01 02 03 04 05

HAKKIMIZDA

Tarihçemiz:

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü, Kasım 2009’da kurulmuş olup, 2010 yılında aktif olarak çalışmalarına başladı.

Koordinatörlüğümüz;

* Hastanelerimizin kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunumunu sağlamak,

* Hastanelerimizde sunulan hizmetleri sürekli iyileştirmek,

* Hizmet kalitesinin analiziyle elde edilen verileri ilgili birimlere iletmek,

* Kalite faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili kurum içi ve dışı organizasyonu sağlamak,

* Ekip ve sorumluları belirlemek, çalışma yöntem ve prensiplerini oluşturmak,

* Hastane kalite sorumluları marifetiyle Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları, Sağlıkta Akreditasyon Standartları ve ISO 9001 KYS kapsamında yapılacak düzenlemeler, yürütülecek faaliyetler ile ilgili usul ve esasları oluşturmakamacıyla kuruldu.

Bu amaca ulaşmak için hedef ve faaliyetler planlandı.

Bu faaliyetler neticesinde 2011 yılında, Türk Standartları Enstitüsü’nden TSE EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri belgesi hastanelerimize kazandırıldı. TSE denetimlerinden başarı ile geçilerek uygulamalarına devam edilmektedir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın Hizmet Kalite Standartları (Bugünkü adıyla, Sağlıkta Kalite Standartları-SKS) 2011 yılından itibaren hastanelerimizde başarıyla uygulanmaktadır.

Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü, bir koordinatör ve dört çalışanı ile merkez hastanemizin Merkez Laboratuvarı üstündeki bürosunda çalışmalarına devam etmektedir.

Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü(KSK) Hastaneler Başhekimliği tarafından 2014 yılında, Sağlık Hizmetleri-Yönetsel Hizmetler-İdari ve Destek Hizmetler ile İndikatör Yönetimi ana boyutları kapsamında yeniden yapılandırılarak, Kalite Konseyi kararları çerçevesinde; Hastane Kalite sorumluları(HKS), Birim Kalite Temsilcileri(BKT), Komiteler/Komisyonlar(Koordinatör ve/veya birer uzman ile temsil edilerek) marifetiyle; Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite standartları-Hastane, Sağlıkta Akreditasyon Standartları-Hastane ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri kapsamında yapılacak düzenlemeler, yürütülecek faaliyetler ile ilgili usul ve esasları oluşturmak, Koordinasyon, Danışmanlık, Değerlendirme, Takip ve Sürekli İyileştirme görevlerini sürdürmektedir.

Yeniden yapılandırılan Koordinatörlüğümüzde yukarıda da belirtildiği üzere, faaliyetler HKS ve BKT’ler üzerinde yürütülmekte olup, KSK tarafından Hastaneler Organizasyon şemasındaki tüm birimler üç ana boyutta gruplandırılıp, her gruba “Rehberlik yapacak-Yol gösterecek” bir uzman görevlendirilmiş bulunmaktadır.

Çalışmalarımızda kullanılan Tanımlar ve Kısaltmalar: 

Merkez Hastane: Ana Binadaki Birimler 

Çocuk Hastanesi: Çocuk Hastanesi Binasındaki Birimler 

Kalp Hastanesi: Kalp Hastanesi Binasındaki Birimler 

Onkoloji Hastanesi: Onkoloji Hastanesi Binasındaki Birimler 

Acil ve Travmatoloji Hastanesi: Acil ve Travmatoloji Hastanesi Binasındaki Birimler 

Kalite Yönetim Temsilcisi: Başhekim adına Kalite ve Strateji Geliştirme’den sorumlu Başhekim Yardımcısını 

Kalite Yönetim Direktörü /Koordinatörü: Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü ile kurumdaki tüm süreçlerden sorumlu olan, Kalite Yönetim Direktörlüğü/Koordinatörlüğü görevini yürüten kişiyi,   

Kurul, Komite ve Komisyonlar: Hizmet kalite süreçlerinin uygulanmasında gereken düzenlemelerin yapılması, kararlar alınması ve uygulanmasının denetlenmesinde Başhekim tarafından ilgili usul ve esaslar çerçevesinde oluşturulan kurul, komite ve komisyonları,  

Ekip ve Sorumlular: Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları (SHKS), Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri(KYS) gereği Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından belirlenen ekip ve sorumluları, 

Birimler: Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları, Sağlıkta Akreditasyon Standartları ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemlerinin uygulanacağı uygulama alanlarıdır. 

