Kalite Hedeflerimiz

online ran tel

banner logo

Kalite Hedeflerimiz

MİSYONUMUZ

SKS Hastane, SAS, ISO 9001 KYS, EFQM ve MOTE Standartları kapsamında yapılacak düzenlemeler, yürütülecek faaliyetler ile ilgili usul ve esasları oluşturarak, hastalara ve öğrencilere mümkün olan en iyi şartlarda sağlık hizmeti sunan hastanelerimiz birimlerine ve üst yönetimine; İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme yöntemleriyle danışmanlık yaparak, tüm çalışanlarla birlikte, kurumda kalite kültürünü geliştirmektir.

VİZYONUMUZ

Bilgisini tüm hastane çalışanlarıyla paylaşan, sürekli gelişen ve geliştiren, kurumda güvenle anılan, takım ruhu ve yeniliklerin öncüsü olan bir ekip anlayışıyla, teknolojik altyapısıyla “Güvenli hastane” olma yolunda ilerleyen hastanelerimizde; SKS, SAS, ISO 9001 KYS, EFQM ve MOTE standartlarının sürekliliğini sağlayan bir koordinatörlük olmaktır.

 

ETİK DEĞERLERİMİZ

q  Etkililik,

q  Etkinlik,

q  Verimlilik,

q  Dürüstlük,

q  İsrafsızlık,

q  Ekonomiklik,

q  Risksizlik,

q  Şeffaflık,

q  Katılımcılık,

q  Bilimsellik,

q  Güvenirlilik,

q  Müşteri Odaklılık,

q  Aidiyetlik,

q  Süreklilik.

 

