tel randevu2

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  850 480 21 00

Kalite Politikamız ve Stratejilerimiz

KALİTE POLİTİKAMIZ VE STRATEJİLERİMİZ
Hastanelerimizde, Sağlıkta Kalite Standartları(SKS) ve Sağlıkta Akreditasyon Standartları(SAS)’na uygun sağlık hizmeti vermek için;
• Hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyetini sürekli arttırmak,
• Teşhis ve tedavi ile ilgili işlemler hakkında hastaları bilgilendirerek onaylarını almak,
• Katılımcı bir yönetim anlayışıyla tüm çalışanların deneyim, emek, bilgi, duygu ve düşüncelerini değerlendirmek,
• Çalışanların iletişimini, kaynaşmasını ve motivasyonunu sağlamak için sosyal içerikli programlar uygulamak,
• Hasta, hasta yakını ve çalışan güvenliği konusundaki faaliyetleri desteklemek,
• Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü olmak,
• Bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak,
• Her düzeyde eğitimin sürekliliğini sağlamak,
• Sürekli ölçme ve değerlendirme ile hizmet kalitesini arttırarak kalıcı güveni sağlamaktır.