01 02 03 04 05

Tarihçe
Ana Bilim Dalımız ilk olarak 1969 Şubat ayında  Sağlık Bakanlığına ait Numune Hastanesinde Ankara Üniversitesine bağlı Diyarbakır Tıp Fakültesi Cerrahi Kürsüsü  adı altında  KBB Bölümü olarak kuruldu.  İlk kurucumuz Prof. Dr. Hayrettin MUHTAR’dır. 1971 de kliniğimize Prof. Dr. Emre CİNGİ katılmıştır. 1974 yılında Dicle Üniversitesi kurulmuş ve 1980 yılında YÖK yasası ile KBB bölümü olan kliniğimizin adı KBB ABD (Anabilimdalı) olarak değiştirilmiştir. 1983 yılında Prof. Dr. Kıvanç AYAS 8 Ay, 1984 yılında Prof. Dr. Cengiz YAĞIZ ve Prof. Dr. İsmail ÇÖLHAN 3’er ay rotasyona gelmişlerdir. 1984 yılında Prof. Dr. Mehmet DEMİREL, Anabilimdalı başkanımız olmuş ve 1996 yılında emekli olmuştur. 1996 yılında Prof. Dr. İsmail TOPÇU Anabilimdalı başkanı olmuş, 2001 yılında Prof. Dr. Faruk MERİÇ’e Anabilimdalı başkanlığını devretmiştir. 2008 yılına kadar bu görevi sürdüren Prof. Dr. Faruk MERİÇ, yerini halen bu görevi sürdürmekte olan Prof. Dr. İsmail TOPÇU’ ya bırakmıştır. Kliniğimizde 11 öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi bulunmaktadır.