01 02 03 04 05
 

MEVZUATLAR

KANUNLAR, KHK, YÖNETMELİK ve DİĞER MEVZUAT

KANUNLAR

2709 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
5237 SAYILI TCK
5271 SAYILI CMK
6100 SAYILI HMK
6098 SAYILI BK
4721 SAYILI TMK
2577 SAYILI İYUK
İCRA İFLAS KANUNU
4857 SAYILI İŞ KANUNU
2547 SAYILI YÖK
657 SAYILI DMK
7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU
2914 SAYILI YÖK PERSONEL KANUNU
4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
3359 SAYILI SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU
4734 KAMU İHALE KANUNU
4735 sayılı KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
6283 SAYILI HEMŞİRELİK KANUNU
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

KHK

659 SAYILI GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDE HUKUKHİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ
2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU'NUN 58. MADDESİNE GÖRE DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN KURULMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ

 

DİĞER MEVZUATLAR

FATURA İNCELEME USUL VE ESASLARI
İÇTİHATLAR
DOKTRİN
EVRENSEL HUKUKSAL DEĞERLER
TEAMÜLLER
ÖRF-ADET