Hastane Kalite Sorumluları(HKS): Hizmetin verildiği hastanelerimizde; Sağlık Hizmet Kalite Standartları, Sağlıkta Akreditasyon Standartları ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemlerinin uygulanmasından sorumlu kişilerdir. 

Birim Kalite Temsilcileri(BKT): Hizmetin verildiği birimlerde; Sağlık Hizmet Kalite Standartları, Sağlıkta Akreditasyon Standartları ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemlerinin uygulanmasından sorumlu kişilerdir. 

Sağlık Hizmet Kalite Standartları(SHKS): Sağlık Bakanlığınca sağlık kurum ve kuruluşları için geliştirilen kalite standartlarını, 

Sağlıkta Akreditasyon Standartları(SAS): Hastanelerimizin akreditasyon çalışmalarında kullanılacak standartları ifade eder. 

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri: ISO 9000, Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve uluslararası standardizasyon örgütü(ISO) tarafından yayınlanmış olan ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türkçe’ye çevrilerek yayınlanan bir standartlar bütünüdür. Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. 

Hastane Kalite Sorumluları(HKS’ler)dan Beklenenler: 

-Hastane kalite sorumluları; sorumlu oldukları hastane ile KSK arasında standartların uygulatılabilmesi için saha çalışmalarında, KSK’nın yönlendirmeleri doğrultusunda, alt yapı ve fiziki şartları düzenlemeli, 

-KSK ve hastane kalite sorumluları hastaneleri ile ilgili dokümantasyon düzenlemelerini standartlara göre hazırlamalı ve uygulatmalı, 

-Hastane kalite sorumluları; KSK’nın kalite çalışmalarını ilgili hastanesine aktarmalı ve takip etmeli, çıkan sorunları KSK ile ortak çözüme ulaştırmalı, 

-Saha denetimlerinde KSK ile ortak planlama yapmalı ve kalite çalışanlarına eşlik etmeli, 

-Kalite toplantıları, eğitimleri vb. çalışmalara katılım sağlamalı ve hastanesinden katılım sağlatmalı, 

-Sahada karşılaştıkları ve kalite açısından risk/önem arz eden eksiklik/aksaklıkları KSK’ya bildirmeli. 

Birim Kalite Temsilcileri(HKS’ler)’nden Beklenenler: 

-Birim Kalite Temsilcileri; standartların uygulatılabilmesi için saha çalışmalarında (sorumlu oldukları birim ile HKS ve KSK arasında), KSK’nın yönlendirmeleri doğrultusunda, alt yapı ve fiziki şartları düzenlemeli, 

-KSK, HKS ve BKT’ler Birimleri ile ilgili dokümantasyon düzenlemelerini standartlara göre hazırlamalı ve uygulatmalı, 

-BKT’lerKSK’nın kalite çalışmalarını ilgili birimine aktarmalı ve takip etmeli, çıkan sorunları KSK ile ortak çözüme ulaştırmalı, 

-Saha denetimlerinde KSK ile ortak planlama yapmalı ve kalite çalışanlarına eşlik etmeli, 

-Kalite toplantıları, eğitimleri vb. çalışmalara katılım sağlamalı ve hastanesinden katılım sağlatmalı, 

-Sahada karşılaştıkları ve kalite açısından risk/önem arz eden eksiklik/aksaklıkları KSK’ya bildirmeli. 