KALİTE HEDEFLERİMİZ

H.NO HEDEF
1 Çalışanlarımıza yönelik en az 30 saat eğitim programı düzenlemek,
2 Her yıl yatan hasta / hasta yakını memnuniyetini % 85, ayaktan hasta memnuniyetini % 85 ve acil hasta memnuniyetini % 90 üzerinde tutmak
3 Her yıl çalışan memnuniyetini % 65 ve üzerinde tutmak,
4 Her yıl Poliklinik ve poliklinik hasta sayılarını en az %20 arttırmak,
5 Her yıl Temizlik personelini ve hastaları sürekli eğiterek hastanemizdeki enfeksiyon oranını %1,5’ in altında tutmak,
6 Her yıl tüm tahlil/tetkik sonuçlarının; patolojide 10gün (Sitoloji=5 gün, İmmünohistokimyasal boyama gerektiren maddeler=15 gün), radyolojide en geç 3 gün ve laboratuvar rutin tetkiklerinin de 4 saat içinde gerçekleştirilmesinin devamını sağlamak,    
7 Her yıl çalışan ve ailelerinin yararlanacağı en az 2 sosyokültürel aktivite düzenlemek,
8 Bir (1) yıl içinde Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Akreditasyon Standartları(SAS) gereklerini yerine getirerek İlk SAS’tan akredite olan Üniversite Hastaneleri arasında yerimizi almak,
9 Bir yıl içerisinde Hastanelerimize Avrupa Kalite Vakfı Mükemmellik (EFQM) modeli “Mükemmellikte Kararlılık belgesi” almak,
10 İki yıl içerisinde Laboratuvarlarımızı; TS 15189, TS 17020 ve TS 17025 Standartları çerçevesinde Akredite etmek,
11 Her yıl hastanelerimizdeki Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları puanlamasından en az 85 puan almak,
12 Her Yıl Sosyal sorumluluğumuza uygun yılda en az 4 faaliyet sunmak,
13 Bir (1) yıl içinde hastanelerimizde, kanserli hastaların erken tanı ve tedavisi için ileri teknolojileri (PET CT vb.) kurmak,
14 Bir (1) yıl içinde hastanelerimizde, kalp hastalarının erken tanı ve tedavisi için ECMO cihaz alımı yapmak
15 Bir (1) yıl içinde karaciğer, böbrek ve kornea nakli toplam sayısını % 20 arttırmak,
16 Bir (1) yıl içinde erişkin Alerji ve İmmünoloji Laboratuvarı’nı hastanelerimizde kurmak,
17 Bir (1) yıl içinde hastanemizde Tüp Bebek Merkezini kurmak,
18 Bir (1) yıl içinde Çocuk Hastanesi bekleme salonunu standartlara uygun oluşturmak,
19 Bir (1) yıl içinde Radyoaktif İyot Tedavi Merkezi açmak.
20 Bir (1) yıl içinde hastanemizde, Mutfak Hizmetleri için standartlara uygun yer tanzim etmek
21 Bir (1) yıl içinde mahkum koğuşu açmak,
22 Bir (1) yıl içinde hastanemizde, Ozon Tedavi Merkezi Kurmak için proje hazırlayıp DUBAP’a sunmak,
23 Bir (1) yıl içinde hastanemizde 1 Milyon TL teknolojik yatırımın yapmak,
24 Bir (1) yıl içinde Ameliyathanemize 4 adet yeni ameliyat salonları eklemek ve Kalp Hastanesindeki ameliyat salonlarını aktifleştirmek,
25 Bir (1) yıl içinde Acil ve Travmatoloji hastanesinde 10 yataklı üçüncü seviye, Onkoloji hastanesinde 17 yataklı üçüncü seviye yoğun bakım yatağıyla onkoloji hastalarımıza yoğun bakım hizmeti vermek,
26 Bir (1) yıl içinde 10 yataklı ikinci seviye ve 10 yataklı birinci seviye Yenidoğan yoğun bakım yatağıyla yoğun bakım hizmeti vermek,
27 Bir (1) yıl içinde Paliyatif Bakım merkezi açmak,
28 Bir (1) yıl içinde Hekim Öğretim Elemanı sayısını en az %20 artırmak,
29 Bir (1) yıl içinde Diyabetik Ayak Merkezi(Kronik yara kliniği)’ni hayata geçirmek,
30 Bir (1) yıl içinde Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezini hayata geçirmek,
31 Bir (1) yıl içinde mevcut Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Merkezini aktif olarak hayata geçirmek,
32 Bir (1) yıl içinde Evde Sağlık Bakım Merkezini hayata geçirmek,
33 Bir (1) yıl içinde El Cerrahisi Tedavi Merkezini hayata geçirmek,
34 Bir (1) yıl içinde Çalışan ve Protokol Polikliniğini hayata geçirmek,
35 Bir (1) yıl içinde Prenatoloji merkezini hayata geçirmek,
36 Her yıl Mevcut bebek dostu hastane belgemizin devamlılığını sağlamak,
37 Bir (1) yıl içinde İnme merkezini hayata geçirmek,
38 Bir (1) yıl içinde Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Merkezinin Yeniden Yapılandırılması projesini hayata geçirmek,
39 En az 6 alanda Sertifikasyon eğitimi verme yetkisi almak.

Haritalar

Adresimiz:
21080 Kampüs Sur
Diyarbakır Türkiye
Çalışma Saatlerimiz
Hafta içi 08:00 - 12:00  ve 13:00 - 17:00
Ziyaret Saatlerimiz: Her gün 13.00-14:00

Vizyonumuz

"Bilgisini tüm hastane çalışanlarıyla paylaşan, sürekli gelişen ve geliştiren, kurumda güvenle anılan, takım ruhu ve yeniliklerin öncüsü olan bir ekip anlayışıyla, teknolojik altyapısıyla “Güvenli hastane” olma yolunda ilerleyen hastanelerimizde; SKS, SAS, ISO 9001 KYS, EFQM ve MOTE standartlarının sürekliliğini sağlayan bir koordinatörlük olmaktır.."

Misyonumuz

SKS Hastane, SAS, ISO 9001 KYS, EFQM ve MOTE Standartları kapsamında yapılacak düzenlemeler, yürütülecek faaliyetler ile ilgili usul ve esasları oluşturarak, hastalara ve öğrencilere mümkün olan en iyi şartlarda sağlık hizmeti sunan hastanelerimiz birimlerine ve üst yönetimine; İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme yöntemleriyle danışmanlık yaparak, tüm çalışanlarla birlikte, kurumda kalite kültürünü geliştirmektir.