01 02 03 04 05

D.Ü. HASTANELERİ TIP FAKÜLTESİ
KALİTE VE STRATEJİ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN
MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİ

MİSYONUMUZ

Sağlıkta Kalite standartları Hastane, Sağlıkta Akreditasyon Standartları ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri kapsamında yapılacak düzenlemeler, yürütülecek faaliyetler ile ilgili usul ve esasları oluşturarak, hastalara ve öğrencilere mümkün olan en iyi şartlarda sağlık hizmeti sunan hastanelerimiz yönetimine; İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme yöntemleriyle danışmanlık yaparak, tüm çalışanlarla birlikte, kurumda kalite kültürünü geliştirmektir.

VİZYONUMUZ

Bilgisini tüm hastane çalışanlarıyla paylaşan, sürekli gelişen ve geliştiren, kurumda güvenle anılan, takım ruhu ve yeniliklerin öncüsü olan bir ekip anlayışıyla, teknolojik altyapısıyla “Güvenli hastane” olma yolunda ilerleyen hastanelerimizde; Sağlıkta Kalite standartları Hastane, Sağlıkta Akreditasyon Standartları ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri standartlarının sürekliliğini sağlayan bir koordinatörlük olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

* Etkililik,

* Etkinlik,

* Verimlilik,

* Dürüstlük,

* İsrafsızlık,

* Ekonomiklik,

* Risksizlik,

* Şeffaflık,

* Katılımcılık,

* Bilimsellik,

* Güvenirlilik,

* Müşteri Odaklılık,

* Aidiyetlik,

* Süreklilik.

 

                Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü

                                                                   01/01/2015