Stratejik Amaçlar

DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
2020-2024 YILLARI STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER
(6 Stratejik Amaç, 53 Hedef(29 Stratejik Hedef ve 24 Kalite Hedefi)

Stratejik Amaç 1
İyi yönetim uygulamalarıyla; idari yapılanmayı güçlendirmek, standardizasyonunu ve kurumsallaşmasını sağlamak,
• H1.1.İki yıl içerisinde online Hastane Yönetim Modeli Kurmak,
• H1.2.İki (2) yıl içinde hastanemizde, Birim ve Hasta Bazlı İlaç Yönetim sistemini kurup hayata geçirmek,
• H1.3.(KH1) Bir (1) yıl içinde Hastanelerimizde çalışan personellerimize yönelik Ödül sistemi kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,
• H1.4. (KH2) Bir (1) yıl içinde Hastanelerimize ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti–Şikâyetlerin Ele Alınması Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi belgelerini almak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,
• H1.5. (KH3) İki yıl içerisinde Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Akreditasyon Standartları(SAS) gereklerini yerine getirerek İlk SAS’tan akredite olan Üniversite Hastaneleri arasında yerimizi almak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,
• H1.6. (KH4) İki yıl içerisinde Laboratuvarlarımızı; TS 15189, TS 17020 ve TS 17025 Standartları çerçevesinde Akredite etmek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,
• H1.7. (KH5) İki yıl içerisinde EFQM Ulusal Kalite Belgesi almak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,
• H1.8. (KH6) Her yıl Hekim Öğretim Elemanı sayısını en az %10 ve Sağlık çalışanı sayısını en az %5 artırmak,
• H1.9. (KH7) Her yıl hastanelerimizdeki Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları puanlamasından en az 90 puan almak,
• H1.10. (KH8) Her yıl Mevcut bebek dostu hastane belgemizin devamlılığını sağlamak,
• H1.11. (KH9) Her yıl Hastanelerimizde Uluslararası sağlık turizmi yönetmeliği kapsamında hizmet verecek şartların sürekliliğini sağlamak,

Stratejik Amaç 2
Hastanelerimizin; fiziksel, teknolojik, donanımsal hizmet altyapısını ve kapasitesini iyileştirmek,
• H2.1.Bir (1) yıl içinde Çocuk Hastanesi bekleme salonunu standartlara uygun oluşturmak,
• H2.2.Bir (1) yıl içinde hastanemizde, Mutfak Hizmetleri için standartlara uygun yer tanzim etmek,
• H2.3.Bir (1) yıl içinde Acil ve Travmatoloji hastanesinde 10 yataklı üçüncü seviye, Onkoloji hastanesinde 17 yataklı üçüncü seviye yoğun bakım yatağıyla onkoloji hastalarımıza yoğun bakım hizmeti vermek,
• H2.4.Bir (1) yıl içinde mahkûm koğuşu açmak,
• H2.5.Bir (1) yıl içinde hastanemizde Kesintisiz güç kaynakların (UPS) standartlara uygun olarak hastane dışına taşımasını sağlamak,
• H2.6.Bir (1) yıl içinde Çocuk Acil servisinin fiziki koşullarının standartlara göre düzenlenmesini sağlamak,
• H2.7.Bir (1) yıl içinde mevcut hasta bekleme salonlarından bir tanesinin Cafe-pastane şekline dönüştürülmesini sağlamak,
• H2.8.Beş (5) yıl içinde Hastane Katlı Otoparkı yapmak,
• H2.9.Beş (5) yıl içinde Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yapmak,
• H2.10.Beş (5) yıl içinde Hastane Ana Bina tüm ıslak zeminlerin iyileştirilmesini sağlamak,
• H2.11.Beş (5) yıl içinde Hastane Ana Bina tüm elektrik tesisatlarının iyileştirilmesini sağlamak,
• H2.12.Beş (5) yıl içinde Merkezi Sistem Klima tesisatlarının iyileştirilmesini sağlamak,
• H2.13.Beş (5) yıl içinde Merkezi Sistem İklimlendirme sisteminin iyileştirilmesini sağlamak,
• H2.14.Beş (5) yıl içinde Merkezi Sistem UPS sistemlerinin iyileştirilmesini sağlamak,
• H2.15.Beş (5) yıl içinde Hasta yakınları için konaklama oteli yapmak,
• H2.16.Beş (5) yıl içinde Sağlık Turizmi Hastalarına Yönelik VİP hastane yapmak,
• H2.17.Beş (5) yıl içinde tüm özel odaları yeniden onarmak,

