DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİNE HOŞGELDİNİZ!

ORTADOĞU'NUN EN BÜYÜK KALP HASTANESİ

ONKOLOJİ HASTANESİ MEDİKAL ONKOLOJİ VE RADYOTERAPİ MERKEZİ!

ACİL HASTANESİ!

ÇOCUK HASTANESİ !

HakIMIZDA

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİNE HOŞGELDİNİZ

Hastanelerimiz Merkez Ana Bina başta olmak üzere; Acil ve Travmatoloji Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Çocuk Hastanesi ve Kalp Hastanesi ile 5 binamızda faaliyet göstermektedir. Hastanelerimizde 274 öğretim üyesi olmak üzere, toplam 668 akademisyen, 1.062 sağlık personeli ve 1218 yatak kapasitesi ile Dahili ve Cerrahi tüm branşlarda hizmet veren bölgemizin en büyük sağlık kampüsüdür. Avrupa Birliği Kalite Hizmet Standartlarını hedefleyen ve modern teknoloji ile donatılmış hastanelerimizde;  Genel ve Acil Servis Polikliniklerimizde Günlük 4.200 hastanın teşhis ve tedavileri yapılmaktadır. Ayrıca Ameliyathanelerimizde ise aylık 2.500 hasta ameliyat edilerek sağlıklarına kavuşmaları sağlanmaktadır.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri sadece bölgemize değil, komşu ülkeler başta olmak üzere tüm Ortadoğu ve Asya ülkelerine de hizmet vermektedir. Son bir yılda 2.421 yabancı uyruklu hasta (başta Irak olmak üzere İran, Suriye, Azerbaycan ve diğer ülkeler) sağlık turizmi kapsamında hastanelerimizden tedavi hizmeti almıştır.

              

Bölgemizde yapılamayan birçok ameliyat hastanelerimizde başarıyla yapılmaktadır. Böbrek, İlik ve Kornea nakilleri başta olmak üzere; Bıçaksız Beyin Tümörü Ameliyatı, Biyonik Kulak Ameliyatı, Mide Küçültme Ameliyatı ve daha birçok önemli ameliyat hastanelerimizde başarıyla yapılmaktadır.
Hizmetlerimiz

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, akciğer hastalıkları ile ilgili tüm sağlık sorunlarında uzmanlaşmış hekim kadrosu ve modern donanımı ile hizmet vermektedir. • Sigara bağımlılığı, sigaraya bağlı hastalıklar ve sigara bırakma yöntemleri • KOAH, bronşektazigibi akciğer hava yollarını tutan hastalıklar • Kronik öksürükler • Astım gibi allerjik akciğer hastalıkları • Akciğer kanserleri • Pnömoni (akciğerlerin iltihabı, zatürre) • Plevranın(akciğeri saran zarın) hastalıkları o Mezotelyoma (akciğer zarının kanseri) o Plörezi(akciğer zarında sıvı birikimi) gibi • Akciğer damar hastalıkları o Pulmoneremboli (akciğer damarlarının pıhtı ile tıkanması, akciğer embolisi) o Pulmoner hipertansiyon gibi • İnterstisyel akciğer hastalıkları o Sarkoidoz o idyopatikpulmonerfibrozis gibi akciğer dokusunda yıkımla seyreden hastalıklar • Tüberküloz • Uyku bozuklukları merkezinde o Basit horlama o Uyku apne sendromu (uyurkennefes duraklaması, boğulma) o Obezitehipoventilasyon sendromu (aşırı kilolularda kanın oksijenlenmesinin bozulması) tanı ve tedavisi yapılmaktadır. • Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında yoğun bakımda takip edilmesi gereken hastalar için o Yoğun bakım (hasta uyutularak, cihazlara bağlanarak takip edilir) o Ara yoğun bakım (hasta uyutulmadan, ağız-burundan uygulanan solunum cihazları ile takip edilir) bulunmaktadır. • Solunum fonksiyonları laboratuvarında akciğerler ile ilgilisolunum fonksiyon testleri; o arter kan gazı ölçümleri o spirometrik testler o akım volüm eğrisi o bronş provokasyon testi o reversibilite testi o akciğerhacimleri o diffüzyon kapasitesi o prick test (deri allerji testi) • Girişimsel pulmonolojiünitesinde; o Videobronkoskopi (hava yolları görerek incelenir) o EBUS(endobronşial ultrasonografi) ile biyopsi (ameliyata gerek kalmadan, göğüs kafesi içinden biyopsi alınmasını sağlayan cihaz) o Coil (sarmal tel) (KOAH ve amfizem hastalarını ameliyattan kurtaran yöntem) o Valf (KOAH ve amfizem hastalarını ameliyattan kurtaran bir başka yöntem) uygulamaları yapılmaktadır. • Hastanemizin pulmoner rehabilitasyon servisinde, solunum yetmezliğine girmiş olanlar, özellikle KOAH hastaları için rehabilitasyon yapılmaktadır. İş göremez hale gelmiş, yatağa bağımlı akciğer hastaları kendi ihtiyaçlarını görecek, başkalarına bağımlılıktan kurtaracak hale getirilmektedirler. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, 22 klinik, 6 tüberküloz, 8 ara yoğun bakım, 10 yoğun bakım, 4 uyku bozuklukları merkezi, toplam 50 yatak ile hizmet vermektedir.Bunun yanında, iki genel poliklinik, sigara bıraktırma polikliniği, uykuda solunum hastalıkları polikliniği ve interstisyel akciğer hastalıkları poliklinikleri ile de ayaktan hastalarımıza hizmet vermektedir.

    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  AYŞE FÜSUN TOPÇU  Prof.Dr.
  GÖKHAN KIRBAŞ Prof.Dr.
  MEHMET RECEP  IŞIK Prof.Dr.
  ABDURRAHMAN ŞENYİĞİT Prof.Dr.
  HADİCE SELİMOĞLU ŞEN Doç.Dr.
  SÜREYYA  YILMAZ Yrd.Doç.Dr.
  CENGİZHAN SEZGİ Yrd.Doç.Dr.
  MAHŞUK TAYLAN Yrd.Doç.Dr.
  MELİKE DEMİR Yrd.Doç.Dr.
           

Hizmetlerimiz

KARDİYOLOJİ ANABİLİMDALI /BİLİM DALINDA SUNULAN HİZMETLER 1- Koroner Anjiografi ve Kalp kataterizasyonu 2- Koroner stent 3- Kompleks koroner girişimler (bifürkasyon- CTO) 4- Periferik girişimler (alt-üst ekstremiteler, renal arter) 5- Karotis arter girişimleri 6- TAVI (perkütan aort kapak implantasyonu) 7- Sağ kalp kataterizasyonu ve pulmoner emboli perkütan girişim 8-Koroner fistül kapama 9- Septal alkol ablasyonu 10- Perkütan konjenital defekt onarımı (ASD, PDA) 11- Elektrofizyolojik çalışma (EPS) 12- Aritmi tedavisi ( SVT ablasyon tedavisi) 13- kalp pili implantasyonu 14- Mitral balon valvüloplasti


    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  NİZAMETTİN TOPRAK Prof.Dr.
  AZİZ KARABULUT Prof.Dr.
  FARUK ERTAŞ Doç.Dr.
  HABİB  ÇİL Doç.Dr.
  HASAN KAYA Doç.Dr.
  MUSTAFA OYLUMLU Doç.Dr.
  HAKKI ŞİMŞEK Doç.Dr.
  HALİT ACET Doç.Dr.
  MEHMET ATA AKIL Doç.Dr.
  NİHAT POLAT Doç.Dr.
  MEHMET ZİHNİ BİLİK Doç.Dr.
           

Hizmetlerimiz

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin tek ilik nakil merkezi Hematoloji kliniği ilik nakil merkezinde verilmektedir. Ayrıca kan hastalıklarının ve tedavisinde ülkemiz ve bölge ülkelerine hizmet sunmaktayız.

    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  ORHAN AYYILDIZ Prof.Dr.
  ABDULLAH KARAKUŞ Yrd.Doç.Dr.
 
