tel randevu2

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  850 480 21 00

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Sağlık Bakanlığı’nın 2012/ 23 sayılı genelgesi gereği; Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi binasında, Çalışan Hakları ve Güvenliği birimimiz kurulmuştur.

Çalışanın fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan  sözlü  veya  fiili  hareketler  olarak  tanımlanan  Şiddet olaylarının  önlenmesi  amacıyla  sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınları tarafından uygulanan her türlü sözlü veya fiziksel şiddet, çalışanın şikayeti söz konusu olmasa dahi Hastane Yönetimi tarafından adli mercilere bildirilmek zorundadır ve bildirilecektir. Bu kapsamda bir Başhekim yardımcısının doğrudan takip edeceği “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” kurulmuştur.

“Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve Şikâyetlerini  kabul  edecek,  bu  başvuruları değerlendirerek  raporlayacak  gerekli  düzeltici  önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunacaktır.

Ayrıca bildirilen “Çalışan görüş, öneri ve şikâyetleri” Çalışan Görüşleri Değerlendirme Ekibi tarafından  değerlendirilerek ile ilgili gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılır ve akabinde sonuç bildirimde bulunan çalışana iletilecektir.