01 02 03 04 05

Kliniğimiz

Anabilim Dalımız poliklinik, yataklı servis ve odyoloji ünitesi birimleri ile hizmet vermektedir. Servisimizin bir koridorunda; 3 tanesi suit oda olmak üzere 10 hasta odası, 30 hasta yatağı, 2 doktor odası, 2 pansuman odası, 1 hemşire odası, 1 personel odası, 1 kütüphane, 1 seminer salonu, 1 otomikroskop, 2 adet rigid endoskop ve 1 adet fleksibl endoskop, ayrı bir koridorda ise öğretim üyelerimizin odaları ve Anabilim Dalı’nın yazışmalarını yapan sekreterya yer almaktadır. Serviste yılda 2500 hastaya yatarak tedavi ve ameliyat sonrası bakım hizmeti verilmektedir. Haftada 6 ameliyat günü kullanılarak yılda ortalama 1500 operasyon yapılmaktadır.
Polikliniğimizde günlük randevu sistemi ile hasta muayenesi yapılmakta olup, 3 adet muayene odası, 1 adet pansuman ve mikroskopi odası, 1 adet videolaringostroboskopi, 1 adet taşınabilir fleksibl endoskopi bulunmakta, yılda ortalama 25000 hastaya ayaktan tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir. Odyoloji ünitemiz 1 odyoloji uzmanı ve 3 odyoloji teknisyeni ile hizmet vermektedir. Odyoloji ünitemizde saf ses odyometri, akustik impedansmetri, otoakustik emisyon ve BERA testleri yapılmaktadır. Hastalar, asistan doktorlar tarafından bir kıdemlinin gözetiminde muayene edilmekte ve gerektiği zaman o günün sorumlu öğretim üyesine sunulmaktadır. Asistanlarımızın, hastalarımız hakkında her an danışabileceği bir öğretim üyesi mevcuttur. Ameliyat kararları mutlaka bir öğretim üyesi tarafından verilmektedir.

Kliniğimizde Çarşamba günleri eğitim günü olarak belirlenmiş olup eğitim saati, öğretim görevlileri ve asistan seminerleri ve literatür tartışmaları yapılmaktadır. Bir eğitim döneminde her öğretim üyesi 2, her asistan toplam 4 seminer anlatmaktadır. Ayrıca hastanemizdeki diğer birimlerden gelen yıllık ortalama 2000 konsültasyon istemi yerine getirilmektedir. Belirli günlerde, Medikal Onkoloji kliniği, Radyasyon Onkolojisi kliniği ve Patoloji kliniklerinin katılımı ile oluşturulan Baş Boyun Tümör Konseyinde vaka sunumları ve tartışmaları yapılmaktadır.

 

Bilal Öter