Kalite Hedeflerimiz

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

2020 YILI KURUMSAL KALİTE HEDEFLERİ

H.N

HEDEFLER

1

Her yıl çalışanlarımıza yönelik en az 30 saat eğitim programı düzenlemek ve en az 6 alanda Sertifikasyon eğitimleri vermek,

2

Her yıl yatan hasta / hasta yakını memnuniyetini % 85, ayaktan hasta memnuniyetini % 85 ve acil hasta memnuniyetini % 80 ve üzerinde tutmak,

3

Her yıl çalışan memnuniyetini % 70 ve üzerinde tutmak,

4

Her yıl poliklinik ve poliklinik hasta sayılarını en az %20 arttırmak,

5

Her yıl temizlik personelini ve hastaları sürekli eğiterek hastanemizdeki enfeksiyon oranını %1,5’ in altında tutmak,

6

Her yıl tüm tahlil/tetkik sonuçlarının; patolojide 10 gün (Sitoloji=5 gün, İmmünohistokimyasal boyama gerektiren maddeler=15 gün), radyolojide en geç 5 gün ve laboratuvar rutin tetkiklerinin de 4 saat içinde gerçekleştirilmesinin devamını sağlamak,    

7

Her yıl çalışan ve ailelerinin yararlanacağı en az 2 sosyokültürel aktivite düzenlemek,

8

Her yıl çalışanlarımıza uygulanan şiddet sayısını %20 azaltmak için en az 3 çalışma yapmak,

9

Her yıl Hekim Öğretim Elemanı ve Hemşire sayısını en az %10 artırmak,

10

Her yıl hastanelerimizdeki Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları puanlamasından en az 90 puan almak,

11

Her yıl Sosyal sorumluluğumuza uygun yılda en az 4 faaliyet sunmak,

12

Her yıl böbrek, kornea ve Kemik İliği nakli toplam sayısını % 20 arttırmak,

13

Her yıl Mevcut bebek dostu hastane belgemizin devamlılığını sağlamak,

14

Her yıl hastanemizde en az 1 Milyon TL teknolojik yatırım yapmak,

15

Her yıl Hastanelerimizde Uluslararası sağlık turizmi yönetmeliği kapsamında hizmet verecek şartların sürekliliğini sağlamak,

16

Her yıl Hastanelerimizde çalışan ile Hasta/Hasta Yakını iletişimini güçlendirmek içim en az 5 çalışma yapmak,

17

Bir (1) yıl içinde Hastanelerimizde çalışan personellerimize yönelik Ödül sistemi kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,

18

(Bir (1) yıl içinde Hastanelerimize ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti–Şikâyetlerin Ele Alınması Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi belgelerini almak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,

19

İki yıl içerisinde Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Akreditasyon Standartları(SAS) gereklerini yerine getirerek İlk SAS’tan akredite olan Üniversite Hastaneleri arasında yerimizi almak,

20

İki yıl içerisinde Laboratuvarlarımızı; TS 15189, TS 17020 ve TS 17025 Standartları çerçevesinde Akredite etmek,

21

İki yıl içerisinde EFQM Ulusal Kalite Belgesi almak,

Sağlıkta Kalite Standartları 

 

"Mükemmelliğe Yolculuk" sloganıyla çıktığımız kalite yolculuğuna, Ulusal ve Uluslararası Kalite Kurum ve Kuruluşlarından aldığımız belgeler ile hizmetlerimizi tescilleyerek siz değerli hastalarımız ve hasta yakınlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmaya devam ediyoruz.

Online Başvuru Formu 

 

Hastanelerimizden hizmet aldığınız süre içerisinde hizmet süreçlerimiz hakkında online başvuru formu üzerinden, öneri, istek ve şikayetlerinizi bildirerek hizmetlerimizin daha iyi olmasına katkı sunabilirsiniz. Lütfen Hastanelerimizde aldığınız hizmet süreciyle ilgili görüşlerinizi bize bildiriniz.

advantage033

Health Tourism

 

Dicle University Medical Faculty Hospitals not only serve our region but also serve all Middle Eastern and Asian countries, especially neighboring countries. This service is one of the most important events in the history and geographical location of Diyarbakir.