01 02 03 04 05

HAKKIMIZDA

Tarihçemiz:

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü, Kasım 2009’da kurulmuş olup, 2010 yılında aktif olarak çalışmalarına başladı.

Koordinatörlüğümüz;

* Hastanelerimizin kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunumunu sağlamak,

* Hastanelerimizde sunulan hizmetleri sürekli iyileştirmek,

* Hizmet kalitesinin analiziyle elde edilen verileri ilgili birimlere iletmek,

* Kalite faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili kurum içi ve dışı organizasyonu sağlamak,

* Ekip ve sorumluları belirlemek, çalışma yöntem ve prensiplerini oluşturmak,

* Hastane kalite sorumluları marifetiyle Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları, Sağlıkta Akreditasyon Standartları ve ISO 9001 KYS kapsamında yapılacak düzenlemeler, yürütülecek faaliyetler ile ilgili usul ve esasları oluşturmakamacıyla kuruldu.

Bu amaca ulaşmak için hedef ve faaliyetler planlandı.

Bu faaliyetler neticesinde 2011 yılında, Türk Standartları Enstitüsü’nden TSE EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri belgesi hastanelerimize kazandırıldı. TSE denetimlerinden başarı ile geçilerek uygulamalarına devam edilmektedir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın Hizmet Kalite Standartları (Bugünkü adıyla, Sağlıkta Kalite Standartları-SKS) 2011 yılından itibaren hastanelerimizde başarıyla uygulanmaktadır.

Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü, bir koordinatör ve dört çalışanı ile merkez hastanemizin Merkez Laboratuvarı üstündeki bürosunda çalışmalarına devam etmektedir.

Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü(KSK) Hastaneler Başhekimliği tarafından 2014 yılında, Sağlık Hizmetleri-Yönetsel Hizmetler-İdari ve Destek Hizmetler ile İndikatör Yönetimi ana boyutları kapsamında yeniden yapılandırılarak, Kalite Konseyi kararları çerçevesinde; Hastane Kalite sorumluları(HKS), Birim Kalite Temsilcileri(BKT), Komiteler/Komisyonlar(Koordinatör ve/veya birer uzman ile temsil edilerek) marifetiyle; Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları-Hastane, Sağlıkta Akreditasyon Standartları-Hastane ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri kapsamında yapılacak düzenlemeler, yürütülecek faaliyetler ile ilgili usul ve esasları oluşturmak, Koordinasyon, Danışmanlık, Değerlendirme, Takip ve Sürekli İyileştirme görevlerini sürdürmektedir.

Yeniden yapılandırılan Koordinatörlüğümüzde yukarıda da belirtildiği üzere, faaliyetler HKS ve BKT’ler üzerinde yürütülmekte olup, KSK tarafından Hastaneler Organizasyon şemasındaki tüm birimler üç ana boyutta gruplandırılıp, her gruba “Rehberlik yapacak-Yol gösterecek” bir uzman görevlendirilmiş bulunmaktadır.

Çalışmalarımızda kullanılan Tanımlar ve Kısaltmalar: 

Merkez Hastane: Ana Binadaki Birimler 

Çocuk Hastanesi: Çocuk Hastanesi Binasındaki Birimler 

Kalp Hastanesi: Kalp Hastanesi Binasındaki Birimler 

Onkoloji Hastanesi: Onkoloji Hastanesi Binasındaki Birimler 

Acil ve Travmatoloji Hastanesi: Acil ve Travmatoloji Hastanesi Binasındaki Birimler 

Kalite Yönetim Temsilcisi: Başhekim adına Kalite ve Strateji Geliştirme’den sorumlu Başhekim Yardımcısını 

Kalite Yönetim Direktörü /Koordinatörü: Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü ile kurumdaki tüm süreçlerden sorumlu olan, Kalite Yönetim Direktörlüğü/Koordinatörlüğü görevini yürüten kişiyi,   

Kurul, Komite ve Komisyonlar: Hizmet kalite süreçlerinin uygulanmasında gereken düzenlemelerin yapılması, kararlar alınması ve uygulanmasının denetlenmesinde Başhekim tarafından ilgili usul ve esaslar çerçevesinde oluşturulan kurul, komite ve komisyonları,  

Ekip ve Sorumlular: Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları (SHKS), Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri(KYS) gereği Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından belirlenen ekip ve sorumluları, 

Birimler: Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları, Sağlıkta Akreditasyon Standartları ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemlerinin uygulanacağı uygulama alanlarıdır. 

Hastane Kalite Sorumluları(HKS): Hizmetin verildiği hastanelerimizde; Sağlık Hizmet Kalite Standartları, Sağlıkta Akreditasyon Standartları ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemlerinin uygulanmasından sorumlu kişilerdir. 

