01 02 03 04 05

D.Ü. HASTANELERİ  TIP FAKÜLTESİ
KALİTE VE STRATEJİ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN 
HEDEFLERİ

 • Her yıl birim çalışanlarımıza en az 10 saat eğitim programı hazırlamak ve vermek, 

 • Her yıl birim çalışan memnuniyetini % 80’nin üzerinde tutmak, 

 • Motivasyon ve paylaşım adına birim çalışanlar ile yılda en az bir sosyal etkinlik düzenlemek, 

 • Her yıl birim çalışanları ve aileleri ile beraber en az bir kültürel etkinliğe katılmak, 

 • Her yıl hastanelerimizdeki  ISO 9001 KYS belge denetimini başarı ile geçirmek, 

 • Her yıl hastanelerimizdeki Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları puanlamasından 80 puanın üzerinde almak, 

 • Her yıl hastanelerimizde en az 2 (iki) iç tetkik (öz değerlendirme) yapmak, 

 • Her ay hastanelerimizde yatan hasta/hasta yakını memnuniyeti ile poliklinik hasta memnuniyetini ve acil hasta memnuniyetini anketleri uygulamak, 

 • Yılda 2 kez hastanelerimizde Çalışan Memnuniyeti Anketi Uygulamak, 

 • Her yıl hastanelerimizde 1 (bir) Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısı organize etmek, 

 • Her yıl birim çalışanlarını en az 1 (bir) kongreye göndermek. 

 • İki yıl içinde Joint Commission International(JCI) standartlarının gereğini hastanelerimizde uygulattırmak, 

 • Her yıl Kalite Modülü üzerinde online İç Tetkik yapılmasını sağlamak, 

 • Her yıl Kalite Modülü üzerinde online Memnuniyet Araştırmalarının (Poliklinik-Klinik-Acil Hasta/Hasta Yakını ve Çalışanlar) Yapılmasını sağlamak, 

 • İki yıl içinde Labaratuvarların TS 17020 ve TS 17025  Standartları çerçevesinde Akredite edilmesine öncülük etmek, 

 • İki yıl içinde Biyomedikal Birimini TS 17020 ve TS 17025  Standartları çerçevesinde Akredite ederek Kurum içi ve Kurum dışı hizmet verebilecek duruma getirmek, 

 • İki yıl içerisinde Dicle Üniversitesi Hastaneleri online Biyomedikal ve Kalibrasyon Cihaz Yönetim Sisteminin kurulmasına öncülük etmek, 

 • 3 yıl içerisinde Hastanelerimize Avrupa Kalite Vakfı Mükemmellik (EFQM) modeli Ulusal Kalite Ödülü aldırmak, 

 • İki yıl içerisinde Dicle Üniversitesi Hastanelerine ISO 14001 ÇYS ve 18001 İSİG belgelerinin alınmasına öncülük etmek, 

 • İki yıl içerisinde ISO 15189 standardına göre Tıbbi Laboratuarların Akredite edilmesine öncülük etmek,

Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü

                                                                   01/01/2016