   

Hizmetlerimiz

Polikliniğimizde günlük randevu sistemi ile hasta muayenesi yapılmakta olup, yılda ortalama 20000 hastaya ayaktan ve tedavi hizmeti verilmektedir. Polikliniğimizde ve kliniğimizde; Şişmanlık (obezite), metobolizma hastalıkları, diyabet (şeker Hastalığı, gizli şeker, diyabet taraması), hipoglisemi (düşük şeker), gebelik şekeri, hormon dengesizlikleri ve tedavisi, kolesterol bozuklukları (yağ metabolizması bozuklukları ), aşırı zayıflık, kilo alamama, metabolik kemik hastalıkları (osteoporoz-kemik erimesi), hipofiz hastalıkları, tiroid hastalıkları (guatr, nodül), erken ergenlik sorunları, büyüme ve gelişme bozuklukları, hormon eksikliğine bağlı boy kısalığı, polikistik over teşhis ve tedavisi, adet düzensizlikleri, hirşutizm (kıllanma), böbrek üstü bezi hastalıkları, erkekte yumurtalık bozuklukları, gut, endokrin hipertansiyon, aşırı terleme, aşırı boy uzaması ile ilgili hastalıkların , tedavi, bakım ve takipleri yapılmaktadır. Hastalar, asistan doktorlar tarafından bir kıdemlinin gözetiminde muayene edilmekte ve gerektiği zaman o günün sorumlu öğretim üyesine sunulmaktadır. Asistanlarımızın, hastalarımız hakkında her an danışabileceği bir öğretim üyesi mevcuttur. Tiroid ultrasonografi ve Endokrinolojik test üniteside her gün ortalama 10 tiroid ultrasonografi çekimi ve 5 tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılmaktadır. Ayrıca şeker yükleme testi, hormon uyarı ve baskılama testleri yapılmaktadır. Kliniğimizde; İç hastalıkları bünyesinde her sabah saat 8-9 arası yatan hastaların tartışılması yapılmakta, bir asistan veya öğretim üyesi tarafından seminer sunumu yapılmaktadır. Perşembe günleri saat 13-14 arası ilgili kliniğin vaka sunumu yapılmaktadır. Çarşamba günleri saat 11-12 arası; Endokrinoloji, Genel cerrahi, Nükleer Tıp ve Patoloji birimlerinden öğretim üyesi, uzman ve asistanların katılımıyla tiroid hastalıkları konseyi yapılmaktadır. Klinik içi hemşire ve diğer yardımcı sağlık personellerimize yönelik düzenli aralıklarla eğitim seminerleri verilmektedir. Diyabet hemşiremiz tarafından; hastalara şeker hastalığının tedavisi, insülin tipleri, insülin yapma teknikleri, şeker hastalığının komplikasyonlarından korunma, şeker düşüklüğünde alınacak önlemler, gebelik şekeri ile ilgili alanlarda bilgilendirme ve aktif uygulama eğitimleri verilmektedir.

    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  ALPASLAN TUZCU Prof.Dr.
  ZAFER PEKKOLAY Yrd.Doç.Dr.
 
   

Hizmetlerimiz

1- Hipertansiyon Tanı Ve Tedavi 2- Glomerulonefrit Tanı Ve Tedavi 3- Sıvı - Elektrolit Hastalıkları Tanı Ve Tedavi 4- Asit - Baz Denge Bozukluğu Tanı Ve Tedavi 5- Akut Böbrek Hasarı Tanı Ve Tedavi 6- Kronik Böbrek Hastalığı Tanı Ve Tedavi 7- Nefrotik Sendrom Tanı Ve Tedavi 8- Nefritik Sendrom Tanı Ve Tedavi 9- Hemodiyaliz Tedavisi 10- Periton Diyaliz Tedavisi 11- Renal Transplantasyon 12- Böbreğin Kistik Hastalıkları 13- Gebelik Ve Böbrek Hastalıkları Tanı Ve Tedavi 14- Romatolojik Hastalıklarda Böbrek Tutulumu Tanı Ve Tedavi 15- Vaskulitler Ve Böbrek Tutulumu Tanı Ve Tedavi

    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  MEHMET EMİN YILMAZ Prof.Dr.
ALİ KEMAL KADİROĞLU Prof.Dr.
YAŞAR YILDIRIM Doç.Dr.
ZÜLFİKAR YILMAZ Doç.Dr.
 
   

Hizmetlerimiz

Anabilim Dalının amacı, infeksiyonu olan erişkin poliklinik ya da servis hastalarına çağdaş tıbbi bilgi ve teknolojinin yardımıyla, erken ve doğru koyarak, etkin bir tedavi sağlamak, toplumdan kazanılma riski yüksek infeksiyonların (hepatitler, HIV, cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar gibi) önlenmesi için başvuranlara gerekli eğitim ve aşı gibi koruyucu uygulamaları gerçekleştirmek, hastane ortamında yatan hastalarda gelişebilecek olan infeksiyon riskini en aza indirmektir. Bu bölümde uzmanlık eğitimi gören araştırma görevlileri ve staj gören tıp fakültesi öğrencilerine bu bilinç, bilgi ve çalışma disiplinini öğretmek bir diğer hedeftir.

    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  KENDAL YALÇIN Prof.Dr.
MUHSİN KAYA Prof.Dr.
FEYZULLAH UÇMAK Yrd.Doç.Dr.
 
 
   

Hizmetlerimiz

KLİNİĞİMİZDE VE POLİKLİNİĞİMİZDE UYGULANAN TEDAVİLER • Bel ve boyun ağrılarının tedavisi. • Bel ve boyun fıtıklarının tedavisi. • Dejeneratif eklem hastalıklarının (Kireçlenmelerin) tedavisi. • Osteoporoz Tedavisi. • Eklem problemlerinin önlenmesi veya eklem kısıtlılığının açılması. • Spor yaralanmalarının rehabilitasyonu. • Kırık sonrası rehabilitasyon. • Kalça, diz ve omuz protez öncesi ve sonrası rehabilitasyonu. • Ön çapraz bağ cerrahisi öncesi ve sonrası rehabilitasyonu. • Kas, tendon, bağ ve sinir yaralanmaları sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyonu. • Romatolojik hastalıkların tedavisi (romatoid artrit, ankilozan spondilit..) • İnme sonrası yarı ve tam felçli, omurilik yaralanması sonrası, kafa travması sonrası rehabilitasyonu. • Serebral palsi rehabilitasyonu. • Yüz felci sonrası rehabilitasyonu. • Skolyoz (Omurga eğriliği) tedavisi. • Menüsküs cerrahisi öncesi ve sonrası rehabilitasyonu. • Fibramiyalji ağrı sendromu (Kulunç) gibi kas ağrılarının tedavisi. • Epidural sinir enjeksiyonları ( Bel ve boyun fıtıkları) • Ampute rehabilitasyonu. • Ortez-Protez eğitimi. • Enjeksiyon Tedavisi (Botox vs.) • Eklem içi enjeksiyonlar, kireçlenme ve diğer eklem rahatsızlıklarında. • Yumuşak doku enjeksiyonları, tendinit, tetik nokta, karpal tünel sendromu, tetik parmak, dequervain sendromu ... ESWT cihazı ile topuk dikeni kırma,plantar fasiit tedavisi … Fizik Tedavi Cihazlarımız Kombine ultrason ve elektroterapi cihazları, Transkütan elektriksel sinir stimülasyonu, Nöromüsküler kas stimülatörü, Yüksek voltaj galvanik stimülasyon cihazı, Parafin, Lazer,Traksiyon,ESWT (topuk dikeni tedavisi) ,Magnetoterapi, Enfraruj, Kısa Dalga (Diatermy), Whirpool, Hot-pack kazanı Egzersiz Cihazlarımız Egzersiz bisikleti, Stepper (Merdiven tırmanma aleti), Omuz çarkı, Parmak merdiveni, Theraband ve ağırlıklar, Egzersiz top ve metleri, Powerweb, Paralel bar, koşu bandı, el Rehabilitasyon Aletleri (Muhtelif sayı ve cinslerde), Kum torbaları (değişik ağırlıklarda), Denge Tahtası

    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  MEHMET KARAKOÇ Doç.Dr.
  MEHTAP BOZKURT Doç.Dr.
  PELİN OKTAYOĞLU Doç.Dr.
  SERDA EM Doç.Dr.
  İBRAHİM BATMAZ Doç.Dr.
  MEHMET ÇAĞLAYAN Yrd.Doç.Dr.
   
