01 02 03 04 05
 

 

Kan Grubu

Rh alt grupları

Reverse Gruplama

Cross Match

DCT

İDCT

Tarama testleri

HbsAg

Anti HCV

HIV1/2

Syphilis

VDRL

D.Ü. HASTANELERİ BÖLGE KAN MERKEZİNDE ÇALIŞILAN KAN VE KAN ÜRÜNLERİ

Tam Kan

Eritrosit Süspansiyonu

Trombosit

Yıkanmış Eritrosit

Plazmaferez

Eritroferez

Lökoferez

Tromboferez

Terapötik periferik kök hücre

Terapötik Tromboferez