Haberler

D. Ü. Hastaneleri’n 2016 yılı 2. Dönem KURULUŞ İÇİ İÇ TETKİK başlıyor.

DSC 1859

03 Ekim 2016 tarihinde başlayıp, 31 Ekim 2016 tarihine kadar sürecek olan Dicle Üniversitesi Hastaneleri Kuruluş içi iç Tetkik çalışmaları için tüm hastane Kalite Sorumluları ve Birim Kalite Temsilcileriyle birlikte İç Tetkik Öncesi Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı yapıldı. Toplantıya Başhekim Prof.Dr.Gökhan KIRBAŞ, Başhekim Yardımcıları Prof.Dr.Sadullah GİRGİN, Doç.Dr.Velat ŞEN, Doç.Dr.Mehmet KARAKOÇ, Doç.Dr.Muttalip ÇİÇEK, Kalite Danışmanı Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ, Kalite Uzmanı Eylem Can TIRPANCI ve Kalite Uzman Yardımcıları başta olmak üzere; Öğretim Üyeleri, Asistan Doktorlar, Başhemşire ve Başhemşire Yardımcıları, Hastane Müdür ve Yardımcıları, Koordinatörler ve Birim Sorumluları katıldı.

Açış Konuşmasını Başhekim Prof.Dr.Gökhan KIRBAŞ yaptı. Başhekim konuşmalarında HAstanelerimizde Kalite il ilgili çok ciddi çalışmaların yapıldığını, desteklerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiğini ve bu çalışmaların daha da ileriye gitmesi için çalışmalara destek vereceğini söyledi.

Toplantıyı yöneten Başhekim Yardımcısı, Kalite Koordinatörü ve Kalite Yönetim Temsilcisi Doç.Dr.Velat ŞEN;

Hastane kalite sorumlularının; •Hizmetin verildiği hastanelerimizde; Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları, Sağlıkta Akreditasyon Standartları ve ISO 9001:2008 / ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemlerinin uygulanmasından sorumlu kişiler olduğunu belirterek,

-Hastane kalite sorumluları; sorumlu oldukları hastane ile KSK arasında standartların uygulatılabilmesi için saha çalışmalarında, KSK’nın yönlendirmeleri doğrultusunda, alt yapı ve fiziki şartları düzenlemeli,

-KSK ve hastane kalite sorumluları hastaneleri ile ilgili dokümantasyon düzenlemelerini standartlara göre hazırlamalı ve uygulatmalı,

-Hastane kalite sorumluları; KSK’nın kalite çalışmalarını ilgili hastanesine aktarmalı ve takip etmeli, çıkan sorunları KSK ile ortak çözüme ulaştırmalı,

-Saha denetimlerinde KSK ile ortak planlama yapmalı ve kalite çalışanlarına eşlik etmeli,

-Kalite toplantıları, eğitimleri vb. çalışmalara katılım sağlamalı ve hastanesinden katılım sağlatmalı,

-Sahada karşılaştıkları ve kalite açısından risk/önem arz eden eksiklik/aksaklıkları KSK’ya bildirmeli

dedi. Ayrıca;

•Birim Kalite Temsilcilerinin, Hizmetin verildiği birimlerde; Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları, Sağlıkta Akreditasyon Standartları ve ISO 9001:2008 / ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemlerinin uygulanmasından sorumlu kişiler olduğunu söyleyerek,

Birim Kalite Temsilcileri; standartların uygulatılabilmesi için saha çalışmalarında(sorumlu oldukları birim ile HKS ve KSK arasında), KSK’nın yönlendirmeleri doğrultusunda, alt yapı ve fiziki şartları düzenlemeli,

-KSK, HKS ve BKT’ler Birimleri ile ilgili dokümantasyon düzenlemelerini standartlara göre hazırlamalı ve uygulatmalı,

-BKT’ler; KSK’nın kalite çalışmalarını ilgili birimine aktarmalı ve takip etmeli, çıkan sorunları KSK ile ortak çözüme ulaştırmalı,

-Saha denetimlerinde KSK ile ortak planlama yapmalı ve kalite çalışanlarına eşlik etmeli,

-Kalite toplantıları, eğitimleri vb. çalışmalara katılım sağlamalı ve hastanesinden katılım sağlatmalı,

-Sahada karşılaştıkları ve kalite açısından risk/önem arz eden eksiklik/aksaklıkları KSK’ya bildirmeli

dedi.

Kalite Danışmanı Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ konuşmasında; Kuruluş İçi Kalite Tetkikinin veya Özdeğerlendirmenin; Uygulanan Kalite Yönetim Sistemi ve Sağlık Bakanlığı SKS V5 Hastane standartları ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçların, planlanan düzenlemelere (prosedür, talimat, iş akışı vb.) uyup uymadığının ve amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının sistematik ve tarafsız olarak incelenmesidir dedi.

