01 02 03 04 05

D.Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ
KALİTE, AKREDİTASYON VE STRATEJİ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN
HEDEFLERİ

• Her yıl birim çalışanlarımıza en az 30 saat eğitim programı hazırlamak ve vermek,
• Her yıl birim çalışan memnuniyetini % 90’nin üzerinde tutmak,
• Motivasyon ve paylaşım adına birim çalışanlar ile yılda en az bir sosyal etkinlik düzenlemek,
• Her yıl birim çalışanları ve aileleri ile beraber en az bir kültürel etkinliğe katılmak,
• Her yıl hastanelerimizdeki  ISO 9001:2015 KYS belge denetimini başarı ile geçirmek,
• Her yıl hastanelerimizdeki Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları puanlamasından 90 puanın üzerinde almak,
• Her yıl hastanelerimizde en az 2 (iki) iç tetkik (öz değerlendirme) yapmak,
• Her ay hastanelerimizde yatan hasta/hasta yakını memnuniyeti ile poliklinik hasta memnuniyetini ve acil hasta memnuniyetini anketleri uygulamak,
• Yılda 2 kez hastanelerimizde Çalışan Memnuniyeti Anketi Uygulamak,
• Her yıl hastanelerimizde 2 (iki) Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısı organize etmek,
• Her yıl birim çalışanlarını en az 1 (bir) kongreye göndermek.
• İki yıl içinde Joint Commission International(JCI) standartlarının gereğini hastanelerimizde uygulattırmak,
• Her yıl Kalite Modülü üzerinde online İç Tetkik yapılmasını sağlamak,
• Her yıl Kalite Modülü üzerinde online Memnuniyet Araştırmalarının (Poliklinik-Klinik-Acil Hasta/Hasta Yakını ve Çalışanlar) Yapılmasını sağlamak,
• İki yıl içinde Labaratuvarların TS 17020 ve TS 17025 Standartları çerçevesinde Akredite edilmesine öncülük etmek,
• İki yıl içinde Biyomedikal Birimini TS 17020 ve TS 17025 Standartları çerçevesinde Akredite ederek Kurum içi ve Kurum dışı hizmet verebilecek duruma getirmek,
• İki yıl içerisinde Dicle Üniversitesi Hastaneleri online Biyomedikal ve Kalibrasyon Cihaz Yönetim Sisteminin kurulmasına öncülük etmek,
• 3 yıl içerisinde Hastanelerimize Avrupa Kalite Vakfı Mükemmellik (EFQM) modeli Ulusal Kalite Ödülü aldırmak,
• İki yıl içerisinde Dicle Üniversitesi Hastanelerine ISO 14001 ÇYS ve 18001 İSİG belgelerinin alınmasına öncülük etmek,
• İki yıl içerisinde ISO 15189 standardına göre Tıbbi Laboratuarların Akredite edilmesine öncülük etmek,

Kalite, Akreditasyon ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü
01/01/2018