tel randevu2

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  850 480 21 00

Stratejik Amaçlar

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ STRATEJİK AMAÇLARI
Stratejik Amaç 1
İyi yönetim uygulamalarıyla idari yapıyı güçlendirmek ve kurumsallaşmayı sağlamak,
Stratejik Amaç 2
Hastanelerimizin; fiziksel, teknolojik, donanımsal hizmet altyapısını ve kapasitesini iyileştirmek,
Stratejik Amaç 3
Hasta ve Çalışan güvenliğini sağlamak, memnuniyet seviyesini yükseltmek,
Stratejik Amaç 4
Sağlık hizmetinin kalitesini, niteliğini ve verimliliğini artırmak,  sürdürülebilirliğini sağlamak,
Stratejik Amaç 5
Bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak,
Stratejik Amaç 6
Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
Stratejik Amaç 7
Acil servislerimizdeki hizmet standartlarını sürekli iyileştirerek; acil hastaların etkin bakıma en kısa sürede ulaşmalarını sağlamak,
Stratejik Amaç 8
Tüm hasta potansiyeline ulaşılabilirliği sağlamak amacı ile Hastane hizmet kalitesinin artırılması ve yeni uygulamaların planlanmasıyla Anabilim Dallarına bağlı yan dalları artırmak,
Stratejik Amaç 9
Uluslararası standartlarda kalifiye insan kaynakları eşliğinde tetkik, tedavi ve takip hizmetlerini en yüksek kalitede sunmak,
Stratejik Amaç 10
Hastanelerimiz alt yapısında gerekli revizyonların yapılarak hasta bakımı hizmetini uluslararası standartlarda vermek,
Stratejik Amaç 11
Tesis yönetimi ve güvenliğini sağlamak için teknolojik alt yapıyı sürekli geliştirmek,
Stratejik Amaç 12
Çalışanların mesleki niteliklerinin artırılması amacıyla gerekli eğitimlerin verilmesini sağlayarak hasta ve çalışan güvenliğini koruyucu önlemler almak,
Stratejik Amaç 13
Ameliyathane, anestezi sonrası bakım ve yoğun bakım ünitelerinde verilen hizmet kalitesini uluslararası kalite standartlarına çıkararak hasta güvenliği sağlanmış sağlık hizmeti sunmak,
Stratejik Amaç 14
Hastanelerimizin tüm birimlerini ulusal ve uluslar arası arenada tanıtımını yaparak bölgede ve ortadoğu’da tercih edilen referans bir hastane olmak,
Stratejik Amaç 15
Bilgi güvenliğini sağlayarak hızlı ve kolay ulaşılabilirlik yönetiminin etkinliğini sağlanmak,
Stratejik Amaç 16
Hastanelerimiz laboratuvarlarının modernizasyonunu sağlayarak kan bankası ve laboratuvarların akredite edilmesini sağlamak,
Stratejik Amaç 17
Hastanelerimizde birimler arası koordinasyonu sağlayarak multidisipliner  yaklaşım çalışmaları yapmak,
Stratejik Amaç 18
Tıbbi cihazlarda çıkan arızaları firmalara yönlendirmeden hızlı bir şekilde birimizde yapılmasını sağlamak ve akredite bir birim olarak bütün cihazların kalibrasyonunu yapmak,
Stratejik Amaç 19
Hemşirelik hizmetlerini ve uygulamalarını uluslararası standartlarda vermek,
Stratejik Amaç 20
Çalışanlar ile hastaların aidiyet duygularının artırmak,
Stratejik Amaç 21
Hastane enfeksiyon oranlarını sürekli düşürmek,
Stratejik Amaç 22
Yatan hastalarımıza ilaç ve medikal malzeme teminini en kısa sürede sağlamak,
Stratejik Amaç 23
Hasta sevkini zorunlu hale getiren etkenleri minimalize etmek,