Kalite Politikamız ve Stratejilerimiz

online ran tel

banner logo

Kalite Politikamız ve Stratejilerimiz

KALİTE POLİTİKAMIZ VE STRATEJİLERİMİZ

Hastanelerimizde, Sağlıkta Kalite Standartları(SKS) ve Sağlıkta Akreditasyon Standartları(SAS)’na uygun sağlık hizmeti vermek için;

  • Hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyetini sürekli arttırmak,
  • Teşhis ve tedavi ile ilgili işlemler hakkında hastaları bilgilendirerek onaylarını almak,
  • Katılımcı bir yönetim anlayışıyla tüm çalışanların deneyim, emek, bilgi, duygu ve düşüncelerini değerlendirmek,
  • Çalışanların iletişimini, kaynaşmasını ve motivasyonunu sağlamak için sosyal içerikli programlar uygulamak,
  • Hasta, hasta yakını ve çalışan güvenliği konusundaki faaliyetleri desteklemek,
  • Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü olmak,
  • Bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak,
  • Her düzeyde eğitimin sürekliliğini sağlamak,
  • Sürekli ölçme ve değerlendirme ile hizmet kalitesini arttırarak kalıcı güveni sağlamaktır.

Haritalar

Adresimiz:
21080 Kampüs Sur
Diyarbakır Türkiye
Çalışma Saatlerimiz
Hafta içi 08:00 - 12:00  ve 13:00 - 17:00
Ziyaret Saatlerimiz: Her gün 13.00-14:00

Vizyonumuz

"Halka Hizmet, Hakka Hizmettir" anlayışıyla, Sağlıkta kalite ve Akreditasyon standartları çerçevesinde, sürekli bilgi ve teknolojisini yenileyebilen, Ülkemizde ve komşu ülkelerde güvenle anılan bir referans hastane olmaktır.

Misyonumuz

Hasta, hasta yakını ve çalışan odaklı, çağdaş tıbbi etik ilkelerini benimseyen, Sağlıkta kalite ve Akreditasyon standartlarına uygun ve katılımcı yönetim anlayışı ile bütüncül bir sağlık hizmeti sunmaktır.