tel randevu2

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 0850 480 21 00

Kalite Yolculuğumuz

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU KİLOMETRE TAŞLARI

YIL

YAPILAN FAALİYETLER

2009

Kurumsallaşmaya ilk adımın atılması

2010

Kalite Konseyi Toplantılarının başlatılması

2010

Vizyon, Misyon ve Temel Değerlerin belirlenmesi

2010

Stratejik Planlama Çalışmalarının Başlatılması

2010

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarının Başlatılması

2010

Kurumsal Eğitimlerin Başlatılması

2010

Memnuniyet Araştırmalarının(Vatandaş-Çalışan-Tedarikçi) Başlatılması

2010

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

2010

EFQM Eğitimlerinin Başlatılması

2011

Kalite Politikası ve Kalite Hedeflerinin Belirlenmesi

2011

İç Tetkik Çalışmalarının Başlatılması

2011

YGG Toplantılarının Başlatılması

2011

Stratejik Plan Eğitimlerinin Başlatılması

2011

Stratejik Plan Uygulama Eğitimleri

2011

İlk Stratejik Plan Taslağının Hazırlanması

2011

Sohbet Toplantılarının Başlatılması

2011

TSE’den TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin Alınması

2012

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Çalışmalarının Başlatılması

2012

Eğitim, Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği vb. Komitelerin kurulması ve aktifleştirilmesi

2012

Kalite modülü kurulum çalışmalarının başlatılması

2012

Ulusal ve Uluslar arası Kalite Kongrelerine Katılım Çalışması

2012

İç tetkik sonrası iyileştirme planlarının hazırlanması

2013

İl Sağlık Müdürlüğü SKS Denetimlerinin Yapılması

2013

Ödüllü İyi Uygulama Projesinin başlatılması

2014

Doküman sisteminin revize edilmesi

2014

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Denetimlerinin Yapılması; 70.

2014

Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğünün Yeniden Yapılandırılması

2014

Birim ziyaretlerinin yapılması

2014

Birimlerden gelen talepler doğrultusunda ilgili birimde bire-bir iyileştirme çalışmalarının yapılması ve birimlerin takibi,

2014

Plansız tetkiklerin yapılması

2014

Dış tetkikler sonrası iyileştirme planlarının hazırlanması

2014

SKSV4 Dış tetkiki geçirilmesi ve 70 puan alınması

2015

Sağlık Bakanlığı SHKS V5 toplantısına Katılım

2015

SKSV5 Özdeğerlendirme Çalışmalarının Başlatılması

2015

TSE ISO9001:2015 KYS paylaşım toplantısına katılım

2015

DÜ Hastaneleri Veri Bildirim Rehberinin hazırlanması

2015

HKS ve BKT’lerle paylaşım toplantıları

2015

Indikatörlerin takibi ve Analizleri

2015

Birimlerden yıllık faaliyet raporu alınmış, Hastane Faaliyet raporu oluşturulması

2016

Kalite Modülün online İç Tetkik alt yapısı oluşturulması

2016

Birimlere Ön Tetkikler yaptırılması

2016

İndikatör revizyonları yapılarak gösterge yönetimi alt yapısı oluşturulması

2016

SKS V5 ve ISO9001:2015 KYS uyum eğitimlerinin yapılması

2016

Yıllık Çalışma Planının Oluşturulması

2016

Kalite Kurullarının Çalışmalarının Takibi

2016

SKSV5 Dış tetkiki geçirilmesi ve 80,49 puan alınması

2017

Gösterge Yönetimi Paylaşım toplantıları yapılmış, HBYS yazılımında gerekli düzenlemelerin sağlanması

2017

SKS V5 ve ISO9001:2015 KYS gereklerinin sağlanması

2017

HBYS yazılımında web uygulamalarına başlanması ve dijital hastane dönemi sürecinin başlatılması

2017

Birim bazlı Hizmet Kalite Standartları oluşturulmaya başlanması

2017

2017 yılı SKSV5 Dış tetkiki geçirilmesi ve 89,60 puan alınması

2017

TSE’den TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin Alınması

2017

EFQM’ göre Öz değerlendirme yapılması ve iyileştirme çalışmaları başlatılması

2017

KALDER ile İyi Niyet Belgesinin İmzalanması

2017

EFQM Mükemmellik Aşamalarına Katılım

2017

EFQM 2 Yıldız Mükemmellikte Kararlılık Belgesinin Alınması

2017

SAS Akreditasyonu için TÜSKA’ya başvuru yapılması

2017

SAS Akreditasyonu Özdeğerlendirme Çalışmasının yapılması

2017

Tıp Eğitimi Akreditasyon Süreci başlatılması ve UTEAK MOTE Öz değerlendirme sürecinin başlatılması