Stratejik Amaç 3
Hasta ve Çalışan güvenliği ile İş Sağlığı ve güvenliğini sağlamak, Hasta ve Çalışanların memnuniyet seviyesini yükseltmek,
• H3.1. (KH10) Her yıl çalışanlarımıza yönelik en az 30 saat eğitim programı düzenlemek ve en az 3 alanda Sertifikasyon eğitimleri vermek,
• H3.2. (KH11) Her yıl yatan hasta / hasta yakını memnuniyetini % 85, ayaktan hasta memnuniyetini % 85 ve acil hasta memnuniyetini % 80 ve üzerinde tutmak,
• H3.3. (KH12) Her yıl çalışan memnuniyetini % 70 ve üzerinde tutmak,
• H3.4. (KH13) Her yıl Çalışanlarımıza uygulanan şiddet sayısını sürekli azaltmak için en az 3 çalışma yapmak,
• H3.5. (KH14) Her yıl çalışan ve ailelerinin yararlanacağı en az 2 sosyokültürel aktivite düzenlemek,
• H3.6. (KH15) Her Yıl Sosyal sorumluluğumuza uygun yılda en az 4 faaliyet sunmak,
• H3.7. (KH16) Her yıl Hastanelerimizde çalışan ile Hasta/Hasta Yakını iletişimini güçlendirmek için en az 5 çalışma yapmak,

Stratejik Amaç 4
Sağlık hizmeti sunumunun kalitesini ve verimliliğini artırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak,
• H4.1.Bir (1) yıl içinde erişkin Alerji ve İmmünoloji Laboratuvarı’nı hastanelerimizde kurmak,
• H4.2.Bir (1) yıl içinde Radyoaktif İyot Tedavi Merkezi açmak.
• H4.3.Bir (1) yıl içinde Diyabetik Ayak Merkezi(Kronik yara kliniği)’ni hayata geçirmek,
• H4.4.Bir (1) yıl içinde Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezini hayata geçirmek,
• H4.5.Bir (1) yıl içinde mevcut Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Merkezini aktif olarak hayata geçirmek,
• H4.6.Bir (1) yıl içinde El Cerrahisi Tedavi Merkezini hayata geçirmek,
• H4.7.Bir (1) yıl içinde Prenatoloji merkezini hayata geçirmek,
• H4.8.Bir (1) yıl içinde İnme merkezini hayata geçirmek,
• H4.9.Bir (1) yıl içinde hastanemizde, Ozon Tedavi Merkezi Kurmak,
• H4.10.Bir (1) yıl içinde Hastane Birimlerimiz arasında yer değişikliği yapılması için; Yanık ünitesi ve Plastik Cerrahi AD’nın, yoğun bakımların olduğu -1. kata taşınması, Yanık ünitesinin Yanık Merkezi olması, Hastanemiz -1. katında bulunan Dahiliye, Genel cerrahi ve Reanimasyon yoğun bakımlarının Acil Hastanesine taşınması, -1. katında ise 10 yataklı postop odasının yoğun bakım yapılmasını sağlamak,
• H4.11. (KH17) Her yıl böbrek, kornea, Kemik İliği ve diğer organ nakli toplam sayısını % 20 arttırmak,
• H4.12. (KH18) Her yıl hastanemizde en az 5 Milyon TL teknolojik yatırım yapmak,

Stratejik Amaç 5
Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
• H5.1. (KH19) Her yıl Poliklinik ve poliklinik hasta sayılarını en az %20 arttırmak,
• H5.2. (KH20) Her yıl Temizlik personelini ve hastaları sürekli eğiterek hastanemizdeki enfeksiyon oranını %1,5’ in altında tutmak
• H5.3. (KH21) Her yıl tüm tahlil/tetkik sonuçlarının: patolojide; 10 gün (Sitoloji=5 gün, İmmünohistokimyasal boyama gerektiren maddeler=15 gün), radyolojide; MR (çekim 15 gün, raporlama 10 gün) içinde, BT (çekim 1 gün, raporlama 7 gün) ve diğerleri en geç 5 gün ve laboratuvar rutin tetkiklerinin de; 4 saat içinde gerçekleştirilmesinin devamını sağlamak,

Stratejik Amaç 6
Hastanelerimizde Bilgi güvenliğini sağlamak, Hasta mahremiyetini korumak, bilgiye hızlı ve kolay ulaşımı sağlamak.
• H6.1.Bir (1) yıl içinde Hastanelerimizde Hastane Kamera Yönetim Sistemini kurmak,
• H6.2. (KH22) Bir (1) yıl içinde Hastanelerimizde Dijital Hastane Yönetim Sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,
• H6.3.(KH23) Bir (1) yıl içinde Hastanelerimizde Ağ Altyapısını güncellemek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,
• H6.4. (KH24) İki (2) yıl içinde hastanemize HIMSS 7 belgesi almak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,

Sağlıkta Kalite Standartları 

 

"Mükemmelliğe Yolculuk" sloganıyla çıktığımız kalite yolculuğuna, Ulusal ve Uluslararası Kalite Kurum ve Kuruluşlarından aldığımız belgeler ile hizmetlerimizi tescilleyerek siz değerli hastalarımız ve hasta yakınlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmaya devam ediyoruz.

Online Başvuru Formu 

 

Hastanelerimizden hizmet aldığınız süre içerisinde hizmet süreçlerimiz hakkında online başvuru formu üzerinden, öneri, istek ve şikayetlerinizi bildirerek hizmetlerimizin daha iyi olmasına katkı sunabilirsiniz. Lütfen Hastanelerimizde aldığınız hizmet süreciyle ilgili görüşlerinizi bize bildiriniz.

advantage033

Health Tourism

 

Dicle University Medical Faculty Hospitals not only serve our region but also serve all Middle Eastern and Asian countries, especially neighboring countries. This service is one of the most important events in the history and geographical location of Diyarbakir.