Hasta Rehberi.

Refakatçi Politikamız

refakatci

Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir. 
Refakatçi bir kişiyle sınırlıdır.

Refakatçi vizit ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
Refakatçi için ACİL VEZNE BİRİMİ tarafından bir refakatçi kartı verilir. 
Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.
Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.
Bazı kliniklerde refakatçi uygulaması yoktur.
Yoğun bakım ve bazı birimlerimizde refakatçi bulundurulamaz.
Bu ana kurallar dışında her kliniğin kendine özel refakatçi politikası oluşturabileceği unutulmamalıdır.

Hastanelerimizde refakatçi kalabilmek için Refakatçi Kartı alınması zorunludur.

Refakatçi kartı almak için, yatışı yapan doktorun yatış kâğıdına “refakatçi kalması uygundur” ibaresini yazıp kaşelendikten sonra yatış evrakı ile birlikte Hasta Kabul Bürosuna kart için başvurulur. Hasta Kabul Bürosu tarafından düzenlenen kart, Resmi Onay bürosunda onaylattırıldıktan sonra kullanılabilir. Refakatçinin giriş ve çıkışlarda bu kartı göstermesi zorunludur.

Haritalar

Adresimiz:
21080 Kampüs Sur
Diyarbakır Türkiye
Çalışma Saatlerimiz
Hafta içi 08:00 - 12:00  ve 13:00 - 17:00
Ziyaret Saatlerimiz: Her gün 13.00-14:00

Vizyonumuz

"Halka Hizmet, Hakka Hizmettir" anlayışıyla, Sağlıkta kalite ve Akreditasyon standartları çerçevesinde, sürekli bilgi ve teknolojisini yenileyebilen, Ülkemizde ve komşu ülkelerde güvenle anılan bir referans hastane olmaktır."

Misyonumuz

"Hasta, hasta yakını ve çalışan odaklı, çağdaş tıbbi etik ilkelerini benimseyen, Sağlıkta kalite ve Akreditasyon standartlarına uygun ve katılımcı yönetim anlayışı ile bütüncül bir sağlık hizmeti sunmaktır."