tel randevu2

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 0850 480 21 00

Kalite Hedeflerimiz

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ

2019 YILI KURUMSAL KALİTE HEDEFLERİ

H.N

HEDEFLER

1

Her yıl çalışanlarımıza yönelik en az 30 saat eğitim programı düzenlemek ve en az 6 alanda Sertifikasyon eğitimleri vermek,

2

Her yıl yatan hasta / hasta yakını memnuniyetini % 85, ayaktan hasta memnuniyetini % 85 ve acil hasta memnuniyetini % 80 ve üzerinde tutmak,

3

Her yıl çalışan memnuniyetini % 70 ve üzerinde tutmak,

4

Her yıl Poliklinik ve poliklinik hasta sayılarını en az %20 arttırmak,

5

Her yıl Temizlik personelini ve hastaları sürekli eğiterek hastanemizdeki enfeksiyon oranını %1,5’ in altında tutmak,

6

Her yıl tüm tahlil/tetkik sonuçlarının; patolojide 10 gün (Sitoloji=5 gün, İmmünohistokimyasal boyama gerektiren maddeler=15 gün), radyolojide en geç 5 gün ve laboratuvar rutin tetkiklerinin de 4 saat içinde gerçekleştirilmesinin devamını sağlamak,    

7

Her yıl çalışan ve ailelerinin yararlanacağı en az 2 sosyokültürel aktivite düzenlemek,

8

Her yıl Çalışanlarımıza uygulanan şiddet sayısını %20 azaltmak için en az 3 çalışma yapmak,

9

Her yıl Hekim Öğretim Elemanı ve Hemşire sayısını en az %10 artırmak,

10

Her yıl hastanelerimizdeki Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları puanlamasından en az 90 puan almak,

11

Her yıl Sosyal sorumluluğumuza uygun yılda en az 4 faaliyet sunmak,

12

Her yıl böbrek, kornea ve Kemik İliği nakli toplam sayısını % 20 arttırmak,

13

Her yıl Mevcut bebek dostu hastane belgemizin devamlılığını sağlamak,

14

Her yıl Hastanemizde en az 1 Milyon TL teknolojik yatırımın yapmak,

15

Her yıl Hastanelerimizde Uluslararası sağlık turizmi yönetmeliği kapsamında hizmet verecek şartların sürekliliğini sağlamak,

16

Her yıl Hastanelerimizde çalışan ile Hasta/Hasta Yakını iletişimini güçlendirmek içim en az 5 çalışma yapmak,

17

Bir (1) yıl içinde Hastanelerimizde çalışan personellerimize yönelik Ödül sistemi kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,

18

Bir (1) yıl içinde Hastanelerimize ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti–Şikâyetlerin Ele Alınması Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 18001(ISO 45001:2018) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi belgelerini almak,

19

İki yıl içerisinde Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Akreditasyon Standartları(SAS) gereklerini yerine getirerek İlk SAS’tan akredite olan Üniversite Hastaneleri arasında yerimizi almak,

20

İki yıl içerisinde Laboratuvarlarımızı; TS 15189, TS 17020 ve TS 17025 Standartları çerçevesinde Akredite etmek,

21

İki yıl içerisinde EFQM Ulusal Kalite Belgesi almak,