Haberler

online ran tel

banner logo

D.Ü. Hastanelerinde “Sosyal Komite” Kuruldu

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü adına sosyal ve kültürel faaliyetleri takip etmek ve düzenlemek amacıyla Dicle Üniversitesi Hastaneleri bünyesinde “Sosyal Komite kuruldu. 8 kişiden oluşan “Sosyal Komite “ ilk etkinliğine Dünya Sigarayı Bırakma gününde düzenlediği “Bir Ses Bir Nefes” konulu konferansla başladı.

Sosyal Komitenin yıl boyunca bir dizi faaliyetler düzenleyeceğini belirten Komite Başkanı ve Hastaneler Başhemşiresi Rahime Atlı; " Bu komitemiz hastanedeki sosyal ve kültürel faaliyetleri yürütecek ve aynı zamanda hasta memnuniyetini artırmak için de büyük çaba sarf edecek.

 

Ancak birlik ve beraberliğe de büyük önem veriyoruz. Çünkü birlik ve beraberlik olan yerde verimli hizmetler olur. Bundan hareketle personeller arasında iletişimi güçlendirmek, motivasyonu arttırmak, iş stresini azaltmak ve aidiyet hissini oluşturmak için sosyal ve kültürel aktiviteleri de düzenleyecek olan bu  Sosyal Komite, hastanelerimizde  ayaktan ve yatarak tedavi gören hastaların gerekli eksiklerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve giderilmesi konusunda da çalışmalar yapacak. “  şeklinde açıklamalarda bulundu.

 

Sosyal Komite Başkanı Rahime Atlı, komitenin görev ve sorumluluklarını da şöyle açıkladı;

 

-Hemşireleri iş dışında bir araya  getirecek, birlik ve dayanışmayı pekiştirici düzenlemeler yapmak,

-Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından  belirlenen kampanyaları yürütmek,

-Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünce organize edilen  seminer, söyleşi vs toplantılarda aktif görev almak,

-Sağlık çalışanları arasında  iletişimi sağlamak ve  sürdürmeye yönelik yürüyüş,gezi, tiyatro vs. etkinlikler planlayıp düzenlemek.

-Sağlık çalışanlarının kullanımı emeciyle mesleki ve diğer yayınları bir araya getirmek ve kütüphane oluşturulmasını sağlamak,

-Basınla iletişim kurmak,

-Faaliyetlerin basında duyurulmasını sağlamak.” şeklinde açıkladı.

Haritalar

Adresimiz:
21080 Kampüs Sur
Diyarbakır Türkiye
Çalışma Saatlerimiz
Hafta içi 08:00 - 12:00  ve 13:00 - 17:00
Ziyaret Saatlerimiz: Her gün 13.00-14:00

Vizyonumuz

"Halka Hizmet, Hakka Hizmettir" anlayışıyla, Sağlıkta kalite ve Akreditasyon standartları çerçevesinde, sürekli bilgi ve teknolojisini yenileyebilen, Ülkemizde ve komşu ülkelerde güvenle anılan bir referans hastane olmaktır.

Misyonumuz

Hasta, hasta yakını ve çalışan odaklı, çağdaş tıbbi etik ilkelerini benimseyen, Sağlıkta kalite ve Akreditasyon standartlarına uygun ve katılımcı yönetim anlayışı ile bütüncül bir sağlık hizmeti sunmaktır.