01 02 03 04 05
 

MİSYON

ÜNİVERSİTEMİZ ADINA HASTANEMİZ BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞEN İŞLEM VE EYLEMLERİN YASAL MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE KALMAK KAYDIYLA, İNSAN HAKLARINA VE TOPLUMSAL DEĞERLERE SAYGILI, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ESAS ALAN, HAK VE NESAFET İLKESİNE UYGUN BİR ŞEKİLDE MUHAKEMAT VE HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAKTIR.

VİZYON

YÖK TEŞKİLATI İÇERİSİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTEMİZE BAĞLI HASTANEMİZİN İŞLEM, HİZMET VE EYLEMLERİNİN YASAL MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK, ANAYASAMIZIN 2.MADDESİNDE BELİRTİLEN SOSYAL HUKUK DEVLETİ VE ADALET ANLAYIŞINA, 10.MADDESİNDE BELİRTİLEN EŞİTLİK İLKESİNE UYGUN, EVRENSEL HUKUKSAL DEĞERLER, HAK VE NESAFET KURALLARI ÇERÇEVESİNDE, ADALETİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ TEMEL HEDEF ALARAK, TOPLUMUN DEĞER YARGILARINA, FARKLILIKLARINA VE İNSAN HAKLARINA SAYGILI BİR İDARE ANLAYIŞINA SAHİP HUKUK HİZMETİ VEREN HASTANE OLMAKTIR.