Kalite Politikamız ve Stratejilerimiz

Hastanelerimizde, “Biz bir aileyiz; Hastane Evimiz” sloganıyla, Hastane kalite sorumluları, Birim Kalite Temsilcileri, Konsey, Komite, Kurul ve Komisyonlar marifetiyle;

 Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları(SKS-Hastane),
 Sağlıkta Akreditasyon Standartları(SAS-Hastane),
 ISO 9001:2015 KYS standartları,
 Avrupa Kalite Vakfı Mükemmellik Modeli(EFQM) Standartları,
 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal (MOTE) Standartları,
 Yönetim Sistemleri Standartları(ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti–Şikâyetler Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi, ISO 15189 Tıbbı Laboratuvar Genel Standardı)
çerçevesinde; ilgili, etkili, etkin ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunmak için;
• Hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyetini sürekli arttırmak,
• Teşhis ve tedavi ile ilgili işlemler hakkında hastaları bilgilendirerek onaylarını almak,
• Katılımcı bir yönetim anlayışıyla tüm çalışanların deneyim, emek, bilgi, duygu ve düşüncelerini değerlendirmek,
• Çalışanların iletişimini, kaynaşmasını ve motivasyonunu sağlamak için sosyal içerikli programlar uygulamak,
• Hasta, hasta yakını ve çalışan güvenliği konusundaki faaliyetleri desteklemek,
• Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü olmak,
• Bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak,
• Her düzeyde eğitimin sürekliliğini sağlamak,
• Sürekli ölçme ve değerlendirme ile hizmet kalitesini arttırarak kalıcı güveni sağlamaktır.

Sağlıkta Kalite Standartları 

 

"Mükemmelliğe Yolculuk" sloganıyla çıktığımız kalite yolculuğuna, Ulusal ve Uluslararası Kalite Kurum ve Kuruluşlarından aldığımız belgeler ile hizmetlerimizi tescilleyerek siz değerli hastalarımız ve hasta yakınlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmaya devam ediyoruz.

Online Başvuru Formu 

 

Hastanelerimizden hizmet aldığınız süre içerisinde hizmet süreçlerimiz hakkında online başvuru formu üzerinden, öneri, istek ve şikayetlerinizi bildirerek hizmetlerimizin daha iyi olmasına katkı sunabilirsiniz. Lütfen Hastanelerimizde aldığınız hizmet süreciyle ilgili görüşlerinizi bize bildiriniz.

advantage033

Health Tourism

 

Dicle University Medical Faculty Hospitals not only serve our region but also serve all Middle Eastern and Asian countries, especially neighboring countries. This service is one of the most important events in the history and geographical location of Diyarbakir.