01 02 03 04 05

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ KALİTE, AKREDİTASYON VE STRATEJİ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİ

MİSYONUMUZ
Sağlıkta Kalite, Sağlıkta Akreditasyon, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı Mükemmellik Modeli(EFQM), Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi(MOTE) ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri standartları kapsamında yapılacak düzenlemeler, yürütülecek faaliyetler ile ilgili usul ve esasları oluşturarak, hastalara ve öğrencilere mümkün olan en iyi şartlarda sağlık hizmeti sunan hastanelerimiz yönetimine; İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme yöntemleriyle danışmanlık yaparak, tüm çalışanlarla birlikte, kurumda kalite kültürünü geliştirmektir.
VİZYONUMUZ
Bilgisini tüm hastane çalışanlarıyla paylaşan, sürekli gelişen ve geliştiren, kurumda güvenle anılan, takım ruhu ve yeniliklerin öncüsü olan bir ekip anlayışıyla, teknolojik altyapısıyla “Güvenli hastane” olma yolunda ilerleyen hastanelerimizde; Sağlıkta Kalite, Sağlıkta Akreditasyon, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı Mükemmellik Modeli(EFQM), Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi(MOTE) ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri standartlarının sürekliliğini sağlayan bir koordinatörlük olmaktır.
TEMEL DEĞERLERİMİZ
* Etkililik,
* Etkinlik,
* Verimlilik,
* Dürüstlük,
* İsrafsızlık,
* Ekonomiklik,
* Risksizlik,
* Şeffaflık,
* Katılımcılık,
* Bilimsellik,
* Güvenirlilik,
* Müşteri Odaklılık,
* Aidiyetlik,
* Süreklilik.


Kalite, Akreditasyon ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü
01/08/2017