01 02 03 04 05
Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimliği Sur / Kampüs / Diyarbakır / Türkiye /21080
E-Mail : hastahaklari@dicle.edu.tr
Tel : 0 412 248 80 01 16 Hat
Faks : 0 412 248 85 23
Hasta İletişim Birimi Merkez : 4886

Kalp Hastanesi Hasta İletişim Birimi : 1066

Onkoloji Hastanesi Hasta İletişim Birimi : 5670
Çocuk Hastanesi Hasta İletişim Birimi : 5670