Refakatçi Politikamız

Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir. Refakatçi bir kişiyle sınırlıdır.

Refakatçi vizit ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.

Refakatçi için ACİL VEZNE BİRİMİ tarafından bir refakatçi kartı verilir. 

Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.

Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.

Bazı kliniklerde refakatçi uygulaması yoktur.

Yoğun bakım ve bazı birimlerimizde refakatçi bulundurulamaz.

Bu ana kurallar dışında her kliniğin kendine özel refakatçi politikası oluşturabileceği unutulmamalıdır.

Hastanelerimizde refakatçi kalabilmek için Refakatçi Kartı alınması zorunludur.

Refakatçi kartı almak için, yatışı yapan doktorun yatış kâğıdına “refakatçi kalması uygundur” ibaresini yazıp kaşelendikten sonra yatış evrakı ile birlikte Hasta Kabul Bürosuna kart için başvurulur. Hasta Kabul Bürosu tarafından düzenlenen kart, Resmi Onay bürosunda onaylattırıldıktan sonra kullanılabilir. Refakatçinin giriş ve çıkışlarda bu kartı göstermesi zorunludur.

Sağlıkta Kalite Standartları 

 

"Mükemmelliğe Yolculuk" sloganıyla çıktığımız kalite yolculuğuna, Ulusal ve Uluslararası Kalite Kurum ve Kuruluşlarından aldığımız belgeler ile hizmetlerimizi tescilleyerek siz değerli hastalarımız ve hasta yakınlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmaya devam ediyoruz.

Online Başvuru Formu 

 

Hastanelerimizden hizmet aldığınız süre içerisinde hizmet süreçlerimiz hakkında online başvuru formu üzerinden, öneri, istek ve şikayetlerinizi bildirerek hizmetlerimizin daha iyi olmasına katkı sunabilirsiniz. Lütfen Hastanelerimizde aldığınız hizmet süreciyle ilgili görüşlerinizi bize bildiriniz.

advantage033

Health Tourism

 

Dicle University Medical Faculty Hospitals not only serve our region but also serve all Middle Eastern and Asian countries, especially neighboring countries. This service is one of the most important events in the history and geographical location of Diyarbakir.