01 02 03 04 05
 

FAALİYET ALANI

Personel Özlük İşlemleri ve Başhekimliğin tüm yazışmaları birimimizden yapılır. Evrak kayıt işlemleri ile ilgili iç dış gelen giden tüm evraklar EBYS üzerinden kayıt altına alınır ilgili birimlere sistem üzerinden gönderilir.