   

Hizmetlerimiz

Nöroloji, santral ve periferik sinir sistemi bilimlerinin ana branşı olması; hastalıklarının uğraştırıcı aynı zamanda hasta, hasta yakını ve devlet için maliyetlerinin yüksek olması; teknolojinin ilerlemesi ve tabana ulaşması sonucu imkanlarının artmasıyla toplumun bu grup hastalıkları daha çok ması, duyarlılığın artması, branşın önemini giderek arttırmıştır. Nöroloji, merkezi sinir sistemi hastalıklarının ve medikal (ameliyatsız) tedavisinin yapıldığı tıp dalıdır. Migren, epilepsi (sara), Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozuklukları, multiple skleroz, beyin damar hastalıkları (felçler), periferik (kol-bacaklarda) sinir hastalıkları, kas hastalıkları, myastenia gravis, demanslar (Alzheimer, bunama) belli başlı hastalık grubudur. Baş ağrıları, baş dönmeleri ve bayılmalar poliklinik düzeyinde en çok karşılaşılan problemlerdir. EEG ve EMG üniteleri haftaiçi mesai saatlerinde hizmet vermektedir. Uyku EEG monitörizasyonu ve Transkraniyal doppler usg yakın bir gelecekte hizmete girecektir. İhtiyaç duyulduğunda VEP, LP (belden sıvı alma) ve plazmaferez serviste yapılmaktadır. Eğitim kurumu olmanın verdiği ayrıcalıkla 7 öğretim üyesi, 12 araştırma görevlisiyle, tıptaki son gelişmeler ışığında 2 poliklinik ve yatan hasta servisiyle hizmet verilmektedir. -2 EEG ünitesi -1 Video monitörizasyon EEG ünitesi -2 EMG ünitesi

    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  MEHMET UFUK ALUÇLU Prof..Dr.
  YUSUF TAMAM Prof..Dr.
  ABDULLAH ACAR Doç.Dr.
  EŞREF AKIL Doç.Dr.
  MEHMET UĞUR ÇEVİK Doç.Dr.
  ADALET ARIKANOĞLU Doç.Dr.
  SEFER VAROL Yrd.Doç.Dr.
         
   
   

Hizmetlerimiz

KLİNİĞİMİZDE VE POLİKLİNİĞİMİZDE UYGULANAN TEDAVİLER • Enfeksiyon kontrolleri enfeksiyon kontrol komitesinin çalışmalarına uygun olarak yapılır. • Klinik temizliği, risk düzeyine göre temizlik planına uygun olarak yapılır. • Hastaya müdahale etmeden önce eldiven giyilir, iki hasta arası temasta eldiven değiştirilir. Eldiven çıkarıldıktan sonra eller yıkanır. • Enfeksiyon açısından önemli bir bulgu olan ateş takibi sık yapılır. 37.5*c ve üzeri ateşi olan hastaların enfeksiyon kontrol komitesinin önermesi durumunda kan kültürü alınır. • İdrar sondası olan hastalardan enfeksiyon kontrol komitesinin uygun gördüğü tarih aralıklarında idrar kültürü gönderilir. Üreme olup olmadığı takip edilir. • Sistemdeki tüm nemlendiricilerde distile su kullanır bu sular günlük olarak değiştirilir. • Ziyaret saatleri 13.00-14.00 arası günlük ziyaretçi görüşü yapılır. • Kültüründe üreme tespit edilen hastalar için enfeksiyon hastalıkları uzmanı ile görüşülerek uygun tedavi planlanır. • İzolasyon gerektiren hastalar için izolasyon kurallarına göre gereken önlemler alınır. • İzolasyon odasının giriş kapısında uygulanan izolasyon yöntemini gösteren bir tanımlayıcı bulundurulur. • Solunum izolasyonunda sarı yaprak • Damlacık izolasyonunda mavi çiçek • Temas ve sıkı temas izolasyonunda kırmızı yıldız figürleri bulundurmak

    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  Saim DAYAN Prof.Dr.
  Mustafa Kemal Çelen Prof.Dr.
  Recep TEKİN Doç.Dr.
         
   
   

Hizmetlerimiz

KLİNİĞİMİZDE VE POLİKLİNİĞİMİZDE UYGULANAN TEDAVİLER Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalımızda sunulan hizmetler; Kriyoterapi, Fototerapi ve koter gibi tedaviler uygulanmaktadır.

    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  Mustafa ARICA Prof.Dr.
  Mehmet HARMAN Prof.Dr.
  Bilal SULA Doç.Dr.
         
   
   

Hizmetlerimiz

KLİNİĞİMİZDE VE POLİKLİNİĞİMİZDE UYGULANAN TEDAVİLER 1. Transtorasik ekokardiyografi 2. Transözofageal ekokardiyografi 3. Fetal Ekokardiyografi 4. Elektrokardiyografi 5. 24 saaat Holter rirtim monitorizasyonu 6. Efor testi 7. Tilt table testi 8. Kateter anjiyografi: Tanısal anjiyografi, Vazoreaktivite testi, Aort ve pulmoner valvuloplasti, Aort koarktasyon anjiyoplasti, transkateter ASD ve PDA kapatılması balon atriyal septostomi, geçici pacemaker takılması, perikardiyosentez

    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  Alper AKIN Doç.Dr.
  Meki BİLİCİ Doç.Dr.
   
   

Hizmetlerimiz

Yapım Aşamsında

    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  Murat Söker Prof.Dr.
   
   

Hizmetlerimiz

1-Anevrizma Cerrahisi 2-Kafa tabanı Cerrahisi 3-Bel ve Boyun fıtık operasyonları 4-Kraniyosinostoz operasyonları 5-Şant operasyonları 6-Sspinal stabilizayon 7-Epidural, subdural, intraserebral, çökme kırığı operasyonları 8-Kraniyal kitle operasyonları 9-Nöral tüp defekti operasyonları

    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  ADNAN CEVİZ Prof..Dr.
  TEVFİK YILMAZ Doç.Dr.
  HÜSEYİN ÖZEVREN Yrd.Doç.Dr.
  YAHYA TURAN Yrd.Doç.Dr.
         
         
         
         
   
   

Hizmetlerimiz

Kliniğimizde Genel Cerrahi Anabilim Dalımızın bütün Ameliyatları yapılmaktadır. 1-) Kolorektal; - Laparoskopik Rektum Cerrahisi - Laparoskopik kolon cerrahisi -Hemoroid, fissür, fistül, kıl dönmesi 2-)Üst gastrointestinal sistem endoskopileri 3-)Alt gastrointestinal sistemleri 4-)Özofagus Cerrahisi -Kanser - Tıkanıklık -Yabancı cisim vb. 5-)Mide Hastalıkları -Mide küçültme -Reflü -Tıkanıklık - Mide Fıtığı 6-)Meme Hastalıkları -Meme Kanseri -Onkoplastik Cerrahi -Tüm iyi huylu meme hastalıkları 7-)Endokrin Cerrahisi -Troid (Guatr) -Kanser ve zehirli guatr -Paratroid Hastalıkları -Böbrek üstü bezi hastalıkları 8-)Karaciğer Hastalıkları - Kistleri - Tümörleri - Kanserleri 8-)Pankreas Hastalıkları -Pankreasın iyi, kötü huylu tüm hastalıkların cerrahisi -Dalak ve dalağın iyi ve kötü tüm hastalıkları (açık ve laparoskopik) 9-)Transplantasyon -Böbrek Tranplantasyonu


    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  SADULLAH GİRGİN Prof..Dr.
  ERCAN GEDİK Prof..Dr.
  MEHMET VEYSİ BAHADIR Doç.Dr.
  FATİH TAŞKESEN Doç.Dr.
  MESUT GÜL Doç.Dr.
  ABDULLAH OĞUZ Doç.Dr.
  ÖMER USLUKAYA Yrd.Doç.Dr.
  Ahmet TÜRKOĞLU Yrd.Doç.Dr.
         
         
   
   

Hizmetlerimiz

YAPIM AŞAMASINDA

    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  REFİK ÜLKÜ Prof..Dr.
  SERDAR ONAT Prof..Dr.
  FATİH METEROĞLU Doç.Dr.
         
         
         
         
         
         
         
   
   

Hizmetlerimiz

Katarakt takip ve Cerrahisi Okuloplasti takip ve cerrahisi Onkoloji takip ve Cerrahisi Rop tanı ve tedavisi Glokom takip ve cerrahisi Medikal retina tanı ve tedavisi Kornea nakli cerrahisi Keratokonus takip ve tedavisi Şaşılık takip ve cerrahisi

    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  S.UĞUR KEKLİKÇİ Prof..Dr.
  YASİN ÇINAR Doç.Dr.
  FATİH MEHMET TÜRKÇÜ Doç.Dr.
  MUHAMMED ŞAHİN Yrd.Doç.Dr.
         
