01 02 03 04 05

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ORGAN NAKLİ MERKEZİ

ORGAN NAKLİ OLMAK İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Organ nakli olmak için öncelikle Sağlık bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan nakil merkezlerine başvurulması gerekmektedir. Başvuru sonrasında hasta, nakil merkezinin organ bekleme listesine kaydedilmektedir. Yurt genelinde tespit edilen kadavra donörlerden bilimsel kurallara göre Sağlık bakanlığı tarafından organ paylaşımı gerçekleşmekte ve sıradaki merkezin sıradaki uygun hastasına nakil gerçekleştirilmektedir.

ORGAN NAKLİ NASIL GERÇEKLEŞİR?

Organların alınması işlemi, konusunda uzman doktorların bulunduğu Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Hastanelerinin Organ Nakil merkezlerinde gerçekleştirilir.

ORGAN NAKLİ KİMLERDEN YAPILIR?

Kadavradan ve Canlıdan Organ Nakli yapılır.

Kadavra Donör (verici): Beyin ölümü gelişmiş hastaların organları bağışlandığı takdirde bunlar kadavra donör olarak tanımlanmaktadır.

Canlı Donör: Organ nakli gereken hastanın eşi veya yakın akrabaları doku, kan grubu vb. uyum mevcut ise organ bağışında bulunabilmektedir. Sadece böbrek ve karaciğer nakli canlıdan yapılabilmektedir.

BAĞIŞLANAN ORGANLAR KİMLERE NAKLEDİLİR?

Organ alacak hasta öncelikle kan grubu ve doku uyumuna, yaş, boy, kilo gibi kriterlere ayrıca tıbbi aciliyet durumuna göre belirlenir. Cins, ırk, din, zengin, fakir ayrımı yapılmaz.

HANGİ ORGAN VE DOKULARIN NAKLİ YAPILABİLİR?

Böbrek, Karaciğer, Kalp, Akciğer, Pankreas, İnce bağırsak, Kalp kapağı, Kornea, Kemik, Kemik iliği, Deri

HER ÖLÜMDEN SONRA ORGANLAR ALINABİLİRMİ? ORGAN NAKLİ OLURMU?

Organ bağışı yapılsa dahi her ölümden sonra organ nakli mümkün değildir. Örneğin evde veya yolda vefat eden bir kimse organ bağış kartı ve ailesinin rızası olsa bile organları alınamaz. Yalnızca hastane yoğun bakım ortamında beyin ölümü gerçekleşen insanlardan organ nakli yapılabilir.

ORGAN NAKLİ NEDİR?

Vücutta görevini yapamayacak derecede hasar gören bir organın yerine canlı bir vericiden veya beyin ölümü gerçekleşen kişiden alınan sağlam ve aynı görevi üstlenecek bir organın nakledilmesi işlemine organ nakli denir.

ORGAN BAĞIŞINI KİMLER YAPABİLİR? ORGAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

18 yaş veya üstünde olup akli dengesi yerinde olan herkes iki tanık huzurunda organlarının tamamını veya bir bölümünü –sağlık müdürlüklerine –hastanelere –organ nakliyle ilgili dernek, vakıf, kuruluşlara – organ nakil merkezlerine başvurarak organ ve doku bağış belgesi alıp bağışlayabilirler.
Organ bağışı yaptığınızı mutlaka yakınlarınıza da bildirin. Çünkü bir kişide beyin ölümü gerçekleştiğinde akrabalarının organ bağışı konusunda karar vermeleri istenmektedir.

Sonradan fikrinizi değiştirirseniz, bağış kartınızı yırtıp atmanız ve bu karar değişikliğinizi ailenize bildirmeniz yeterlidir. Bu konuda özgürsünüz.

BİTKİSEL HAYAT İLE BEYİN ÖLÜMÜ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Beyin ölümü ile bitkisel hayat kavramları birbirinden farklıdır. En önemli fark,bitkisel hayattaki hastaların solunumlarının devam etmesidir. Bitkisel hayattaki hastalar aylarca yada yıllarca yaşamaya devam etmekte ve bazı durumlarda iyileşerek normale dönebilmektedir. Beyin ölümünde ise geriye dönüş mümkün değildir! Tıbbi ölüm halidir.

BEYİN ÖLÜMÜ NEDİR?

Kişinin solunum dahil tüm beyin işlevlerini geri dönüşümsüz olarak kaybetmesi durumudur.Bu kişiler yaşamlarını ancak solunum makinesi desteği ile sürdürebilirler.Beyin ölümü tanısı konmuş bir hasta tıbben ‘’ölü’’ olarak kabul edilir ve bu durumun değişmesi mümkün değildir.Tıbbi desteğe rağmen genellikle 48-72 saat içerisinde bu hastaların kalbi dahil diğer tüm organları da bu çalışmayı durdurur.

Beyin ölümünün gerçekleşmesinden sonra bu kişiler kadavra donör adayı olarak adlandırılırlar. Bu donör adaylarının organları bağışlanırsa; organlar hayati fonksiyonları kaybetmeden en kısa sürede alınarak bekleyen hastalara nakledilmelidir.

ORGAN BAĞIŞI NEDEN ÖNEMLİDİR?

İyileşmesi mümkün olmayan hastalığı (Böbrek yetmezliği, karaciğer sirozu, ileri kalp yetmezliği vs.)olan kişilerin en başarılı tedavi yöntemi organ naklidir. Böbrek yetmezliği olan hastaların diyaliz tedavileri ile yeni bir organ bekleyecek zamanları vardır ancak karaciğer sirozu, ileri kalp yetmezliği gibi hastalıkları olan hastaların zamanları sınırlıdır. Bugüne kadar çok sayıda hasta organ vericisi bulunmaması nedeniyle yaşamını kaybetmiştir. Organ nakli için en önemli kaynak ise beyin ölümü gerçekleşmiş hastalardır.
Herkes Organ bağışında bulunmalı, yakınlarını bu konuda bilinçlendirmeli ve ancak bu sayede ihtiyacı olduğunda organ bulabileceğini bilmelidir.
Birçok hasta bağışlanmış bir organ için beklerken ölmektedir.
Bağışlanmış bir organ, başarılı bir nakilden sonra gerçek bir yaşam armağanıdır.

ORGAN BAĞIŞININ DİNİ YÖNDEN SAKINCASI VARMIDIR?

Kesinlikle hayır, İslam dinide dâhil olmak üzere tüm büyük dinlerde organ bağışına aykırı bir durum yoktur. Diyanet işleri başkanlığı din işleri yüksek kurulu 6.3.1980 tarih ve 396/13 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu açıklamıştır.

ORGAN BAĞIŞI NEDİR?

Bir kişi hayatta iken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu belgelendirmesidir.