01 02 03 04 05

MİSYONUMUZ
Hemşirelik mesleğinin yasal ve etik kurallar çerçevesinde, sahip olduğu bilimsel bilgiyi kullanarak çağdaş, kaliteli ve hasta haklarına saygılı, kurumun amaçları doğrultusunda uluslararası standartlarda hemşirelik hizmeti sunmak.

VİZYONUMUZ
Hastanemizin temel değerleri doğrultusunda,  sürekli eğitim felsefesi anlayışıyla, uluslararası alandaki bilimsel bilgiyi bütüncül hasta bakımına entegre ederek,  hemşirelik hizmetleri ve yönetimi ile örnek olmaktır.

FELSEFEMİZ
Kurumumuz ve Başhemşireliğin Misyon ve Vizyonu doğrultusunda daima ekip anlayışını prensip edinmiş, hasta ve çalışan haklarına saygılı, tedavi ve bakım sürecinde profesyonel ve bilimsel yöntemlerden vazgeçmeyen, hemşirelik hizmetlerini sunmaktır.

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DEĞERLERİMİZ

  • Bilimsellik
  • Verimlilik
  • Sevgi, Şefkat, İnsana Saygı
  • Eşitlik
  • Empati
  • Problem Çözme
  • Eğitim Verme
  • Rol, Model olma
  • Adalet
  • Ulaşılabilirlik
  • Etik İlkeler

  KALİTE POLİTİKAMIZ

  Hasta/hasta yakını ve çalışan güvenliğini ve memnuniyetini ön planda tutan,
  İnsan hakları ve etik kurallara saygılı,
  Kişiye özgü bakım, katılımcı yönetim,
  Eğitimde süreklilik,
  Kaynaklarını etkin ve verimli kullanan,
  Bakım kalitesini sürekli iyileştirme,
  Dürüst, ilkeli ve etik değerlere bağlı bir birim olmaktır.

  KALİTE HEDEFLERİMİZ
  1- Çalışanlarımıza yönelik zorunlu eğitimler hariç olmak üzere en az 40 saat eğitim programı düzenlemek,
  2- Her yıl yatan hasta / hasta yakını memnuniyetini % 80,poliklinik ve acil hasta memnuniyetini % 75 üzerinde tutmak,
  3- Her yıl çalışan memnuniyetini % 75 ve üzerinde tutmak,
  4- 1 yıl içinde Kardiyoloji Hastanesini faaliyete geçirmek,
  5- 1 yıl içinde Acil ve Travmatoloji Hastanesini faaliyete geçirmek,
  6- 1 yıl içinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezini faaliyete geçirmek,
  7- İhtiyacı olan tüm Anabilim Dalları için yılda en az 1cihaz almak,
  8- Yılda en az 500.000 Euro’luk teknolojik yatırım yapmak,
  9- 1 yıl içinde hasta,hasta yakını ve çalışan güvenliği mevzuatının gereğini yapmak,
  10-Sosyal sorumluluğumuza uygun yılda en az 4 faaliyet sunmak,
  11-Her yıl çalışan ve ailelerinin yararlanacağı en az 2 kültürel aktivite düzenlemek,
  12-Her yıl Temizlik personelini ve hastaları sürekli eğiterek hastanemizdeki  enfeksiyon oranını %1,5’in altında tutmak,
  13-Tüm tahlil/tetkik sonuçlarının; patolojide 10gün (Sitoloji=5  gün, İmmünohistokimyasal boyama gerektiren maddeler=15 gün), radyoloji de en geç 3 gün ve laboratuvar rutin tetkiklerinin de 4 saat içinde gerçekleştirilmesini sağlamak,    
  14-1 yıl içinde rutin laboratuvar ve radyolojik tetkik istemlerini bilgisayar ortamında yapmak,
  15-1 yıl içinde hastanelerimizde kanserli hastaların erken tanı ve tedavisinde ileri teknolojileri (PET CT vb.) kurmak,
  16-1 yıl içinde karaciğer, böbrek ve kornea naklini gerçekleştirmek,

  17-Alerji ve immünoloji laboratuarını hastanelerimizde kurmak.