         
         
         
         
         
   
   

Hizmetlerimiz

1. Akademik eğitim vermek 2. Hizmet içi eğitim vermek 3. Yoğun bakım 1. basamak hizmet vermek 4. Yataklı tedavi hizmeti vermek 5. Poliklinik hizmeti vermek 6. Cerrahi hizmet vermek - Orta kulak ve mastoid cerrahileri - Koklearimplant ve BAHA uygulamaları - Endoskopik sinüs ve endoskopik kafatabanı cerrahisi - Baş boyun tümör cerrahileri - Tiroid cerrahisi - Oral kavite ve tükrük bezlerine yönelik cerrahi - Burun estetik ve fonksiyonel rekonstruktif cerrahiler

    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  İSMAİL TOPÇU Prof..Dr.
  ARGÜN EDİZ YORGANCILAR Doç.Dr.
  MÜZEYYEN YILDIRIM BAYLAN Doç.Dr.
  VEFA KINIŞ Doç.Dr.
  BEYHAN YILMAZ Yrd.Doç.Dr.
  FAZIL EMRE ÖZKURT Yrd.Doç.Dr.
         
         
         
         
   
   

Hizmetlerimiz

1. Kadın Hastalıkları Muayenesi 2. Gebe Muayenesi 3. Gebelik takibi 4. Riskli gebelik takibi 5. Doğum Sonrası Kontrol Muayenesi 6. Ultrasonografi 7. Gebelerin Ultrasonografik İncelemeleri 8. Doğum 9. Ürodinamik testler 10. Down Sendromu Tarama Testleri 11. Şeker Yükleme Testleri 12. Amniyosentez 13. Kordosentez 14. KoryonVillus Biyopsisi 15. Pap Test (Servikal Yayma) 16. Kolposkopi ve Biyopsiler 17. Endometriyal Biyopsi 18. Laparoskopi 19. Histeroskopi 20. Rahim İçi Araç (RİA) Takılması KLİNİĞİMİZDE VE POLİKLİNİĞİMİZDE UYGULANAN TEDAVİLER OBSTETRİK AMELİYATLAR Erken gebelik haftalarında yapılan müdahaleler Düşük ile sonuçlanacak kanamalı gebeliklere küretaj Erken doğumları ve düşükleri engellemek için servikalsütür Sezaryen JİNEKOLOJİK AMELİYATLAR Vaginalhisterektomi Abdominalhisterektomi Laparaskopikhisterektomi Myomektomi Endometriozis ameliyatları Over kistleri ve Adneksiyel kitle ameliyatları Doğum sonrası oluşan vaginal anatomik bozuklukların giderilmesi Perinoplasti Labioplasti İmperporehymen açılması operasyonu Ürojinekolojik ameliyatlar ENDOSKOPİK AMELİYATLAR (Laparoskopik ve Histeroskopik Ameliyatlar) Laparaskopik rahim çıkarılması Laparoskopikmyom çıkarılması Laparoskopik yumurtalık kistlerinin çıkarılması Laparaskopikendometriozis ameliyatları Kısırlık tanı ve tedavileri için diagnostiklaparaskopi Rahimin yapısal bozuklularının onarılması ameliyatları Rahim içi poliplerin-myomların çıkarılması ameliyatları ONKOLOJİK AMELİYATLAR Rahim-rahim ağzı ve yumurtalık kanseri ameliyatları Vulva ve vajen kanseri ameliyatları

    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  Talip GÜL Prof.Dr.
  AHMET YALINKAYA Prof.Dr.
  MEHMET SIDDIK EVSEN Doç.Dr.
  ELİF AĞAÇAYAK Dr.Öğretim Üyesi
  FATİH MEHMET FINDIK Dr.Öğretim Üyesi
  MEHMET SAİT İÇEN Dr.Öğretim Üyesi
  SENEM YAMAN TUNÇ Dr.Öğretim Üyesi
         
         
         
   
   

Hizmetlerimiz

kliniğimizde her türlü erişkin kalp cerrahisi ve vasküler cerrahilere ilaveten EVAR, TEVAR, Venöz tromboaspirasyon yapılmaktadır. OPERATIONS PERFORMED IN CARDIOVASCULAR SURGERY DEPARTMENT - CoronaryBypass Surgery - CardiacValveSurgery - CongenitalHeartSurgery AtrialSeptalDefect (ASD) VentricularSeptalDefect (VSD) Patent DuctusArteriosus (PDA) Aort Coarctation - Endovascular Aort AneurysmandDissection Management EVAR (EndovascularAbdominalAorticAneurysmRepair) TEVAR (ThoracicEndovascularAorticRepair) - CardiacMyxomaSurgery - Varicoseveinsurgery Saphenousstripping Laserablation Foamablation Sclerotherapy - EndovascularDeepVeinThrombosis (DVT)Management Thromboaspiration - EndovascularPulmonaryEmbolism Management Thromboaspiration - PeripheralArterialDisease Management Bypass surgerywithvasculargraft (autogenoussaphenousveinorsyntheticgraftssuch as PTFE , Dacron, etc) Endovascular Management (BalloonAngioplasty, Stent) - Management of ChronicRenalFailure AV (Arteriovenous) FistulaforHemodialysis PermanentHemodialysisCatheter Application TemporaryHemodialysisCatheter Application - CardiacTraumaSurgery - VascularTraumaSurgery

    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  AŞKIN ENDER TOPAL Prof.Dr.
  CELAL YAVUZ Doç.Dr.
  SİNAN DEMİRTAŞ Doç.Dr.
       
       
         
         
         
         
         
   
   

Hizmetlerimiz

1- Akademik eğitim vermek 2- Hizmet içi eğitim vermek 3- Yoğun bakım 1. Basamak hizmet vermek 4- Yataklı tedavi hizmeti vermek 5- Poliklinik hizmeti vermek 6- 6-Cerrahi hizmet vermek - Omurga cerrahisi - Kemik- yumuşak doku tümör cerrahisi - Artroplasti cerrahisi (eklem protezleri) - Spor travmatolojisi - Boy uzatma ve bacak eşitsizlikleri - Çocuk ortopedi ve travmatolojisi - Diz cerrahisi ve artroskopik cerrahi - Omuz ve dirsek cerrahisi - Ayak ve ayak bileği cerrahisi - Kemik İltihapları (Osteomyelit) tedavisi

    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  Serdar NECMİOĞLU Prof.Dr.
  Hüseyin ARSLAN Prof.Dr.
  Mehmet GEM Doç.Dr.
  Mehmet BULUT Doç.Dr.
         
         
         
         
         
         
   
   

