01 02 03 04 05
 

HEMATOLOJİ – DOKU TİPLEME LABORATUVARI


Modern teknoloji ve bilimsel ilerleme yan yana yürümektedir. Teknolojinin hematolojiye katkısı pek çok alanda olmuştur. Hücrenin yapısının anlaşılması, doku ve organlardaki hücrelerin kendilerine özgü yüzey, sitoplazmik ve nükleer belirleyicilerinin saptanması ve her gün bunlara yenilerinin katılması, hasta takibi ve tedavisinde kullandığımız tanısal yöntemlerde ciddi değişikliklere yol açmıştır.
Bunun en canlı örneği daha 10 yıl öncesine kadar kullandığımız lösemi ve lenfoma histopatolojik sınıflamalarının bugün artık tamamen hücrelerin yüzey ve sitoplazmik belirteçlerine dayalı yeni bir sınıflama sistemiyle yer değiştirmiş olmasıdır.
Yine insan genomunun çözülmesi ve bir hücrenin bile PCR metodları ile DNA yapısının incelenmesinin başarılması bize tanısal açıdan büyük yarar sağlamıştır.
Örneğin myelom, lösemi ve lenfoma gibi malign hastalıkların tanısı ve evrelemesinde, takibinde ve prognozun tahmininde sitogenetik ve moleküler belirleyiciler artık rutin klinik uygulamalara girmiştir.
Moleküler hematoloji; genel kapsam olarak, tanısal süreçte uygulanan metotlardan, tedavinin değerlendirilmesi
ve hasta takibine kadar pek çok alanda klinik uygulamalara girmiştir. Aslında moleküler hematoloji, temel
laboratuvar bilimlerinin uygulamalı platforma taşınmasıdır.
Hematoloji laboratuvarımız özellikle moleküler hematoloji alanındaki en son teknolojiyi takip etmekte, kullanmakta ve bu alanda tüm bölge insanlarına hizmet vermektedir.
Doku Tipleme laboratuvarımızda,doku ve organ nakli için hastanın ve verici adayının immünolojik yönden uygun olup olmadığının değerlendirildiği, nakil sonrası meydana gelebilecek red reaksiyonlarının takip edildiği ve bazı hastalıkların tanısını destekleyen testlerin (doku tipleme testleri, antikor tarama testleri, çapraz uygunluk testleri, yatkınlık testleri) yapılmaktadır. Bu amaçla hasta (alıcı) ve verici adaylarının numunelerinden (kan, doku)  elde edilen DNA, hücre veya serum ile testler yapılmaktadır. Numuneler çalışıldıktan sonra arta kalan DNA, hücre veya serum uygun laboratuar koşullarında saklanmakta ve gerektiğinde yeniden kullanılmaktadır.Doku Tipleme laboratuvarımız Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış bir laboratuvardır.


LABORATUVARIMIZDA YAPILAN TESTLER

TROMBOFİLİ PANELİ : FAKTÖR V LEİDEN, FAKTÖR II (G20210A), MTHFR (C677T), MTHFR (A1298C), PAİ-1 (4G/5G), FAKTÖR XIII V34 L, FAKTÖR XII
YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (SEKANS) : FMF GENİ DİZİ ANALİZİ (SEKANS) , RUNX1 GENİ DİZİ ANALİZİ (SEKANS)
TRANSLOKASYONLAR : t(9;22), t(15;17), t(8;21),inv(16), t(1;19), t(12;21), t(4;11)
WARFARİN ( COUMADİN ) REZİSTANSI :CYP 2C19 *2 ve *3, CYP 2C9 *2 ve *3,VKORC1 (C1173T), (G1639A)
AML MOLEKÜLER PANEL : FLT3-ITD, FLT3-D835, CEBPA, NPM1, MN1,CBF
DiĞER MUTASYONLAR : TPMT, JAK-2 (V617F),
AKIM SİTOMETRİ (MONOKLONAL ANTİKORLAR) : CD8, CD4, CD3, CD16, CD10, CD19, CD34, CD33,HLADR, cMPO, cCD79 ,cCD3, CD5, CD7, CD14, CD13, CD15, CD23, CD20, CD56, TDT, FMC7, CD45, CD42, CD42a, CD42b, CD41, CD61, CD117
TRANSPLANTASYON TETKİKLERİ : HLA-A , HLA-B, HLA-C, HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR,PRA,CDC-CROSS MATCH,FLOW-CROSS MATCH
HASTALIKLA İLİŞKİLİ HLA TESTLERİ : HLA-B27, HLA-B5
TROMBOSİT FONKSİYON TESTLERİ : ADP, KOLLAGEN, EPİNEFRİN, RİSTOSETİN, ARAŞİDONİK ASİT
İNHİBİTÖR TAYİNİ : FAKTÖR VIII İNHİBİTÖR TAYİNİ, FAKTÖR IX İNHİBİTÖR TAYİNİ
ÖZEL HEMATOLOJİK TETKİKLER : PEROKSİDAZ BOYASI, SUDAN BLACK B BOYASI, PAS BOYASI, LAP BOYASI, DEMİR BOYASI, RETİKÜLOSİT BOYASI, PERİFERİK YAYMA, ORAKLAŞMA (SİCKLİNG )TESTİ SİTOSANTRİFÜJ, LE HÜCRESİ, KRYOFİBRİNOJEN (Kalitatif), KRYOGLOBULİN (Kalitatif), G6PDH (Kalitatif),OSMOTİK FRAJİLİTE, ASİT HEMOLİZ TESTİ, SUKROZ HEMOLİZ TESTİ (ŞEKER-SU), HEMATOKRİT(manuel)