tel randevu2

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  850 480 21 00

Kalite Hedeflerimiz

KALİTE HEDEFLERİMİZ

H.NO

HEDEFLER

1

Her yıl çalışanlarımıza yönelik en az 30 saat eğitim programı düzenlemek ve en az 6 alanda Sertifikasyon eğitimleri vermek,

2

Her yıl yatan hasta / hasta yakını memnuniyetini % 85, ayaktan hasta memnuniyetini % 85 ve acil hasta memnuniyetini % 80 ve üzerinde tutmak,

3

Her yıl çalışan memnuniyetini % 70 ve üzerinde tutmak,

4

Her yıl Poliklinik ve poliklinik hasta sayılarını en az %20 arttırmak,

5

Her yıl Temizlik personelini ve hastaları sürekli eğiterek hastanemizdeki enfeksiyon oranını %1,5’ in altında tutmak,

6

Her yıl tüm tahlil/tetkik sonuçlarının; patolojide 10 gün (Sitoloji=5 gün, İmmünohistokimyasal boyama gerektiren maddeler=15 gün), radyolojide en geç 5 gün ve laboratuvar rutin tetkiklerinin de 4 saat içinde gerçekleştirilmesinin devamını sağlamak,    

7

Her yıl çalışan ve ailelerinin yararlanacağı en az 2 sosyokültürel aktivite düzenlemek,

8

Her yıl Çalışanlarımıza uygulanan şiddet sayısını %20 azaltmak için en az 3 çalışma yapmak,

9

Her yıl Hekim Öğretim Elemanı sayısını en az %10 artırmak,

10

Her yıl hastanelerimizdeki Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları puanlamasından en az 90 puan almak,

11

Her Yıl Sosyal sorumluluğumuza uygun yılda en az 4 faaliyet sunmak,

12

Her yıl böbrek, kornea ve Kemik İliği nakli toplam sayısını % 20 arttırmak,

13

Her yıl Mevcut bebek dostu hastane belgemizin devamlılığını sağlamak,

14

Her yıl hastanemizde en az 1 Milyon TL teknolojik yatırımın yapmak,

15

Bir (1) yıl içinde Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Akreditasyon Standartları(SAS) gereklerini yerine getirerek İlk SAS’tan akredite olan Üniversite Hastaneleri arasında yerimizi almak,

16

İki yıl içerisinde Laboratuvarlarımızı; TS 15189, TS 17020 ve TS 17025 Standartları çerçevesinde Akredite etmek,

17

Bir (1) yıl içinde Çocuk Hastanesi bekleme salonunu standartlara uygun oluşturmak,

18

Bir (1) yıl içinde hastanemizde, Mutfak Hizmetleri için standartlara uygun yer tanzim etmek,

19

Bir (1) yıl içinde mahkum koğuşu açmak,

20

Bir (1) yıl içinde Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Merkezini Onkoloji Hastanesi Binasında yeniden yapılandırmak,

21

Bir (1) yıl içinde Acil ve Travmatoloji hastanesinde 10 yataklı üçüncü seviye, Onkoloji hastanesinde 17 yataklı üçüncü seviye yoğun bakım yatağıyla onkoloji hastalarımıza yoğun bakım hizmeti vermek,

22

Bir (1) yıl içinde 20 yataklı birinci seviye Yenidoğan yoğun bakım yatağıyla 7.katta yoğun bakım hizmeti vermek, Mevcut 8.Kattaki Yenidoğan yoğun bakım ünitesini 3.basamaktan 4.basamağa revize etmek,

23

Bir (1) yıl içinde erişkin Alerji ve İmmünoloji Laboratuvarı’nı hastanelerimizde kurmak,

24

Bir (1) yıl içinde Radyoaktif İyot Tedavi Merkezi açmak.

25

Bir (1) yıl içinde Diyabetik Ayak Merkezi(Kronik yara kliniği)’ni hayata geçirmek,

26

Bir (1) yıl içinde Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezini hayata geçirmek,

27

Bir (1) yıl içinde mevcut Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Merkezini aktif olarak hayata geçirmek,

28

Bir (1) yıl içinde El Cerrahisi Tedavi Merkezini hayata geçirmek,

29

Bir (1) yıl içinde Prenatoloji merkezini hayata geçirmek,

30

Bir (1) yıl içinde İnme merkezini hayata geçirmek,

31

Bir (1) yıl içinde hastanemizde, Ozon Tedavi Merkezi Kurmak,

32

Bir (1) yıl içinde hastanemizde, Hasta Bazlı İlaç Çıkışı sistemini kurup hayata geçirmek,

33

Bir (1) yıl içinde hastanemizde Kesintisiz güç kaynakların (UPS) standartlara uygun olarak hastane dışına taşımasını sağlamak,

34

Bir (1) yıl içinde Çocuk Acil servisinin fiziki koşullarının standartlara göre düzenlenmesini sağlamak,

35

Bir (1) yıl içinde mevcut hasta bekleme salonlarından bir tanesinin Cafe-pastane şekline dönüştürülmesini sağlamak,

36

Bir (1) yıl içinde Hastane Birimlerimiz arasında yer değişikliği yapılması için; Yanık ünitesi ve Plastik Cerrahi AD’nın, yoğun bakımların olduğu -1. kata taşınması, Yanık ünitesinin Yanık Merkezi olması, Hastanemiz -1. katında bulunan Dahiliye, Genel cerrahi ve Reanimasyon yoğun bakımlarının Acil Hastanesine taşınması, -1. katında ise 10 yataklı postop odasının yoğun bakım yapılmasını sağlamak,

37

Bir (1) yıl içinde Hastanelerimizde çalışan personellerimize yönelik Ödül sistemi kurmak,

38

Bir (1) yıl içinde Hastanelerimizde Uluslararası sağlık turizmi yönetmeliği kapsamında hizmet verecek şartları sağlamak,

39

Bir (1) yıl içinde Hastanelerimizde çalışan ile Hasta/Hasta Yakını iletişimini güçlendirmek içim en az iki çalışma yapmak,

40

Bir (1) yıl içinde Hastanelerimizde Hastane Güvenlik Kamera Yönetim Sistemini kurmak,

41

Bir (1) yıl içinde EFQM Yetkinlik Belgesi almak,

42

Bir (1) yıl içinde Hastanelerimize ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti–Şikâyetlerin Ele Alınması Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 18001(OHSAS 18001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi belgelerini almak.

02.01.2018

Hastaneler Başhekimi