Hizmetlerimiz

REKONSTRÜKTİF CERRAHİ : Yanık, Maxillofasial yaralanmalar, El yaralanmaları, konjenital el ve yüz anomalileri, cilt tümörleri, kronik yaralar ESTETİK CERRAHİ : Rinoplasti,Mamoplasti,Dolgu-botox,yüz germe, Liposuction, karın germe , kepçe kulak, dermabrazyon, yağ enjeksiyonu Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi: Vücudun şekil ve fonksiyon bozukluklarının giderilmesine ve vücut imajının düzeltilmesine çalışan cerrahi bir daldır. Bu amaçla tüm vücut yüzeyinde vücudun şekil ve fonksiyonlarını bozan deri, derialtı dokular ve kemikleri etkileyen her türlü sorunlar ile ilgilenir. Bu problemler yarık dudak-damak, yapışık veya fazla parmaklar, damarsal kitleler gibi doğumsal; trafik kazalarına bağlı yüz yaralanmaları, özellikle ekstremiteleri içeren çeşitli kesiler ve organ kopmaları gibi travmaya bağlı veya çeşitli deri ve yumuşak doku tümörleri, kronik yaralar gibi sonradan kazanılmış olabilir. Bu ameliyatların uygulanmasındaki ana amaç hem fonksiyonel, hem de görsel olarak hasn iyileşmeye kavuşturulmasıdır. Özetle; Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi tüm vücut yüzeyini ilgilendiren kanser cerrahisi, yanıklar, el cerrahisi, çene yüz kemikleri kırıkları, kraniyofasial bozukluklar, travma cerrahisi, mikrocerrahi, doğumsal bozukluklar ve estetik cerrahi ameliyatları ile ilgilenir. Yanık Merkezi: Yanık merkezimizde poliklinikte veya normal hastane ortamında takip ve tedavisi yapılamıyacak büyük yanığı olan hastalar; yara iyileşmesinde sorun olan hastalar; elektrik yanıklı hastalar; el, ayak, kol, yüz ve genital bölge yanıkları gibi özellik arzeden yanıklı hastalar; yüksekten düşme gibi ek yaralanmaları olan hastalar veya şeker hastalığı gibi özelliği olan hastalar takip edilmektedir. Yanık; ısı, elektrik, kimyasal maddeler ve radyoaktif ışınların etkisi ile derinin katlarında oluşan değişik derinlik ve genişlikteki doku harabiyeti olarak tariflenir. Yanık, sebebi ne olursa olsun deri bütünlüğünün bozulduğu sistemik bir hastalıktır. Oluşturduğu sosyal, ekonomik, tıbbi sorunlar ve sık görülmesi nedeniyle her hekimin karşılaştığı önemli bir sağlık sorunudur. Yanıklı bir hasn, yanan her yüzdebirlik vücut yüzey alanı için 1-1.5 gün hastanede kalması gerekmektedir. Bununla beraber bu sadece tedavinin 1/6’lık kısmını oluşturmaktadır. Taburculuk sonrası yoğun fizik tedavi egzersizleri, gelişen sorunlara yönelik ilave cerrahi girişimler ve günlük yaşama adaptasyon süreci de tedavinin kalan kısmını oluşturmaktadır. Yanıklı hastalarda uzun dönemde dokularda bozukluk görülmesi herhangi bir yaralanmaya göre çok daha yüksektir. Yanık yarası üç haftadan kısa sürede iyileşen hastalara ciltte renk değişikliğinin (hipo veya hiperpigmentasyon) dışında kalıcı bir iz kalmayacağı söylenebilir. Bu iz zamanla soluklaşsa da çevreleyen sağlam dokudan cilt rengi açısından bir farklılık kalabilir. Üç haftadan uzun süren bir iyileşme süreci sonunda ise kabarık yara iyileşmesi sık görülür. İyileşme sonrası 1-2 yıllık dönemde yanmış olan deri güneş yanıklarına karşı daha hassastır. Hastalar bu konuda uyarılmalı ve birkaç yıl güneşe maruziyetten kaçınmaları gerekliliği öğütlenmelidir. Güneşten korunma fiziksel anlamda (şapka, şemsiye, örtü gibi) veya 15 faktör ve üstü güneş koruyucu kremlerle olabilir. Yanmış deri iyileşme sonrası kaşınma eğilimi göstermekte olup, kaşıntı ciddi bir problem olabilir. Uygun bir krem kullanımı ile bu sorun büyük ölçüde hafifletilebilir. Bazı vakalarda özellikle geceleri, sistemik antihistaminikler gerekebilir. Estetik Cerrahi Plastik cerrahi içinde bir yan daldır. Vücut imajının daha güzel ve mükemmele ulaştırılmasını sağlamak için yapılan operasyon ve girişimlerle uğraşır. Burada tıbbi bir problemden çok estetik problemler vardır. Tüm plastik cerrahlar uzmanlık eğitimleri sırasında aynı zamanda estetik cerrahi eğitimi görürler ve bu operasyonları yapmakta tek yetkili cerrahlardır. Estetik cerrahi uzun bir eğitim ve deneyim gerektirir. Estetik cerrahide her zaman estetik değil, bazen de tıbbi problemler çözülür. Örneğin aşırı şişman bir gövdenin veya dev boyutlarda büyümüş memelerin (gigantomasti) cerrahi olarak düzeltilmesi hem tıbbi hem de estetik problemleri birlikte çözmektedir. Ülkemizde meme estetik cerrahisi (büyütme-küçültme-dikleştirme), burun estetik cerrahisi (rinoplasti), vücut kontur cerrahisi (liposakşın, lipektomi, abdominoplasti), yüz germe-yenileme, göz kapağı cerrahisi (blefaroplasti), kulak kepçesi düzeltilmesi (kepçe kulak) sıklıkla yapılan estetik operasyonlar arasındadır.

    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  CAFERİ TAYYAR SELÇUK Doç.Dr.
  SERKAN ERBATUR Yrd.Doç.Dr.
  BURHAN ÖZALP Yrd.Doç.Dr.
         
         
         
         
         
         
         
   
   

Hizmetlerimiz

Üroloji Böbrek taşı · Mesane taşı · Üreter Taşı · UP darlık · VUR · Üreter Cerrahisi

    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  MEHMET KAMURAN BİRCAN Prof.Dr.
  ABDULLAH GEDİK Prof.Dr.
  YAŞAR BOZKURT Doç.Dr.
         
         
         
         
         
         
         
   
   

Hizmetlerimiz

YAPIM AŞAMASINDA

Hizmetlerimiz

Poliklinik 2 ve 3’de daha önce poliklinik 1’de değerlendirilip tedavi planlaması yapılmış olan hastaların tedavi idamesi ve kontrolleri yapılmaktadır. Poliklinik 2’de 1 yardımcı doçent doktor ve bir asistan doktor, poliklinik 3’de 1 yardımcı doçent 1 intern doktor ile hizmet verilmektedir. Bu polikliniklerde hastalıklar tanılarına göre ayrılarak değerlendirilmektedir. Buna göre: Poliklinik 2’de akciğer kanseri, mezotelyoma, meme kanseri, lenfoma, başboyun tümörleri ve beyin tümörlerinin tedavi ve takibi yapılmaktadır. Poliklinik 3’de ise, gastrointestinal sistem kanserleri, jinekolojik kanserler, genitoüriner kanserler, sarkomlar ve diğer kanserlerin takip ve tedavisi yapılmaktadır. Yeni tanı almış, kemoterapi değişikliği yapılan hastalara birebir görüşme şeklinde, deneyimli ve konunun eğitimini almış olan hemşiremiz tarafından kemoterapi ilaçları, olası yan etkileri ve yan etkiler geliştiğinde yapılması gerekenler hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Onkoloji sıkı takip gerektiren bir bölüm olması nedeniyle hasta dosyaları ve takip konusu kliniğimizce ayrıca önemsenmektedir. Bu nedenle hastane arşivinden ayrı yaklaşık 20.000 dosya kapasiteli ülkemizde parmakla gösterilen arşivimizle hastalarımıza daha iyi ve güvenilir hizmet vermeyi hedeflemekteyiz. Onkoloji hastalarının büyük çoğunluğu hayatlarının bir döneminde kemoterapi almak durumundadırlar. Hastanemizde, büyük hasta potansiyeline sahip olan bölgemize layık 40 koltuk kapasiteli toplam 7 hemşire, 2 Sağlık memuru ve 3 personel ile hastalarımıza hizmet verilmektedir. Kemoterapi hazırlama ünitemiz ülke koşullarındaki en modern ünitelerden birisi olup hasta ve sağlık personelinin ilaç istenmeyen etkilerine maruziyetini minimize eden özelliktedir. Kemoterapi ünitemizde 270 m2’ lik oldukça ferah bir ortamda hizmet verilmektedir. Açılır kapanır konforlu baba koltuklarında ve 2 adet dev ekran televizyonlarla hastalarımızın burada daha rahat vakit geçirmeleri hedeflenmiştir. Kliniklerimiz 20 ve 21 yatak kapasiteli olmak üzere 2 kattan ve toplam 41 yataktan oluşmaktadır. 3 adet VİP odasının yanı sıra geriye kalan odalarımızın tamamı 2 hasta kapasitelidir. Odalarımızın tamamında plazma ekran televizyonlar, her odada tuvaleti ve duş alma imkânlarıyla hastaların kliniğimizde yattığı sürece daha konforlu zaman geçirmeleri hedeflenmiştir. Kliniklerimizde toplam 4 asistan doktor, 2 intern doktor ve 1 yardımcı doçent, 16 hemşire ve 10 Personel ile hastalarımıza hizmet verilmektedir. Yoğun Bakım Ünitemiz 19.11.2012 Tarihinde açılmıştır.9 yataklı hasta kapasitesine sahip olup toplam 8 hemşire 6 personel hizmet vermektedir.