KSK Organizasyon Şeması:

 

 

D.Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ KALİTE KONSEYİ

SN ADI VE SOYADI GÖREVİ DAHİLİ E-MAIL
1 Prof. Dr. Ali Kemal KADİROĞLU Rektör Yardımcısı / Hastaneler Başhekimi 5129 akkadiroglu@gmail.com
2 Prof.Dr.M.Ufuk ALUÇLU Tıp Fakültesi Dekanı 5070 mualuclu@gmailcom
3 Prof.Dr.Nizamettin TOPRAK Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı 1002 ntoprak@dicle.edu.tr
4 Prof.Dr.Hüseyin BÜYÜKBAYRAM Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı 4378 buyukbayram@gmail.com
5 Prof.Dr.Nezahat AKPOLAT Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı 4096 nakpolat21@gmail.com
6 Prof. Dr. Saim DAYAN Enfeksiyon Kontrol Komitesi/Transfüzyon komitesi 4632 saimdayan@hotmail.com
7 Doç.Dr.Recep DURSUN ASKOM 5301/5210 drrecepdursun@hotmail.com
8 Prof.Dr.Halil KAYA Radyasyon Güvenliği Komitesi 4500 hkaya@dicle.edu.tr
9 Yrd.Doç.Dr.M.Veysi BAHADIR Tesis Güvenliği Komitesi/İSG İşveren Vekili 4679 mvbahadir@dicle.edu.tr
10 Doç.Dr.Gülten TOPRAK Laboratuvarlardan Sorumlu Başhekim Yrd. 4218 gtprk@hotmail.com
11 Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ Bşh. Yrd-Kalite Koordinatörü-Kalite Yönetim Tem./ Hasta ve Çalışan Güvenliği Komitesi / 4524 / 4360 iyildiz21@yahoo.com
12 Bülent BAYKALE-ÜYE Teknik Hizmetler Müdürü/Müdür Yrd. 4977 bulentbaykale@gmail.com
13 Rahime ATLI-ÜYE Hastaneler Başhemşiresi 4246 rahimedursunatli@hotmail.com
14 Ecz.Azad YILDIRIM-ÜYE Baş Eczacı 4086 azadeczanesi@yahoo.com
15 Murat BİÇİMLİ-ÜYE İstatistik Birim Sorumlusu 4413 mb.21@hotmail.com
16 Ömer PARLAK-ÜYE Mimar- PMHK Koordinatörü 4770 ocanparlak@hotmail.com
17 Yaşar ASLAN Başmüdür 4322 uzyasaraslan@hotmail.com
18 Okt.Murat AĞAR HBYSM Birim Sorumlusu 4799 magar@dicle.edu.tr
19 Medine ÇİÇEK GİRGİN Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi 5709 kalibrasyon76@hotmail.com
20 Eylem Can ÖZDEMİR Kalite Uzmanı-KSK Koordinatörlüğü 4688 eylemcantirpanci@hotmail.com

 

 

BUNDAN SONRA YAPACAKLARIMIZ;

  • TS EN ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde kurumumuzda sürekli iyileştirme yapmak,
  • Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde kurumumuzda sürekli iyileştirme yapmak,
  • Joint Commission International(JCI) standartlarının gereğini hastanelerimizde uygulamak,
  • Kalite Modülümüzde online İç Tetkik yapılmasını sağlamak,
  • Kalite Modülümüzde online Memnuniyet Araştırmalarının (Poliklinik-Klinik-Acil Hasta/Hasta Yakını ve Çalışanlar) Yapılmasını sağlamak,
  • Labaratuvarlarımızı TS 17020 ve TS 17025  Standartları çerçevesinde Akredite etmek,
  • Biyomedikal Birimimizi TS 17020 ve TS 17025  Standartları çerçevesinde Akredite ederek Kurum içi ve Kurum dışı hizmet verebilecek duruma getirmek,
  • Dicle Üniversitesi Hastaneleri online Biyomedikal ve Kalibrasyon Cihaz Yönetim Sistemini kurmak,
  • Avrupa Kalite Vakfı Mükemmellik (EFQM) modeli Ulusal Kalite Ödülü almak,
  • ISO 14001 ÇYS ve 18001 İSİG belgelerini almak,
  • ISO 15189 standardına göre Tıbbi Laboratuarların Akreditasyonu sağlamak.

   

  Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü