Kalite Hedeflerimiz

DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
2021 YILI KURUMSAL KALİTE HEDEFLERİ
H.N HEDEFLER

H1.Her yıl çalışanlarımıza yönelik en az 30 saat eğitim programı düzenlemek ve en az 6 alanda Sertifikasyon eğitimleri vermek,
H2.Her yıl yatan hasta / hasta yakını memnuniyetini % 85, ayaktan hasta memnuniyetini % 85 ve acil hasta memnuniyetini % 80 üzerinde tutmak
H3.Her yıl çalışan memnuniyetini % 70 ve üzerinde tutmak
H4.Her yıl Poliklinik ve klinik hasta sayılarını en az %20 arttırmak,
H5.Her yıl Temizlik personelini ve hastaları sürekli eğiterek hastanemizdeki enfeksiyon oranını %1,5’ in altında tutmak,
H6.Her yıl tüm tahlil/tetkik sonuçlarının: patolojide; 10 gün (Sitoloji=5 gün, İmmünohistokimyasal boyama gerektiren maddeler=15 gün), radyolojide; MR (çekim 15 gün, raporlama 10 gün) içinde, BT (çekim 1 gün, raporlama 7 gün) ve diğerleri en geç 5 gün ve laboratuvar rutin tetkiklerinin de; 4 saat içinde gerçekleştirilmesinin devamını sağlamak,
H7.Her yıl çalışan ve ailelerinin yararlanacağı en az 2 sosyokültürel aktivite düzenlemek
H8.Her yıl Çalışanlarımıza uygulanan şiddet sayısını sürekli azaltmak için en az 3 çalışma yapmak,
H9.Her yıl Hekim Öğretim Elemanı sayısını en az %10 ve Sağlık çalışanı sayısını en az %5 artırmak,
H10.Her yıl hastanelerimizdeki Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları puanlamasından en az 90 puan almak,
H11.Her Yıl Sosyal sorumluluğumuza uygun yılda en az 4 faaliyet sunmak,
H12.Her yıl böbrek, kornea ve Kemik İliği nakli toplam sayısını % 20 arttırmak,
H13.Her yıl Mevcut Bebek Dostu Hastane belgemizin devamlılığını sağlamak,
H14.Her yıl hastanemizde en az 5 Milyon TL teknolojik yatırımın yapmak
H15.Her yıl Hastanelerimizde Uluslararası sağlık turizmi yönetmeliği kapsamında hizmet verecek şartların sürekliliğini sağlamak,
H16.Her yıl Hastanelerimizde çalışan ile Hasta/Hasta Yakını iletişimini güçlendirmek için en az 5 çalışma yapmak,
H17.Bir (1) yıl içinde Hastanelerimizde çalışan personellerimize yönelik Ödül sistemi kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,
H18.İki yıl içerisinde Laboratuvarlarımızı; TS 15189, TS 17020 ve TS 17025 Standartları çerçevesinde Akredite etmek
H19.Bir (1) yıl içinde Hastanelerimizde Ağ Altyapısını güncellemek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,
H20.Bir (1) yıl içinde Hastanelerimizde Dijital Hastane Yönetim Sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,
H21.İki (2) yıl içinde hastanemize HIMSS 7 belgesi almak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,

Pin It

Related Articles

Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ
Hasta, hasta yakını ve çalışan odaklı, çağdaş tıbbi etik ilkelerini benimseyen, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartlarına uygun ve katılımcı yönetim anlayışı ile bütüncül bir sağlık hizmeti sunmaktır.
VİZYONUMUZ
"Halka Hizmet, Hakka Hizmettir" anlayışıyla, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon, Verimlilik, Mükemmellik ve Yönetim sistemleri standartları çerçevesinde, sürekli bilgi ve teknolojisini yenileyebilen, Ülkemizde ve komşu ülkelerde güvenle anılan bir referans hastane olmaktır.

Temel Değerlerimiz

• Hasta, Hasta Yakını ve Çalışan Önceliği,
• Çalışanların aidiyet duygusu, dayanışması ve motivasyonu,
• Eğitim ve Gelişimde Süreklilik,
• Ölçümlere Dayalı Hizmet Planlaması ve Üretimi,
• Kaynakların Etkin Kullanımı,
• Önyargısız Yaklaşım, kalıcı güven
• Bilimsel ve Etik Kurallar,
• Katılımcılık, etkinlik ve etkililik.

İletişim

  • Adres: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
    Başhekimliği, Kampüs, Sur, Diyarbakır, Türkiye 21280
  • Randevu: 0850 480 21 21
  • Santral: 0850 480 21 00
  • Faks: 0 412 248 85 23
  • E-Posta: hastane@dicle.edu.tr
Free Joomla! templates by Engine Templates