımcı bir yönetim anlayışıyla tüm çalışanların deneyim, emek, bilgi, duygu ve düşüncelerini değerlendirmek,
• Çalışanların iletişimini, kaynaşmasını ve motivasyonunu sağlamak için sosyal içerikli programlar uygulamak,
• Hasta, hasta yakını ve çalışan güvenliği konusundaki faaliyetleri desteklemek,
• Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü olmak,
• Bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak,
• Her düzeyde eğitimin sürekliliğini sağlamak,
• Sürekli ölçme ve değerlendirme ile hizmet kalitesini arttırarak kalıcı güveni sağlamaktır.

Pin It

Related Articles

Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ
Hasta, hasta yakını ve çalışan odaklı, çağdaş tıbbi etik ilkelerini benimseyen, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartlarına uygun ve katılımcı yönetim anlayışı ile bütüncül bir sağlık hizmeti sunmaktır.
VİZYONUMUZ
"Halka Hizmet, Hakka Hizmettir" anlayışıyla, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartları çerçevesinde, sürekli bilgi ve teknolojisini yenileyebilen, Ülkemizde ve komşu ülkelerde güvenle anılan bir referans hastane olmaktır.

Temel Değerlerimiz

• Hasta, Hasta Yakını ve Çalışan Önceliği,
• Çalışanların aidiyet duygusu, dayanışması ve motivasyonu,
• Eğitim ve Gelişimde Süreklilik,
• Ölçümlere Dayalı Hizmet Planlaması ve Üretimi,
• Kaynakların Etkin Kullanımı,
• Önyargısız Yaklaşım, kalıcı güven
• Bilimsel ve Etik Kurallar,
• Katılımcılık, etkinlik ve etkililik.

İletişim

  • Adres: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
    Başhekimliği, Kampüs, Sur, Diyarbakır, Türkiye 21280
  • Randevu: 0850 480 21 21
  • Santral: 0850 480 21 00
  • Faks: 0 412 248 85 23
  • E-Posta: hastane@dicle.edu.tr
Free Joomla! templates by Engine Templates