01 02 03 04 05
 

 

Patoloji Her türlü doku örneği ile sıvı materyellerin mikroskobik olarak incelendiği bir bilim dalıdır. Mikroskobik incelemeler mevcut hastalığın tanısı oluşturulur. Her türlü dokunun incelenmesi bölgemizde tek olma özelliğine sahip olanPatoloji laboratuvarlarımızda yapılmaktadır.

Biyopsi
Otopsi
Sitoloji
Tahnit
Frozen