01 02 03 04 05
 

 

Anabilim dalımızda depresyon, şizofreni, manik depresif bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal fobi, travma sonrası stres bozukluğu, yeme bozuklukları, somatoform bozukluklar, dürtü kontrol bozuklukları, alkol ve madde bağımlılığı, uyku bozuklukları, kişilik bozuklukları ve cinsel işlev bozuklukları gibi çeşitli psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisi konularında uzman öğretim üyeleri nezaretinde yapılmaktadır. Anabilim dalımız bünyesinde aynı anda 24 hastaya hizmet verebilecek yataklı kapalı bir servis bulunmaktadır. Yakın zamanda kadın ve erkek hastaların bölümlerinin ayrılması için çalışmalar başlatılmıştır. Servis içerisinde mutfak, yemekhane, banyo, uğraş odası, görüşme odası ve masa tenisi bulunmaktadır. Yatarak tedavi gören hastalar ile günlük psikiyatrik görüşmeler, günlük bireysel psikoterapiler, aile görüşmeleri ve bilgilendirme toplantıları ayrıca haftada iki gün grup psikoterapi görüşmeleri yapılmaktadır. Grup terapilerine katılımı arttırmak ve daha sıcak bir ortam oluşturmak amacıyla hastalarımıza ve refakatçilerine Çarşamba günleri ikramlarda bulunulmakta ve böylece hastalarımızın tedaviye katılımlarının arttırılması hedeflenmektedir. Servisimizde haftanın 2 günü elektrokonvülsif terapi (EKT) anestezi uygulaması ile birlikte modern şartlarda gerçekleştirilmektedir. Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde devamlılığın öneminin anlaşıldığı son yıllarda hastalarımızın daha verimli bir şekilde tedavilerinin yapılması için servisimize müstakil bir arşiv sistemi kurulmuş ve hastalara ait bilgilerin güvenliği sağlanmıştır.

Ayaktan hastalara hizmet sunan bir adet genel psikiyatri polikliniği mevcuttur. Sunulan hizmetin kalitesini arttırmak amacıyla branşlaşmaya gidilerek özel dal poliklinikleri (mizaç bozuklukları, psikotik bozukluklar, somatoform bozukluklar, anksiyete bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu ve cinsel işlev bozukluğu polikliniği ) oluşturma çabası devam etmektedir.

Anabilim dalımız mesleğinde başarılı ve modern bilgi ve becerilerle donanmış doktor ve psikiyatri uzmanı yetiştirmeyi kendisine hedef edinmiştir. Bu amaçla, teorik ve pratik eğitimlere ek olarak mesleki eğitim seminerleri ve literatür okuma saati toplantıları sürdürülmektedir.