01 02 03 04 05

KADINLARA HER ALANDA FIRSAT EŞİTLİĞİ

“Tüm dünyada ‘ kadın kimliği ‘ halen tartışma konusu olmakta ve bu konu ülkemizde de ırksal, kültürel, etnik, dini ve benzeri farklılıkları içerisinde algılanmakta ve bu farklılıkları ile sosyal hayatımızı zenginleştirmektedir.”


Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi (DÜKSAM) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir etkinlik düzenledi. 
Etkinlikte kadınları temsilen bir konuşma yapan Dicle Üniversitesi Başhemşiresi Rahime Atlı, toplum yaşamında kadının yerinin önemine vurgu yaptı. Başhemşire Atlı, kadının toplumsal yaşam içerisinde hak ettiği değeri bulabilmesinin, kadının ilerlemesi ve sosyal adaletin sağlanmasının yanında şu hususların da gerekli olduğuna belirterek; "Bu konu sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplum inşa etmenin tek yoludur! Ayrıca politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği sağlamanın da ön koşuludur. Demokratik, ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, sağlık, siyaset, hukuk vb. her alanda eşit fırsat ve olanaklarla istihdam edilmeleri büyük önem taşımaktadır" dedi.

Halen kadın kimliği tartışma konusu

Başhemşire Rahime Atlı konuşmasını şöyle sürdürdü; “ Tüm dünyada ‘ kadın kimliği ‘ halen tartışma konusu olmakta ve bu konu ülkemizde de ırksal, kültürel, etnik, dini ve benzeri farklılıkları içerisinde algılanmakta ve bu farklılıkları ile sosyal hayatımızı zenginleştirmektedir. Bu zenginlik toplumsal ahengimizi de ortaya koymaktadır. “Osmanlılardan bu yana bu çeşitlilik ve kimlik zenginliğini yaşayan ülkemizde, kadınlar erkeklerle birlikte sosyal-kültürel ve siyasal tarihimizin inşa ve ihyasında büyük roller üstlenmişler, başarı haritasının çizilmesinde etkin rol oynamışlardır. Nitekim İstiklal savaşının Nene Hatun’u, Halide Edip Adıvar’ı, Halime Çavuş’u bizim şanlı kadınlarımızdır. Tarih bu konuda bile şöyle seslenmektedir.” Kadının müdahil olmadığı hiçbir dünyevi hareket başarıyı yakalayamaz” dedi.başarıyı yakalayamaz” dedi.