Hizmetlerimiz

Baş Boyun, Santral Sinir Sistemi, Akciğer, Meme, Gastrointestinal, Genitoüriner, Lenfoma ve hematolojik, Cilt, Kemik ve Yumuşak doku,Pediatrik tümörlerin Işın(Şua) ile palyatif/ küratifekternalolarak TOMOTERAPİ TOMO HD ile üç boyutlu konformal , IG- IMRT ( Görüntü eşliğinde- Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi) yöntemi ile tedavi edilebilmektedir.
1.Kanser hastalarına modern yoğunluk ayarlı radyoterapi cihazı olan TOMOTERAPİ ile radyoterapi uygulanmaktadır. 2.Kanser hastalarının tedavi sırasında ve sonrasında kontrolleri yapılmaktadır.

Hizmetlerimiz

YAPIM AŞAMASINDA

Hizmetlerimiz

YAPIM AŞAMASINDA

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarla karşılaşan hastalarda ağrı ve diğer semptomları erken tanımlamak ve değerlendirmek, bu kişilere ve aile bireylerine tıbbi, psikolojik, sosyal ve manevi destek vererek acılarını hafifletmek veya önlemek, yaşam kalitesini geliştirmek ve hasta yakınlarına evde bakım sürecini öğretmektir. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi, Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge doğrultusunda (fiziki şartlar, asgari donanım şartları ve personel görevlendirmeleri) tescil edilmiş 13 yataklı bir merkezdir. Merkez, hasta ve aile bireylerine verilen palyatif bakım hizmetini bir bütün olarak değerlendirir ve hizmetten en iyi şekilde yararlanmaları için ekip anlayışı içerisinde her türlü önlemi alır. Merkezde idame tedavisi sağlanan hastaların, farmakolojik ve diğer tedavilerine düzenli devam edip etmediği, analjeziklerin ve diğer ilaçların doğru zamanda ve dozda kullanıp kullanmadığı, yan etkilerinin olup olmadığı gibi süreçlerin takip edilmesi esastır. Muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetleri verilir. Psikososyal destek, psikososyal değerlendirme (sıkıntı, anksiyete, depresyon, umut, kayıp, yas, keder ve kendine bakmak), ağrı yönetimi (analjezik kullanımı), beslenme desteği gibi hizmetler sunulur. İlaç, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin sağlık raporlarının çıkarılması sağlanır. Merkez, tedavisi düzenlenmiş hastanın tıbbi, psikolojik ve sosyal durumunun gerektirdiği seviyede hizmet almasını temin etmek amacıyla, aile hekimi ve evde sağlık hizmetleri birimleriyle gerekli koordinasyonu sağlar. Hizmetler klinik ortamda verilir.

Hizmetlerimiz

YAPIM AŞAMASINDA

Hizmetlerimiz

1989 yılında Dr. HALİL KAYA Nükleer Tıp Anabilim Dalında uzman olarak göreve aşlamıştır. Sonrasında 1990 yılında Yard.Doç.Dr. olarak Anabilim Dalı Başkanlığına tanmıştır.1990’ların ortalarında bölüme ilk gama alınmış olup, Doğu ve Güney doğuda tek merkez olarak sintigrafik çalışmalar (Tüm Vücut Kemik Tarama, Miyokart Perfüzyon Sintigrafi, Dinamik ve Statik Böbrek Sintigrafisi, Ga-67 Tüm Vücut Tarama, Tiroit Sintigrafisi, I-131 Tüm Vücut Tarama, Beyin Perfüzyon Çalışması, vb…) ve I-131 ile hipertiroidi tedavisi yapılmaya başlandı. Aynı dönemde RIA laboratuvarının alt yapısı oluşturulmuş olup, birçok hormonun (T3, T4, TSH, reverse T3, epinefrin, nor-epinefrin, vazopresin, leptin, prolaktin, IGF-1 vb…) RIA tekniği ile ölçümleri yapılmaya başlanmıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk defa gebelikte prenatal tanı amaçlı üçlü tarama testi yapılmaya başlanmıştır. Refrakter Lenfomalarda ilk defa Bölgemizde Tıbbi Onkoloji ve Hematoloji ile birlikte Zevalin tedavisine başlanmıştır. Ayrıca Hematoloji, Ortopedi ve Fizik Tedavi ile birlikte Romatoid Artrit ve Hemofili hastalarında radyosinevektomi tedavisine başlanmıştır. 1995 ikinci gama kamera da bölümümüze alınmış olup, tetkik sayımız artmıştır. 1990’lı yılların başından itibaren iyot tedavi odalarının yapılması ve 2004 yılından itibaren bölüme PET/CT cihazı alınması için çalışmalar ve girişimlerde bulunulmuştur. Sonrasında bölümümüzdeki ekipmanların yenilenmesi, güncellenmesi ve sayısının artırılması için birçok proje hazırlanmış ve girişimlerde bulunulmuştur. Bu proje ve girişimler neticesinde bölümümüze iyot uptake cihazı ve çift bağlı modern bir gama kamera alınmış ve raporlama (process) proğramlarımız güncellenmiştir. 2018 yılında DEXA cihazı Anabilim dalımız bünyesinde faaliyete başlamış ve PET/CT cihazı hizmete girmiştir. Ayrıca Anabilim Dalımızda daha geniş kapsamlı internal radıonüklid tedavi (Lu-77, Ra-223 v.b.) ünitesinin kurulması için girişimlerimiz ve daha modern ve kaliteli hizmet vermek adına yeni bir nükleer tıp ünitesinin yapılması için çabalarımız devam etmektedir.

    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  HALİL  KAYA Prof.Dr.
  ZEKİ DOSTBİL Doç.Dr.
  AYTEN GEZİCİ Yrd.Doç.Dr.
  BEKİR TAŞDEMİR Yrd.Doç.Dr.
         
         
         
         
         
         
   
   

Hizmetlerimiz

BRAIN MR FUNCTIONAL MRI MR Imaging of theFetus MR Perfusion MR Spectroscopy MR Angiogram MR Diffusion HYPOPHYSIS MRI SPINE MR MR MYELOGRAM BRAIN CT CT Angiogram SPINE CT


    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  AŞUR UYAR Prof.Dr.
  Hakan  ÖNDER Doç.Dr.
  Cihan  ÖZMEN Doç.Dr.
  Cemil GÖYA Doç.Dr.
  FAYSAL EKİCİ Doç.Dr.
  Memik  TEKE Doç.Dr.
  HATİCE GÜMÜŞ Doç.Dr.
  MEHMET GÜLİ ÇETİN ÇAKMAK Yrd.Doç.Dr.
  SALİH HATTAPOĞLU Yrd.Doç.Dr.
         
   
   

Hizmetlerimiz

Patoloji Her türlü doku örneği ile sıvı materyellerin mikroskobik olarak incelendiği bir bilim dalıdır. Mikroskobik incelemeler mevcut hastalığın sı oluşturulur. Her türlü dokunun incelenmesi bölgemizde tek olma özelliğine sahip olanPatoloji laboratuvarlarımızda yapılmaktadır. Biyopsi Otopsi Sitoloji Tahnit Frozen .

    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  HÜSEYİN BÜYÜKBAYRAM Prof.Dr.
  AYŞE NUR KELEŞ Yrd.Doç.Dr.
  GÜLAY AYDOĞDU Yrd.Doç.Dr.
  İBRAHİM İBİLİOĞLU Yrd.Doç.Dr.
  ULAŞ  ALABALIK Yrd.Doç.Dr.
         
         
         
         
         
   
   

Hizmetlerimiz

Laboratuvarımız; bilim ve teknoloji dünyasının devamlı takibi ile yenilenen cihazlarla hastalarımızın hizmetindedir. Optik impedans-lazer,Enzimatik yöntem,IFA,Elektroforez,Makroeliza,Mikroeliza,HPLC,Clotting yöntem,Kromojenik,İmmünojenik yöntem,ECLIA,ELFA,Fotometrik optik yöntem gibi güvenililr yöntemlerle çalışılmaktadır. Bütün tahlillerimiz bağımsız kalite kontrrol kuruluşları tarafından sertifikalandırılmaktadır.

    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  EŞREF YEĞİN Prof.Dr.
  F.BİRGÜL IŞIK Prof.Dr.
  LEVENT ERDİNÇ Prof.Dr.
  M.SABRİ BATUN Prof.Dr.
  NURİYE METE Prof.Dr.
  AYSUN EKİNCİ Yrd.Doç.Dr.
  BAHADIR ERCAN Yrd.Doç.Dr.
         
