01 02 03 04 05
 

Güneydoğu’da İlk Radyofrekans Yöntemiyle Ameliyat Yapıldı

Dicle Üniversitesi Hastaneleri’nde radyofrekans ablasyon yöntemiyle ameliyat dönemi başladı. Bölgede ilk defa uygulanan bu yöntemle Mehmet Nuri Yoldaş (47) adındaki hastanın karaciğerindeki tümör yakılarak yok edildi. Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Güven Tekbaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada , radyofrekans ablasyon yöntemiyle yapılan ameliyatın hastalar için cerrahi yönteme göre çok konforlu bir yöntem olduğunu belirterek; ‘’ Bu yöntem Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk defa hastanemizde uygulanmaya başlandı.Detaylar

BT ÇEKİMLERİ

AKCIĞER YRBT VE 3 BOYUTLU MS BT

AKCIĞER YRBT

BATIN-PELVİK 3 BOYUTLU MSBT

BATIN-PELVİK  BT İNCELEMESİ

KRANIYAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

BOYUN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

KALÇA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

KORONAL PARANAZAL SINÜS BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

L3-S1 SPINAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

MAKSİLLOFASİAL  BT VE 3 BOYUTLU MS BT

BILATERAL ORBITAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

BILATERAL ORBITAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

PELVİS BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

TORAKS BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE 3 BOYUTLU BT

İNDİREK BT VENOGRAFİ

SAKROILIAK BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

SÜRRENAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE

BILATERAL TEMPORAL YRBT

BILATERAL TEMPORAL YRBT VE 3 BOYUTLU MS BT

TEMPOROMANDİBULER EKLEM BT

TORAKS BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ 

KRANİAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ANJİO VE  3 BOYUTLU GÖRÜNTÜLEME

AORTOFEMOROPOPLİETAL ANJİOGRAFİ

AORTORENAL VE BİLATERAL SELEKTİF ANJİOGRAFİ

BT İLE KORONER KALSİYUM SKORLAMA

BT İLE KORONER ANJİYOGRAFİ VE 3 BOYUTLU KARDİYAK BT

PORTAL BT ANGİOGRAFİ

RENAL BTA

SOL ALT EXTREMİTE VENOGRAFİ

 

MR ÇEKİMLERİ 

ANOREKTAL BÖLGE MRG

BATIN MRG

KRANİYAL MRG

BOYUN BÖLGESİNİN MRG

BOYUN MR-ANJIO

EKSTREMITE MRG

EL-BİLEK MRG

HİPOFİZ MRG

HER İKİ KALÇA EKLEMİ VE PELVİS KEMİKLERİNİN MRG

KRANİYAL MR-ANJİO

MRG KOLANJİOGRAFİ

OMUZ MRG

HER İKİ ORBİTAL MRG

PANKREAS MRG

PELVİK MRG

SAĞ DİZ MRG

HER IKI SAKRO-ILIAK EKLEM MRG

SERVİKAL MRG

SOL DİZ MRG

SÜRRENAL MRG

TEMPORAL MRG

 TORAKO LOMBER BÖLGE MRG

TORAKS MRG

 

GRAFİ ÇEKİMLERİ 

P-A AKCİĞER GRAFİSİ  

İKİ YÖNLÜ AYAK GRAFİSİ 

BİLATERAL MAMMOGRAFİ

IV-ÜROGRAFİ

İNCE BARSAK PASAJ GRAFİSİ ;

İKİ YÖNLÜ KRANİAL  GRAFİ

İKİ YÖNLÜ LUMBOSAKRAL GRAFİSİ

MİDE VE DUODENUMUN TETKİKİ

ÖZOFAGUSUN YAPILAN RADYOLOJİK İNCELEME

ÖZOFAGUS MİDE VE DUODENUMUN TETKİKİ

PELVİS GRAFİSİ

SELLA SPOT GRAFİSİND

DÖRT YÖNLÜ SERVİKAL GRAFİD

İKİ YÖNLÜ TORAKALOMBER GRAFİSİ

VOİDİNG SİSTOÜRETROGRAFİ TETKİKİ

WATERS  GRAFİSİNDE

2 YÖNLÜ EL-EL BİLEK GRAFİSİ

 

USG-DOPLER ÇEKİMLERİ

 ALT EKSTREMİTE ARTER SİSTEMİ RENKLİ DOPPLER

BATIN ULTRASONOGRAFİSİ

BATIN-PELVİK ULTRASONOGRAFİSİ

BİLATERAL MEME-AKSİLLER USG

ÜST EKSTRAMİTE VENÖZ SİSTEM RDUS İNCELEMEDE

SAĞ ÜST EKSTRAMİTE VENÖZ SİSTEM RDUS İNCELEMEDE

BİLATERAL ÜST EKSTREMİTE VENÖZ SİSTEMİ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİSİ

BİLATERAL MAMMOGRAFİ İNCELEME

BOYUN ULTRASONOGRAFİSİ

HEPATOBİLİER ULTRASONOGRAFİSİ

İNGUİNAL BÖLGE

KAROTİS ARTERLER RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİSİ

KRANİYAL ULTRASONOGRAFİ

OBSTETRİK RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

OBSTETRİK ULTRASONOGRAFİ

ORBİTAL RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİSİ

PELVİK ULTRASONOGRAFİSİ

PENİL RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

RENAL ARTERLERE YÖNELİK RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

RENAL ULTRASONOGRAFİSİ

SKROTAL RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

SKROTAL ULTRASONOGRAFİ İNCELEMEDE

SOL  ALT EKSTREMİTE ARTER SİSTEMİ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİK İNCELEME

SPİNAL USG

TİROİD ULTRASONOGRAFİSİ

TORAKS ULTRASONOGRAFİSİ

TRANSREKTAL ULTRASONOGRAFİ

ÜRİNER USG İNCELEMEDE;

BİLATERAL  ÜST EKSTREMİTE ARTERYEL SİSTEM RDUS İNCELEME

VERTEBRAL ARTERLER RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİSİ

BİLATERAL ALT EKSTREMİTE DERİN VEN SİSTEMİ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİSİ