Haberler

Hekimlerin Hatalı Tıbbi Uygulamadan Kaynaklanan Sorumluluğu

DSC 3645

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi  tarafından  düzenlenen ve iki gün süren Hekimlerin  Hatalı Tıbbi Uygulamadan Kaynaklanan Sorumluluğu”  konulu panel sona erdi.

Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi Konferans Salonunda yapılan panelin açılış oturumuna Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Tanrıverdi, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, Tıp Fakültesi, Hastaneleri  Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Kırbaş ile Tıp Fakültesi Hastanelerinde görev yapan  Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent , Asistan ve Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri katıldı. 

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet  Ufuk Uluçlu ‘nun modülatörlüğünü  yaptığı panelde Dicle Üniversitesi . Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Handan Yokuş  SevükDoç.Dr. Ali Aylı, Yrd.Doç,  Filiz Yavuz  İpekyüz,  ve Yrd. Doç Tahir Mertoğlu’ da  konuşmacı olarak katıldığı.

Panelin ilk konuşmasını Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Filiz Yavuz İpekyüz yaptı. İpeküz‘Hekimin Hatalı Tıbbi Uygulamadan Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu’ konulu  sunumunda, “Hekim tıbbi müdahaleyi uygularken bunu tedavi, koruyucu ve önleyici amaçla yapmalıdır. Müdahale, tıbbi standartlara uygun şekilde, özenle ve ihtimamla ve  hukuka uygun olarak yapmalıdır.” dedi..

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Handan Yokuş Sevük de“Hekimin Hatalı Tıbbi Uygulamadan Doğan Cezayı Sorumluluğu” konulu sunumunda, Hasta tıbbi müdahale konusunda bilgilendirilmiş ve tıbbi müdahaleye kendi rızası ile onay vermiş olsa dahi hekim sorumluluğunun ortadan kalkmayacağını, bu düşüncenin hukuki bir dayanağının olmadığını vurgulayarak, hasta rızasının hekimin yanlış tedavisi için bahane olamayacağına vurgu yaptı.  

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali AYLİ ise “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” konusunda detaylı bilgi vererek, sigorta konusundaki hukuki dayanaklardan söz etti.

Panelin ikinci gününe D.Ü. Hastanelerinde görev yapan hemşire ve sağlık çalışanları katıldı Panel, panelistlerin, izleyicilerin sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

Katılımcılar, panelin faydalı olduğunu ve panelden çok şey öğrendiklerini belirterek, “Bu tür panelin yılda en az birkaç defa yapılmasında yarar vardır “ diye konuştular.

 

DSC 3638  DSC 3688  DSC 3645  DSC 3698  DSC 3695  DSC 3647

Haritalar

Adresimiz:
21080 Kampüs Sur
Diyarbakır Türkiye
Çalışma Saatlerimiz
Hafta içi 08:00 - 12:00  ve 13:00 - 17:00
Ziyaret Saatlerimiz: Her gün 13.00-14:00

Vizyonumuz

"Bilgisini tüm hastane çalışanlarıyla paylaşan, sürekli gelişen ve geliştiren, kurumda güvenle anılan, takım ruhu ve yeniliklerin öncüsü olan bir ekip anlayışıyla, teknolojik altyapısıyla “Güvenli hastane” olma yolunda ilerleyen hastanelerimizde; SKS, SAS, ISO 9001 KYS, EFQM ve MOTE standartlarının sürekliliğini sağlayan bir koordinatörlük olmaktır.."

Misyonumuz

SKS Hastane, SAS, ISO 9001 KYS, EFQM ve MOTE Standartları kapsamında yapılacak düzenlemeler, yürütülecek faaliyetler ile ilgili usul ve esasları oluşturarak, hastalara ve öğrencilere mümkün olan en iyi şartlarda sağlık hizmeti sunan hastanelerimiz birimlerine ve üst yönetimine; İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme yöntemleriyle danışmanlık yaparak, tüm çalışanlarla birlikte, kurumda kalite kültürünü geliştirmektir.