         
         
   
   

Hizmetlerimiz

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalının Genetik Tanı Laboratuarı bünyesinde (Moleküler ve Sitogenetik Laboratuarları) kalıtsal hastalıkların Prenatal ve Postnatal sı ve izlemi yapılmaktadır. Merkezimizde; ya yönelik analizler sitogenetik, moleküler sitogenetik ve moleküler genetik yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Böylece kromozom hastalıklarının, bazı tek gen hastalıklarının, doğuştan anomalilerin, multifaktoriyel hastalıkların ve çeşitli sendromların sı konmaktadır. Bu ya dayanarak, kalıtsal hastalıkların olası seyirleri, tekrarlama riskleri ve sonraki gebeliklerde anne karnında imkânları konusunda bilgileri içeren genetik danışma hizmeti (gerektiğinde ilgili diğer anabilim dalları ile birlikte) verilmektedir. ÇALIŞMA ALANLARI RUTİN SAĞLIK HİZMETLERİ 1- SİTOGENETİK •Periferik kan kültürü ve kromozom analizi Kromozom hastalıklarının sında kullanılan yöntemdir. Bir hastada kromozom hastalığı olabileceğinden şüphelenip bu yönden tetkik etmeyi gerektiren durumlar aşağıda sıralanmaktadır. •Doğuştan çoklu fizik bozukluklar •Hafif yapısal değişiklikler •Sebebi açıklanamamış zekâ gerilikleri •Büyüme ve gelişme gerilikleri •Tekrarlayan düşükler ve kısırlıklar •Adet görmeme veya erken adetten kesilme durumları Kromozom analizinde rutin olarak GTG bantlama yöntemi kullanılmakla birlikte hastalığın özelliğine göre değişik bantlama ve boyama yöntemleri uygulanabilmektedir. Kliniklerde yapılan muayene ve değerlendirmeden sonra kromozom analizi yapılması uygun görülen hastalardan alınan kan örneğinde bu tetkik yapılmaktadır. Kan alınabilmesi için kişinin aç olmasına gerek yoktur. Tetkikin sonuçlandırılması için yaklaşık iki haftalık süreye ihtiyaç vardır. Sonuç telefonla takip edilebilir ve çıktığında istendiği takdirde faks ile de gönderilebilir. • Kemik iliğinde kromozom analizi Bu yöntem genellikle lösemi, miyelodisplastik sendrom gibi hastalıklarda kullanılan bir metodudur. Hasn doktoru tarafından alınan kemik iliği örneği heparinle ıslatılmış bir enjektör içinde bölümümüze ulaştırıldığı takdirde kromozom analizi gerçekleştirilebilmektedir. Ancak, öncesinde yine de gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için ilgili klinikçe bölümümüze haber verilmesi gerekmektedir. • Amnion hücre kültürü ve kromozom analizi Amniyon sıvısında kromozom analizi sonucunda bebekte kromozom hastalığı olup olmadığı %100’e yakın doğrulukta söylenebilmektedir. Ancak kromozom analizi yapabilmek için doğacak bebeğe ait hücrelerin içinde bulunduğu amniyon sıvısından örnek almak gereklidir. Bu işleme amniyosentez adı verilmektedir. Amniyosentez işlemi ideal olarak 14-16 gebelik haftaları arasında yapılmaktadır. Belirtilen gebelik haftalarında yaklaşık 15-20 ml sıvı için yeterlidir. Alınan sıvının en geç 12 saat içinde steril şartlarda ve oda sıcaklığında laboratuvara ulaştırılması gerekmektedir. Normal şartlarda elde edilen sıvı saman sarısı renkte ve berraktır, bulanık ve kanlı sıvılarda analiz güçleşmekte, sonuç verememe riski doğmaktadır. Tanısal değeri yüksek olmakla birlikte amniyosentez işleminin bazı riskleri söz konusudur. Bebek sağlıklı olduğu halde sadece işleme bağlı olarak toplam %0.3-0.5 civarında düşük, kanama veya enfeksiyon riski vardır. Testin sonucu yaklaşık üç haftada çıkmaktadır. Sonuçlar mesai günlerinde telefonla takip edilebilmektedir. Sonuç çıktıktan sonra istendiği takdirde rapor faks ile iletilebilmektedir. •CVS materyali ve kromozom analizi CVS işlemi ideal olarak 9-12. gebelik haftaları arasında yapılmaktadır. Testlerin sonuçları yaklaşık üç haftada çıkmaktadır. Sonuçlar mesai günlerinde telefonla takip edilebilmektedir. Sonuç çıktıktan sonra istendiği takdirde rapor faks ile iletilebilmektedir. •Kord Kanında (Kordosentez) kromozom analizi. Kordosentez işlemi 19-20. gebelik haftasında daha önce yapılmış testlerin doğrulanması için yada yapılması gereken testler için gecikilmiş bulunulması durumunda hızlı ve güvenilir sonuç almak için yapılmaktadır. Testin sonucu yaklaşık bir hafta içerisinde çıkmaktadır. Sonuçlar mesai günlerinde telefonla takip edilebilmektedir. Sonuç çıktıktan sonra istendiği takdirde rapor faks ile iletilebilmektedir. •Düşük materyali ve çeşitli solid dokularda hücre kültürü ve kromozom analizi yapılmaktadır. Testlerin sonuçları yaklaşık üç haftada çıkmaktadır. Sonuçlar mesai günlerinde telefonla takip edilebilmektedir. Sonuç çıktıktan sonra istendiği takdirde rapor faks ile iletilebilmektedir. 2- MOLEKÜLER SİTOGENETİK Hücre kültüründe spesifik problarla (FISH) genomda istenilen hedef DNA bölgesi floresan refle veren DNA veya RNA probları ile “in situ” boyanarak gözlemlenmesi sonucunda moleküler sitogenetik konmaktadır. Bu yöntem interfaz hücre çekirdeğinin ve metafaz kromozomlarının değerlendirilmesini sağlmaktadır. Yöntemin temelinde, görüntülenmesi hedeflenen DNA bölgesine komplementer florokromlarla işaretlenmiş olan tek iplikçikli (oligonukleotid) DNA dizileri kullanımı vardır. Hedef kromozom ya da kromozom bölgesine uygun ve amaca bağlı olarak çeşitli problar kullanılmaktadır. Kullandığımız problar: • Chromoprobe Multiprobe-System Octochrome • Whole Chromosome Painting probes (WCP) • Telomere specific probes • Centromeric probes (CEP) • Locus spesific probes (LSI) SRY probe, Androgen Receptor gene (Xq12) probe, p53 probe •Prenatal probe (13, 18, 21, X, Y ) •Hematological Cancer probe (BCR-ABL probe) 3- MOLEKÜLER GENETİK •DNA izolasyonu •RNA izolasyonu •SRY gen analizi •Y Kromozomu mikrodelesyon analizi

    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  HİLMİ İSİ Doç.Dr.
  MAHMUT  BALKAN Doç.Dr.
  SELAHATTİN TEKEŞ Doç.Dr.
  SELDA ŞİMŞEK Doç.Dr.
  SEVGİ İRTEGÜN KANDEMİR Yrd.Doç.Dr.
  MEHMET FİDANBOY Yrd.Doç.Dr.
         
         
         
         
   
   