Kalite Danışmanı Konuşmasını; "Hastanelerimiz bünyesinde ISO 9001:2008 / ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) çalışmalarıyla 01.04.2010 tarihinde başlayan ve Sağlık Bakanlığı Hastane Hizmet Kalite standartlarıyla Mükemmelliğe yolculuğumuz devam etmektedir. Bu çerçevede sorumluluğunuz altındaki birimin çalışmalarının tetkikini yapmak, var olan eksiklikleri tespit edip, "Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları (hastane)" ve "Türk Standartları Enstitüsü (TSE)" ISO 9001 KYS" dış denetimi öncesi ve sonrası sorunları gidermek adına; 03 Ekim - 01 Kasım 2016 tarihleri arasında biriminizde "Kuruluş İçi İç Tetkik" gerçekleştirilecektir. Bu iç tetkik sonucunda 85 ve üzeri puan alan birimlerin çalışanlarına Döner Sermayeden ek 5 puan katkı sağlanacaktır" dedi. Ayrıca Tetkikler AD/BD Başkanlığına bağlı tüm klinik/yoğun bakım/poliklinik/laboratuvar bölümlerinde, idari birimlerde ise idari birimin genelinde yapılacak olup; biriminizde başarılı bir tetkik gerçekleştirilmesi için, İç Tetkik Planında belirtilen tarih ve saatlerde; • Birim Sorumlusu ve Birim Kalite temsilcilerinin hazır bulunması,• İlgili personelinizin bilgilendirilmesi, • Tetkikçilere tetkik işlemi süresince yardımcı olacak kılavuz / sorumluların belirlenmesi, • Tetkik ekibine etkin bir tetkik için gerekli kaynakların sağlanması,

• Tetkikçilere yardım edilmesi ve kanıtlara erişim olanağı sağlanması

istemekle tamamladı.

Kalite Uzmanı Eylem Can ÖZDEMİR ise konuşmalarında; Birimlerde uygulanan Kalite Çalışmalarının Durumu hakkında bilgi verdi. Ayrıca;

•2016 yılı1. Dönem İç tetkiği, tüm hastanelerimizde, İdari, Destek, AB-BD da gerçekleştirildikten sonra, İyileştirme planları hazırlanarak tüm birimlere gönderildi

•İyileştirme planlarının takipleri yine Koordinatörlüğümüzce takip edilmektedir.

•Form, talimat vs dokümanların revizyonları birimler ile iş birliği içinde devam etmekte….

•SKS V-5 rehberi ve ISO 9001:2015 rehberi yayınlandıktan sonra Koordinatörlüğümüzce revizyonlara başlandı,

•Yapılan revizyonlar gereği saha ziyaretleri başlatıldı ve devam etmekte…

•Her kalite uzmanının sorumlu olduğu alanda, ilgili birim sorumluları ile birlikte toplantılar yapıldı ve birimlerden gelen talep üzerine işleyişimiz devamlılığı sağlanmakta

şeklinde konuşmasını sürdürdü.

Toplantıda Başhemşire Rahime ATLI ise Hastane çalışanları ile ilgili yaptıkları yeni mesai sistemini paylaştı.

Son olarak ta toplantı yöneticisi katılımcıların HKS VE BKT’LERİN ÖNERİ-İSTEK VE GERİ BİLDİRİMLERİ ni aldı. Ve toplantıyı

•31 Ekim-03 Kasım 2016 tarihleri arasında TSE ISO9001 Gözetim Tetkiki olacak,

•(Ekim-Kasım 2016 ) Sağlık Bakanlığı SKS V5 Hastane Tetkiki yapılacaktır. Yapılan duyuru ile toplantı tamamlandı.

 

 

                                   DSC 1869

DSC 1862  DSC 1873

 

DSC 1852  DSC 1876

Haritalar

Adresimiz:
21080 Kampüs Sur
Diyarbakır Türkiye
Çalışma Saatlerimiz
Hafta içi 08:00 - 12:00  ve 13:00 - 17:00
Ziyaret Saatlerimiz: Her gün 13.00-14:00

Vizyonumuz

"Halka Hizmet, Hakka Hizmettir" anlayışıyla, Sağlıkta kalite ve Akreditasyon standartları çerçevesinde, sürekli bilgi ve teknolojisini yenileyebilen, Ülkemizde ve komşu ülkelerde güvenle anılan bir referans hastane olmaktır."

Misyonumuz

"Hasta, hasta yakını ve çalışan odaklı, çağdaş tıbbi etik ilkelerini benimseyen, Sağlıkta kalite ve Akreditasyon standartlarına uygun ve katılımcı yönetim anlayışı ile bütüncül bir sağlık hizmeti sunmaktır."