01 02 03 04 05
 

 

Kültür (İdrar, boğaz, vagen, dışkı, yara vb.)

Bakteri tiplendirme  ve antibiyogram

Kan kültürü

Direkt Mikroskobi

-         Gram boyama

-         EZN boyama      (Mikobakteri)

-         Giemsa boyama (Leishmania, sıtma vb)

Mikolojoji

-         Direkt mikroskobi

-         Kültür

Parazitoloji

-         Direkt mikroskobi (nativ,lugol)

-         Gaitada gizli kan

-         Entamoeba histolytica antikor tespit kiti (IHA-Serumda)

-         Entamoeba antijen kaset (kart) kiti (Dışkıda)

-         Giardia antijen kaset (kart) kiti (Dışkıda)

-         Cryptosporidium antijen kaset (kart) kiti(Dışkıda)

-    Rota-Adenovirus antijen (Dışkıda)

Mikobakteri kültürü

Mikobakteri tiplendirme  ve antibiyogram

ELISA

-         Hepatit markerları

-         TORCH  paneli

-         Anti-delta total

-         Kızamık IgG

-         H.pylori antijen (Dışkıda)

-         ASO,CRP

Moleküler testler

-         HBV DNA

-         HCV RNA

-         HDV RNA

-         HCV Genotiplendirme

-         HBV İlaç Direnci

-         HPV DNA

IFA Testleri

- E.granulosus Ig G

- M.pneumonea Ig G

- M.pneumonea Ig M

- C.trachomatis   Ig G

- C.trachomatis   Ig M

- C.pneumoniea   Ig G

- C.pneumoniea   Ig M

- EBV Paneli