Hizmetlerimiz

Modern teknoloji ve bilimsel ilerleme yan yana yürümektedir. Teknolojinin hematolojiye katkısı pek çok alanda olmuştur. Hücrenin yapısının anlaşılması, doku ve organlardaki hücrelerin kendilerine özgü yüzey, sitoplazmik ve nükleer belirleyicilerinin saptanması ve her gün bunlara yenilerinin katılması, hasta takibi ve tedavisinde kullandığımız sal yöntemlerde ciddi değişikliklere yol açmıştır. Bunun en canlı örneği daha 10 yıl öncesine kadar kullandığımız lösemi ve lenfoma histopatolojik sınıflamalarının bugün artık tamamen hücrelerin yüzey ve sitoplazmik belirteçlerine dayalı yeni bir sınıflama sistemiyle yer değiştirmiş olmasıdır. Yine insan genomunun çözülmesi ve bir hücrenin bile PCR metodları ile DNA yapısının incelenmesinin başarılması bize sal açıdan büyük yarar sağlamıştır. Örneğin myelom, lösemi ve lenfoma gibi malign hastalıkların sı ve evrelemesinde, takibinde ve prognozun tahmininde sitogenetik ve moleküler belirleyiciler artık rutin klinik uygulamalara girmiştir. Moleküler hematoloji; genel kapsam olarak, sal süreçte uygulanan metotlardan, tedavinin değerlendirilmesi ve hasta takibine kadar pek çok alanda klinik uygulamalara girmiştir. Aslında moleküler hematoloji, temel laboratuvar bilimlerinin uygulamalı platforma taşınmasıdır. Hematoloji laboratuvarımız özellikle moleküler hematoloji alanındaki en son teknolojiyi takip etmekte, kullanmakta ve bu alanda tüm bölge insanlarına hizmet vermektedir. Doku Tipleme laboratuvarımızda,doku ve organ nakli için hasn ve verici adayının immünolojik yönden uygun olup olmadığının değerlendirildiği, nakil sonrası meydana gelebilecek red reaksiyonlarının takip edildiği ve bazı hastalıkların sını destekleyen testlerin (doku tipleme testleri, antikor tarama testleri, çapraz uygunluk testleri, yatkınlık testleri) yapılmaktadır. Bu amaçla hasta (alıcı) ve verici adaylarının numunelerinden (kan, doku) elde edilen DNA, hücre veya serum ile testler yapılmaktadır. Numuneler çalışıldıktan sonra arta kalan DNA, hücre veya serum uygun laboratuar koşullarında saklanmakta ve gerektiğinde yeniden kullanılmaktadır.Doku Tipleme laboratuvarımız Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış bir laboratuvardır. LABORATUVARIMIZDA YAPILAN TESTLER TROMBOFİLİ PANELİ : FAKTÖR V LEİDEN, FAKTÖR II (G20210A), MTHFR (C677T), MTHFR (A1298C), PAİ-1 (4G/5G), FAKTÖR XIII V34 L, FAKTÖR XII YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (SEKANS) : FMF GENİ DİZİ ANALİZİ (SEKANS) , RUNX1 GENİ DİZİ ANALİZİ (SEKANS) TRANSLOKASYONLAR : t(9;22), t(15;17), t(8;21),inv(16), t(1;19), t(12;21), t(4;11) WARFARİN ( COUMADİN ) REZİSTANSI :CYP 2C19 *2 ve *3, CYP 2C9 *2 ve *3,VKORC1 (C1173T), (G1639A) AML MOLEKÜLER PANEL : FLT3-ITD, FLT3-D835, CEBPA, NPM1, MN1,CBF DiĞER MUTASYONLAR : TPMT, JAK-2 (V617F), AKIM SİTOMETRİ (MONOKLONAL ANTİKORLAR) : CD8, CD4, CD3, CD16, CD10, CD19, CD34, CD33,HLADR, cMPO, cCD79 ,cCD3, CD5, CD7, CD14, CD13, CD15, CD23, CD20, CD56, TDT, FMC7, CD45, CD42, CD42a, CD42b, CD41, CD61, CD117 TRANSPLANTASYON TETKİKLERİ : HLA-A , HLA-B, HLA-C, HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR,PRA,CDC-CROSS MATCH,FLOW-CROSS MATCH HASTALIKLA İLİŞKİLİ HLA TESTLERİ : HLA-B27, HLA-B5 TROMBOSİT FONKSİYON TESTLERİ : ADP, KOLLAGEN, EPİNEFRİN, RİSTOSETİN, ARAŞİDONİK ASİT İNHİBİTÖR TAYİNİ : FAKTÖR VIII İNHİBİTÖR TAYİNİ, FAKTÖR IX İNHİBİTÖR TAYİNİ ÖZEL HEMATOLOJİK TETKİKLER : PEROKSİDAZ BOYASI, SUDAN BLACK B BOYASI, PAS BOYASI, LAP BOYASI, DEMİR BOYASI, RETİKÜLOSİT BOYASI, PERİFERİK YAYMA, ORAKLAŞMA (SİCKLİNG )TESTİ SİTOSANTRİFÜJ, LE HÜCRESİ, KRYOFİBRİNOJEN (Kalitatif), KRYOGLOBULİN (Kalitatif), G6PDH (Kalitatif),OSMOTİK FRAJİLİTE, ASİT HEMOLİZ TESTİ, SUKROZ HEMOLİZ TESTİ (ŞEKER-SU), HEMATOKRİT(manuel)

Hizmetlerimiz

Odyoloji ünitemizde saf ses odyometri, akustik impedansmetri, otoakustik emisyon ve BERA testleri yapılmaktadır.

Hizmetlerimiz

BAKTERİYOLOJİ MİKOBAKTERİ MİKOLOJİ PARAZİTOLOJİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ • DİREKT MİKROSKOPİ • BAKTERİ,MANTAR, PARAZİT KÜLTÜRÜ • MOLEKÜLER TANI TESTLERİ • SEROLOJİ,IFA

    Adı Soyadı Ünvanı Özgeçmiş
  ADNAN SUAY Prof.Dr.
  KADRİ GÜL Prof.Dr.
  MAHMUT METE Prof.Dr.
  NEZAHAT AKPOLAT Prof.Dr.
  SELAHATTİN  ATMACA Prof.Dr.
  TUNCER ÖZEKİNCİ Prof.Dr.
  NİDA ÖZCAN Uzman
         
         
         
   
   

Medicinal

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn't anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. It uses a dictionary of over 200 Latin words, combined with a handful of model sentence structures.

BAZI HİZMETLERİMİZ

ORGAN NAKLİ MERKEZİ

Böbrek, Karaciğer, İlik ve Kornea Nakilleri yapılmakta, Toplam nakil sayımız 591 olup her geçen gün artan nakil sayımız ile hizmetimiz 7/24 uzman kadromuz ile devam etmektedir. Böbrek nakli yapılan 400 hastanın, Karaciğer nakli yapılan 70 hastanın takibi Merkezimizce yapılmaktadır.

KEMOTERAPİ MERKEZİMİZ

Bölgenin en büyük kemoterapi merkezine sahip olan hastanemiz, 40 koltuk kapasiteli olup, hastalarımızın ilaçları tam otomatik temiz oda ünitesinde hazırlanıp uygulanmakta, günü birlik tedavileri yapılmaktadıR.

RADYO TERAPİ MERKEZİ

Kanser hastalarımıza yönelik görüntü eşliğinde 3 boyutlu konformal Radyoterapi Tedavisi Tomoterapi Cihazı ile uygulanmaktadır, bu sayede hastalara verilen üç boyutlu ışın doğrudan tümör yatağına verilerek, daha etkili ve daha az radyasyonla tedavi edilmektedir.

AĞRI MERKEZİ

Omurilik Pili Takılması, Kök Hücre ve Radyo frekans ile ağrı tedavisi uygulanarak hastalarımız tedavi edilmektedir.

BAZI BAŞARILI TEDAVİLER

Organ Nakil Merkezi

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

576 Organ nakline, 576 Yeni Hayat

Organ Nakil Merkezimizde 576 organ nakli yapıldı. Karaciğer, böbrek, kornea, kemik iliği nakilleri yapılan 576 hasta yeni bir hayata başlangıç yaptı...

Ağrı Merkezi

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Türkiye'de İlk Defa Ağrı Merkezimizde Uygulandı

Türkiye’de ilk defa Ağrı Merkezimizde uygulanan bu yöntem ağrı çekenlere umut olacak. Yirmi dakikalık bir operasyonun sonunda hastalar ameliyathaneden ağrılarından kurtulmuş olarak çıktı.

Beyin Cerrahisi

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Bıçaksız Beyin Tümörü İçin Azerbaycan'dan Geldi.

Beyninde tümör bulunan Azerbaycanlı 62 yaşındaki Nevruz İsmailoğlu, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Kulak, Burun Boğaz

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Dicle Üniversitesi bir ilke imza attı

Diyarbakır'da yaşayan 5 yaşındaki Başak Durusto ile 6 yaşındaki Emrecan Kaya, işitme yetisinden yoksun olarak dünyaya gelen binlerce çocuktan sadece ikisiydi. DÜ 6 ay süren çalışmanın ardından DÜ Tıp Fakültesi Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisinde yapılan cerrahi müdahale sonucunda her iki çocuk Biyonik Kulak'a kavuştu.

  ÇALIŞMA SAATLERİ

 • Monday
  8:30 am – 16.30 pm
 • Tuesday
  8:30 am – 16.30 pm
 • Wednesday
  8:30 am – 16.30 pm
 • Thrusday
  8:30 am – 16.30 pm
 • Friday
  8:30 am – 16.30 pm