Birim Kalite Temsilcileri(BKT): Hizmetin verildiği birimlerde; Sağlık Hizmet Kalite Standartları, Sağlıkta Akreditasyon Standartları ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemlerinin uygulanmasından sorumlu kişilerdir. 

Sağlık Hizmet Kalite Standartları(SHKS): Sağlık Bakanlığınca sağlık kurum ve kuruluşları için geliştirilen kalite standartlarını, 

Sağlıkta Akreditasyon Standartları(SAS): Hastanelerimizin akreditasyon çalışmalarında kullanılacak standartları ifade eder. 

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri: ISO 9000, Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve uluslararası standardizasyon örgütü(ISO) tarafından yayınlanmış olan ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türkçe’ye çevrilerek yayınlanan bir standartlar bütünüdür. Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. 

Hastane Kalite Sorumluları(HKS’ler)dan Beklenenler: 

-Hastane kalite sorumluları; sorumlu oldukları hastane ile KSK arasında standartların uygulatılabilmesi için saha çalışmalarında, KSK’nın yönlendirmeleri doğrultusunda, alt yapı ve fiziki şartları düzenlemeli, 

-KSK ve hastane kalite sorumluları hastaneleri ile ilgili dokümantasyon düzenlemelerini standartlara göre hazırlamalı ve uygulatmalı, 

-Hastane kalite sorumluları; KSK’nın kalite çalışmalarını ilgili hastanesine aktarmalı ve takip etmeli, çıkan sorunları KSK ile ortak çözüme ulaştırmalı, 

-Saha denetimlerinde KSK ile ortak planlama yapmalı ve kalite çalışanlarına eşlik etmeli, 

-Kalite toplantıları, eğitimleri vb. çalışmalara katılım sağlamalı ve hastanesinden katılım sağlatmalı, 

-Sahada karşılaştıkları ve kalite açısından risk/önem arz eden eksiklik/aksaklıkları KSK’ya bildirmeli. 

Birim Kalite Temsilcileri(HKS’ler)’nden Beklenenler: 

-Birim Kalite Temsilcileri; standartların uygulatılabilmesi için saha çalışmalarında (sorumlu oldukları birim ile HKS ve KSK arasında), KSK’nın yönlendirmeleri doğrultusunda, alt yapı ve fiziki şartları düzenlemeli, 

-KSK, HKS ve BKT’ler Birimleri ile ilgili dokümantasyon düzenlemelerini standartlara göre hazırlamalı ve uygulatmalı, 

-BKT’lerKSK’nın kalite çalışmalarını ilgili birimine aktarmalı ve takip etmeli, çıkan sorunları KSK ile ortak çözüme ulaştırmalı, 

-Saha denetimlerinde KSK ile ortak planlama yapmalı ve kalite çalışanlarına eşlik etmeli, 

-Kalite toplantıları, eğitimleri vb. çalışmalara katılım sağlamalı ve hastanesinden katılım sağlatmalı, 

-Sahada karşılaştıkları ve kalite açısından risk/önem arz eden eksiklik/aksaklıkları KSK’ya bildirmeli. 

KSK Organizasyon Şeması:

 

Güncelleniyor...

 

Kalite Konseyi Üyeleri: Güncelleniyor...

SN
ADI VE SOYADI
GÖREVİ

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

6

   

7

   

8

   

9

   

10

   

11

   

12

   

13

   

14

   

15

   

16

   

17

   

18

   

19

   

20

   

21

   

 

BUNDAN SONRA YAPACAKLARIMIZ;

  • TS EN ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde kurumumuzda sürekli iyileştirme yapmak,
  • Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde kurumumuzda sürekli iyileştirme yapmak,
  • Joint Commission International(JCI) standartlarının gereğini hastanelerimizde uygulamak,
  • Kalite Modülümüzde online İç Tetkik yapılmasını sağlamak,
  • Kalite Modülümüzde online Memnuniyet Araştırmalarının (Poliklinik-Klinik-Acil Hasta/Hasta Yakını ve Çalışanlar) Yapılmasını sağlamak,
  • Labaratuvarlarımızı TS 17020 ve TS 17025  Standartları çerçevesinde Akredite etmek,
  • Biyomedikal Birimimizi TS 17020 ve TS 17025  Standartları çerçevesinde Akredite ederek Kurum içi ve Kurum dışı hizmet verebilecek duruma getirmek,
  • Dicle Üniversitesi Hastaneleri online Biyomedikal ve Kalibrasyon Cihaz Yönetim Sistemini kurmak,
  • Avrupa Kalite Vakfı Mükemmellik (EFQM) modeli Ulusal Kalite Ödülü almak,
  • ISO 14001 ÇYS ve 18001 İSİG belgelerini almak,
  • ISO 15189 standardına göre Tıbbi Laboratuarların Akreditasyonu sağlamak.

   

  Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü